Početna strana > Rubrike > Dokumenti > Krivično gonjenje svih koji pokušaju da organizuju ili izvrše primopredaju vlasti na osnovu tzv. lokalnih izbora na “Kosovu”
Dokumenti

Krivično gonjenje svih koji pokušaju da organizuju ili izvrše primopredaju vlasti na osnovu tzv. lokalnih izbora na “Kosovu”

PDF Štampa El. pošta
Pravno-politički savet Privremene skupštine AP KiM   
ponedeljak, 02. decembar 2013.

Povodom nelegalnih i nelegitimnih lokalnih izbora koji su se, protivno Ustavu i zakonima Republike Srbije, sprovodili na teritoriji AP Kosovo i Metohija 3.11, 17.11. i 1.12.2013, skreće se pažnja na sledeće:

- Privremeni organi čije predsednike i članove je imenovala Vlada Republike Srbije odlukama od 10.09.2013. („Sl.glasnik RS 80/2013) za opštine Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, su organi vlasti koji su obrazovani u okviru ustavnopravnog poretka Republike Srbije;

- Pravni osnov za obrazovanje privremenog organa i imenovanje predsednika i članova privremenih organa u opštinama Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok je odredba čl. 86 st.4-6 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS broj 129/2007);

- Prema odredbi čl. 86 st.2 Zakona o lokalnoj samoupravi, predsednik Narodne skupštine je dužan da u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave raspiše izbore za odbornike koji se imaju sprovesti na osnovu Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS broj 129/2007, 34/2010, 54/2011);

- Privremeni organi u opštinama Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, a koje čine predsednici i po četiri člana, dužni su da obavljaju tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinica lokalne samouprave za koju su obrazovani, sve dok se ne konstituiše skupština i ne izvrši izbor izvršnih organa vlasti u tim opštinama, shodno Ustavu, Zakonu o lokalnoj samoupravi, Zakonu o lokalnim izborima, Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, Zakonu o jedinstvenom biračkom spisku i drugim propisima Republike Srbije.

- Pre nego što se obave izbori za odbornike po Zakonu o lokalnim izborima («Sl.glasnik RS broj 129/2007, 34/2010, 54/2011) i pre nego što se konstituiše skupština i njeni izvršni organi u opštinama Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok shodno napred navedenim zakonskim propisima, privremeni organi ni u kom slučaju ne smeju prekinuti obavljanje zakonom predviđenih poslova i eventualno ih poveriti bilo kojem drugom subjektu;

- svaka faktička, pravna ili konkludentna radnja, kojom bi se licima koja su učestvovala na nelegalnim i nelegitimnim izborima raspisanim od strane albanskih separatista, priznalo svojstvo predstavnika lokalnog stanovništva ili kojima bi se na bilo koji način ustupilo i omogućilo obavljanje poslova lokalne samouprave, prestavljalo bi protivzakonit i nedozvoljen akt čijim bi preduzimanjem bila izvršena i teška krivična dela propisana u glavi 28 Krivičnog zakonika Republike Srbije, tj. krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije.  

- svaki predsednik i član privremenih organa u opštinama Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok je lično odgovoran pred zakonom za svoj rad i za svoje postupke, te je neophodno da bude svestan da je na to mesto imenovan u skladu sa propisima Republike Srbije i da jedino u skladu sa tim propisima - a nikako na osnovu usmenih naredbi ili pritisaka od strane nosilaca državnih funkcija - može da prestane obaveza obavljanja navedenih poslova. Osnov za prekid obavljanja poslova skupštine i izvršnih organa pomenutih jedinica lokalne samouprave nikako ne mogu da budu tzv. briselski sporazum i izbori koje taj sporazum predviđa.

- Tzv. briselski sporazum nije deo pravnog poretka Republike Srbije, te shodno tome, nikog pravno ne obavezuje, niti štiti. Naime, ne radi se o zakonu, niti o bilo kom drugom opštem pravnom aktu, a ni o potvrđenom međunarodnom ugovoru koji bi mogao biti deo pravnog poretka Republike Srbije. Tzv. briselski sporazum nikad nije objavljen, pa samim tim nije ni mogao stupiti na snagu, u smislu odredbe čl. 196 st.1 Ustava. On pravno ne postoji.

- Stoga smo dužni da upozorimo da će protiv svakog ko bude učestvovao u primopredaji opštinske vlasti u četiri opštine na severu AP KiM “pobednicima” na nelegalnim separatističkim “lokalnim izborima” od 3.11, 17.11. i 1.12.2013. biti podneta krivična prijava za dela koja se mogu podvesti pod definiciju veleizdaje. Dalje upozoravamo da se radi o krivičnim delima sa zaprećenim kaznama zatvora dugog trajanja i dugim rokovima zastarevanja krivičnog gonjenja, tako da će počinioci kad-tad krivično odgovarati za krivična dela usmerena protiv teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije, i nikakva lična obećanja sadašnjih nosilaca vlasti u Srbiji, koji su prekršili Ustav na koji su položili zakletvu, neće moći da ih od toga zaštite. Jedini način da članovi privremenih organa vlasti u opštinama Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić izbegnu ovakvu sudbinu biće da izvršavaju svoje zakonske i ustavne obaveze - ništa manje i ništa više od toga.

U Beogradu, 2.12.2013.

Članovi Pravno-političkog saveta Privremene Skupštine AP KiM

Adv. Slavka Kojić

Aleksandar Pavić

Adv. Branko Pavlović

Mr Duško Čelić 

 

Anketa

Da li mislite da će se Srbija pridružiti sankcijma EU protiv Rusije?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner