Početna strana > Debate > Srbija i Crna Gora > Deklaracija izborne skupštine
Srbija i Crna Gora

Deklaracija izborne skupštine

PDF Štampa El. pošta
Srpski nacionalni savjet   
ponedeljak, 06. oktobar 2008.
Voljom vladajuće većine, srpskom narodu u Crnoj Gori su oduzeta neka od elementarnih ljudskih i nacionalnih prava. Građani srpske nacionalnosti su pod stalnim pritiskom represivnog državnog aparata. Brojni su primjeri torture prema Srbima u vjerskom, kulturnom, političkom i ekonomskom smislu. Sve je snažniji talas nasilne asimilacije usmjeren ka Srbima. Ugašene su naše institucije kulture. Srpski jezik i ćirilično pismo su u potpunosti marginalizovani. Brutalno se falsifikuju istorijske činjenice i uklanjaju materijalni dokazi o srpskom duhu i karakteru istorijske Crne Gore. Vrše se stalni napadi na našu svetu Crkvu i njenu imovinu. Mediji, državni i većina privatnih, nekažnjeno šire poruke mržnje prema srpskom narodu. Srbi u Crnoj Gori ne ostvaruju pod jednakim uslovima pravo na rad i zaposlenje. To direktno ugrožava fizičku egzistenciju Srba u Crnoj Gori, zbog čega se konstantno pojačava trend iseljavanja.  

Mi, osnivači Srpskog nacionalnog savjeta, imamo za cilj sveobuhvatnu zaštitu srpskog naroda u Crnoj Gori.
Stoga će ključni zadaci Srpskog nacionalnog savjeta biti: 

Zaštita interesa srpskog naroda u Crnoj Gori, uz nadgledanje i ostvarivanje pojedinačnih i kolektivnih prava u skladu sa međunarodnim konvencijama, Ustavom i odgovarajućim zakonima.
Evidentiranje i procesuiranje svakog navoda diskriminacije, kršenja vjerskih, ljudskih ili građanskih prava Srba, odnosno mjera koje imaju za cilj pokušaj nasilne asimilacije.
Ostvarenje prava na obrazovanje na srpskom jeziku, po programima koji su usklađeni sa našim nacionalnim, kulturnim i istorijskim vrijednostima.
Ostvarenje odgovarajuće, proporcionalne zastupljenosti Srba u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne uprave. 
Izbor upravnih organa državnih medija na srpskom jeziku čiji će sadržaji informativnog, kulturnog, obrazovnog, sportskog i zabavnog karaktera biti usklađeni sa nacionalnim interesima i kulturnim potrebama srpskog naroda.
Usklađivanje zakonodavstva sa potrebama Srba na isticanje svojih nacionalnih simbola, obilježavanje nacionalnih praznika kao i zastupljenosti srpskog jezika i ćiriličnog pisma u svakom vidu komunikacije sa državom.
Obezbjeđenje finansijskih sredstava za stvaranje prosvjetnih, kulturnih i sportskih udruženja srpskog naroda, kao i zaštitu svojinskih i drugih zakonom-garantovanih prava tih udruženja i institucija.
Uspostavljanje i održavanje snažnijih odnosa sa institucijama i udruženjima Republike Srbije, Republike Srpske i regiona, kao i sa relevantnim međunarodnim subjektima zainteresovanim za položaj srpskog naroda. 
Formiranje Savjeta je čin nastao iz potrebe biološkog opstanka i duhovnog očuvanja srpskog naroda. Formiranje Savjeta vidimo isključivo kao korak ka suštinskom poboljšanju položaja srpskog naroda. Savjet je nacionalna i nadstranačka organizacija, koja će se isključivo baviti zaštitom interesa srpskog naroda u Crnoj Gori. Želimo da opravdamo povjerenje građana koji su nam dali podršku za formiranje Savjeta sa osnovnom misijom ukidanja diskriminacije koji se sprovodi nad srpskim narodom u Crnoj Gori.