Документи

Кривично гоњење свих који покушају да организују или изврше примопредају власти на основу тзв. локалних избора на “Косову”

Штампа
Правно-политички савет Привремене скупштине АП КиМ   
понедељак, 02. децембар 2013.

Поводом нелегалних и нелегитимних локалних избора који су се, противно Уставу и законима Републике Србије, спроводили на територији АП Косово и Метохија 3.11, 17.11. и 1.12.2013, скреће се пажња на следеће:

- Привремени органи чије председнике и чланове је именовала Влада Републике Србије одлукама од 10.09.2013. („Сл.гласник РС 80/2013) за општине Косовска Митровица, Лепосавић, Звечан и Зубин Поток, су органи власти који су образовани у оквиру уставноправног поретка Републике Србије;

- Правни основ за образовање привременог органа и именовање председника и чланова привремених органа у општинама Косовска Митровица, Лепосавић, Звечан и Зубин Поток је одредба чл. 86 ст.4-6 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС број 129/2007);

- Према одредби чл. 86 ст.2 Закона о локалној самоуправи, председник Народне скупштине је дужан да у року од два месеца од дана ступања на снагу одлуке о распуштању скупштине јединице локалне самоуправе распише изборе за одборнике који се имају спровести на основу Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС број 129/2007, 34/2010, 54/2011);

- Привремени органи у општинама Косовска Митровица, Лепосавић, Звечан и Зубин Поток, а које чине председници и по четири члана, дужни су да обављају текуће и неодложне послове из надлежности скупштине и извршних органа јединица локалне самоуправе за коју су образовани, све док се не конституише скупштина и не изврши избор извршних органа власти у тим општинама, сходно Уставу, Закону о локалној самоуправи, Закону о локалним изборима, Закону о територијалној организацији Републике Србије, Закону о јединственом бирачком списку и другим прописима Републике Србије.

- Пре него што се обаве избори за одборнике по Закону о локалним изборима («Сл.гласник РС број 129/2007, 34/2010, 54/2011) и пре него што се конституише скупштина и њени извршни органи у општинама Косовска Митровица, Лепосавић, Звечан и Зубин Поток сходно напред наведеним законским прописима, привремени органи ни у ком случају не смеју прекинути обављање законом предвиђених послова и евентуално их поверити било којем другом субјекту;

- свака фактичка, правна или конклудентна радња, којом би се лицима која су учествовала на нелегалним и нелегитимним изборима расписаним од стране албанских сепаратиста, признало својство представника локалног становништва или којима би се на било који начин уступило и омогућило обављање послова локалне самоуправе, престављало би противзаконит и недозвољен акт чијим би предузимањем била извршена и тешка кривична дела прописана у глави 28 Кривичног законика Републике Србије, тј. кривична дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије.  

- сваки председник и члан привремених органа у општинама Косовска Митровица, Лепосавић, Звечан и Зубин Поток је лично одговоран пред законом за свој рад и за своје поступке, те је неопходно да буде свестан да је на то место именован у складу са прописима Републике Србије и да једино у складу са тим прописима - а никако на основу усмених наредби или притисака од стране носилаца државних функција - може да престане обавеза обављања наведених послова. Основ за прекид обављања послова скупштине и извршних органа поменутих јединица локалне самоуправе никако не могу да буду тзв. бриселски споразум и избори које тај споразум предвиђа.

- Тзв. бриселски споразум није део правног поретка Републике Србије, те сходно томе, никог правно не обавезује, нити штити. Наиме, не ради се о закону, нити о било ком другом општем правном акту, а ни о потврђеном међународном уговору који би могао бити део правног поретка Републике Србије. Тзв. бриселски споразум никад није објављен, па самим тим није ни могао ступити на снагу, у смислу одредбе чл. 196 ст.1 Устава. Он правно не постоји.

- Стога смо дужни да упозоримо да ће против сваког ко буде учествовао у примопредаји општинске власти у четири општине на северу АП КиМ “победницима” на нелегалним сепаратистичким “локалним изборима” од 3.11, 17.11. и 1.12.2013. бити поднета кривична пријава за дела која се могу подвести под дефиницију велеиздаје. Даље упозоравамо да се ради о кривичним делима са запрећеним казнама затвора дугог трајања и дугим роковима застаревања кривичног гоњења, тако да ће починиоци кад-тад кривично одговарати за кривична дела усмерена против територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије, и никаква лична обећања садашњих носилаца власти у Србији, који су прекршили Устав на који су положили заклетву, неће моћи да их од тога заштите. Једини начин да чланови привремених органа власти у општинама Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић избегну овакву судбину биће да извршавају своје законске и уставне обавезе - ништа мање и ништа више од тога.

У Београду, 2.12.2013.

Чланови Правно-политичког савета Привремене Скупштине АП КиМ

Адв. Славка Којић

Александар Павић

Адв. Бранко Павловић

Мр Душко Челић 

 
Донирајте НСПМ
[ Почетна страна ]