субота, 15. јун 2024.
 Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Рубрике > Документи > Главни елементи и основни принципи Асоцијације-Заједнице општина са српском већином на Косову
Документи

Главни елементи и основни принципи Асоцијације-Заједнице општина са српском већином на Косову

PDF Штампа Ел. пошта
Документи   
среда, 26. август 2015.

Текст споразума о Заједници српских општина који је јуче договорен у Бриселу пренела је агенција Танјуг.

1) Асоцијација/Заједница српских општина на Косову се успоставља као асоцијација/заједница општина на начин предвиђен Првим споразумом, Законом о ратификацији Првог споразума и законима Косова.

2) На основу Првог споразума који препознаје њена посебна својства, Влада Косова усваја решење које се непосредно примењује, а чију ће ревизију урадити Уставни суд. Асоцијација/Заједница јесте правни субјект дефинисан Статутом а који садржи најмање пет доле наведених елемената.

3) Статут усваја оснивачка Скупштина коју чине изабрани чланови скупштина општина које су део Заједнице.

Циљеви

4) У складу са Првим споразумом, Асоцијација/Заједница као своје основне циљеве има одређивање јавних функција и пружање услуга ради:

а) оснаживања демократије на локалном нивоу

б) надзора над целокупним развојем локалне привреде

ц) целокупног надзора у области образовања

д) целокупног надзора над унапређењем примарне и секундарне здравствене и социјалне заштите на локалном нивоу

е) целокупног надзора над координацијом урбанистичког и руралног планирања

г) усвајања мера за унапређење услова живота повратника са Косова на локалном нивоу

х) вођења, координирања и олакшавања истраживачких и развојних активности

и) промовисања, ширења информација и јавног заступања у питањима од општег интереса за чланове Заједнице те ради заступања чланова код, између осталог, централних власти

ј) пружања услуга њеним члановима у складу са законима Косова

к) процене ефикасности пружања јавних услуга њеним чланицама и становницима како би Асоцијација/Заједница имала подршку при формирању ставова од заједничког интереса за учешће у раду централних власти

л) надзора над реализацијом њених циљева

м) успостављања односа и договора о сарадњи са другим асоцијацијама општина, како домаћим тако и међународним

5)Заједница/Асоцијација ће имати и друге надлежности које могу бити делегиране од стране централних власти

Организациона структура

6) Асоцијација/Заједница ће имати следећа тела:

а) Скупштину као врховно тело које чине представници именовани од стране сваке од општина у Заједници понаособ, а из редова њихових изабраних чланова. Скупштина ће имати права да усваја измене Статута, пословника као и све неопходне уредбе и управне одлуке у складу са Статутом и циљевима Заједнице.

Све измене Статута, пословника и свих неопходних уредби и одлука које усвоји Скупштина, биће примењиване на све општине које су део Заједнице, осим уколико нека од општина формално не затражи другачију одлуку.

б) председника, који ће представљати Заједницу/Асоцијацију и пред централним властима Косова и изван Косова. Председнику ће помагати потпредседник. Председника и потпредседника бира Скупштина из редова чланова скупштина општина које чине Заједницу и њихових градоначелника.

ц) Савет који ће чинити највише 30 чланова из редова житеља општина које чине Заједницу, укључујући све градоначелнике општина које су део Заједнице; Савет представља саветодавно тело које даје смернице за рад Асоцијације/Заједнице.

д) Одбор који чини седам чланова које бира Скупштина из редова градоначелника и житеља општина које су део Заједнице, а тачан састав Одбора ће бити дефинисан Статутом; Одбор ће бити овлашћен да доноси неопходне одлуке за свакодневно управљање Заједницом/Асоцијацијом. Члановима Одбора ће у њиховом раду помагати стручни колегијуми сачињени од експерата, који ће бити подељени на области које спадају у циљеве и задатке Асоцијације/Заједнице. Статутом ће бити дефинисан број стручних колегијума и њихова задужења.

е) Управу која ће помагати у раду Заједнице/Асоцијације, конкретно Одбору и Председнику, а на чијем челу ће бити начелник, који ће одговарати Одбору и бити именован од стране Одбора. Административно особље ће имати статус запослених, у складу са законима Косова, укључујући Закон о раду и Закон о јавној служби, чиме ће им бити омогућено да обављају своје административне дужности.

ф) Канцеларију за жалбе чији ће задатак бити да преиспитује притужбе у вези са циљевима Заједнице.

7) Седиште Заједнице/Асоцијације ће бити дефинисано Сатутом.

Односи са централним властима

8) Асоцијација/Заједница ће сарађивати са централним властима по начелима међусобне сарадње и размене информација.

9) Асоцијација/Заједница ће промовисати интересе заједнице Срба на Косову у њиховим односима са централним властима.

10) Асоцијација/Заједница ће моћи да у складу са законима Косова предлаже измене законодавства и других уредби које су од значаја за постизање њених циљева.

11) Асоцијација/Заједница ће имати право да покреће или учествује у поступцима пред надлежним судовима, укључујући Уставни суд, против било каквих радњи или одлука од било које од институција које могу угрозити вршење овлашћења Асоцијације/Заједнице у складу са Статутом.

12) Асоцијација/Заједница је овлашћена да именује представнике у надлежним органима/телима централне власти, укључујући Консултативни савет за заједнице. При вршењу функције надзора, на начин предвиђен Првим споразумом, представници Асоцијације/Заједнице ће имати право на приступ информацијама централних власти у складу са законима Косова.

13) Поступајући у име Асоцијације/Заједнице, четири градоначелника општина на северу ће Министарству унутрашњих послова доставити списак кандидата за именовање регионалног командира полиције како је и предвиђено Чланом 9 Првог споразума.

Правна способност

14) Асоцијација/Заједница ће имати правну способност која јој је неопходна према законима Косова за остваривање њених циљева, укључујући право на покретну и непокретну имовину, учешће у власништву предузећа задужених за пружање услуга на локалном нивоу у оквиру Асоцијације/Заједнице, те право на склапање, између осталог, уговора о раду.

15) На основу Првог споразума, а по усвајању решења, Асоцијација/Заједница се сматра успостављеном ради постизања својих циљева.

Буџет и подршка

16) Асоцијација/Заједница ће имати сопствени буџет којим ће се управљати у складу са начелима транспарентности и одговорности те у складу одредбама Закона о јавним набавкама.

Ова начела ће се нарочито примењивати при каналисању средстава, укључујући средства из Члана 17, тачка д)

Расходи су подложни ревизији од стране надлежних власти, укључујући институцију главног ревизора.

17) Асоцијација/Заједница ће бити финансирана:

а) доприносима чланова;

б) приходима од услуга које пружа Асоцијација/Заједница, њених предузећа или прихода који проистичу из њене покретне и непокретне имовине;

ц) трансферима од централних власти;

д) доприносима, бесповратном помоћи, донацијама као и финансијском подршком од других удружења и организација, домаћих и међународних, те од Републике Србије; Заједница/Асоцијација ће у оквиру активности остваривања својих циљева бити изузета од дажбина и пореза по истим основама као и општине које су њен део.

Опште и завршне одредбе

18) Асоцијација/Заједница је отворена за сваку општину уколико њене чланице о томе постигну сагласност

19) Асоцијација/Заједница се може расформирати једино одлуком која је усвојена двотрећинском већином гласова чланова Скупштине.

20) Асоцијација/Заједница има право на званична обележја (грб и заставу) у складу са законима Косова.

21) Нацрт Статута Ацосијације/Заједнице ће дати тим руководилаца и он ће бити представљен у оквиру дијалога на високом нивоу у року од четири месеца од усвајања ових начела/елемената; уколико то буде неопходно, нацрт ће бити дат уз посредовање, између осталих, Министарства за локалну самоуправу. Све измене ће бити представљене Асоцијацији/Заједници, усвојене решењем и проверене од стране Уставног суда.

 

22) Годину дана након усвајања Статута Асоцијације/Заједнице, биће извршена ревизија његове примене, укључујући и проверу вршења надлежности из Члана 5 Првог споразума.

У прилогу доносимо документ са сајта Европског савета за спољну политику и безбедност о "главним елементима и основним принципима Асоцијације-Заједнице општина са српском већином на Косову", који су јуче у Бриселу потписали премијер Србије Александар Вучић и "косовски премијер" Иса Мустафа

Association Community of Serb majority municipalities in Kosovo - general principles/main elements

Legal framework

1) The Association/Community of Serb majority municipalities in Kosovo is established as an association/ community of municipalities as foreseen by the First Agreement, the Law on ratification of the First Agreement and Kosovo law.

2) On the basis of the First Agreement which recognises its distinct character, the Kosovo Government will adopt a decree directly applicable, which will be reviewed by the Constitutional Court. The Community/Association will be a legal entity defined by its Statute, which will comprise at least the elements set out below.

3) The Statute will be adopted by a constituent assembly composed of the voted members of the assemblies of the participating municipalities.

Objectives

4) In accordance with the First Agreement, the Association/Community will have as its main objectives in delivering public functions and services to:

a) strengthen local democracy;

b) exercise full overview to develop local economy;

c) exercise full overview in the area of education;

d) exercise full overview to improve local primary and secondary health and social care,

e) exercise full overview to coordinate urban and rural planning;

g) adopt measures to improve local living conditions for returnees to Kosovo;

h) conduct, coordinate and facilitate research and development activities;

i) promote, disseminate and advocate issues of common interest of its members and represent them, including to the central authorities;

j) provide services to its members in accordance with Kosovo law;

k) assess the delivery of public services to its members and their residents as to support the Community/Association in forming positions of common interests for the participation to the work of the central authorities;

I) conduct monitoring as required for the implementation of its objectives;

m) establish relations and enter into cooperation arrangements with other associations of municipalities, domestic and international.

5) The Community/Association will exercise other additional competences as may be delegated by the central authorities.

Organisational structure

6) The Association/Community will have the following organs:

a) an Assembly as a supreme body composed of representatives appointed by each assembly of the participating municipalities, among their elected members. The Assembly will have the right to adopt amendments to the Statute, rules of procedure and all necessary regulations and administrative decisions as per its Statute and related to its objectives.

All amendments to the Statute, rules of procedure and all necessary regulations and decisions adopted by the Assembly will be applicable to its members unless one of its members formally expresses a different decision.

b) a President, who will represent the Community/Association, including before the central authorities and outside Kosovo. The President will beassisted by a Vice-President. The President and the Vice-President will be elected by the Assembly from among the members of the participating municipalities’ assemblies and their mayors.

c) a Council composed of a maximum of 30 members among residents of the participating municipalities, including all mayors of the participating municipalities; the Council is an advisory body which provides guidance to the work of the Association/Community.

d) a Board composed of 7 members voted by the Assembly from among the mayors and residents of the participating municipalities, the exact composition to be defined in the Statute, with the right to take the necessary decisions for the daily management of the Community/Association. The members of the Board will be supported in their work by professional collegia composed of experts, divided into and covering those areas falling under the objectives and tasks of the Association/Community. The Statute will define the number of professional collegia and their assignment to the members of the Board.

e) an administration, headed by a Chief of Administration appointed by and reporting to the Board, supporting the work of the Community/Association, in particular the Board and the President. The staff of the administration will benefit from an employment status, in accordance with Kosovo Law, including the Law on Labour and the Law on Civil Service, enabling them to perform their administrative duties. The members of the Association/Community may decide to use a number of employees to support the Community/Association in the execution of its objectives.

f) a complaints office with a mandate to examine complaints in relation to its objectives.

7) The seat of the Community/Association will be determined in the Statute.

 Relations with the central authorities

 8) The Association/ Community will work with the central authorities on the basis of mutual cooperation and information sharing.

9) The Association/Community will promote the interests of the Kosovo Serb community in its relations with the central authorities.

10) The Association/Community will be entitled to propose, in accordance with Kosovo law, amendments to the legislation and other regulations relevant for the performance of its objectives.

11) The Association/Community will have the right to initiat or participate in proceedings before the competent Courts, including to the Constitutional Court, against any acts or decisions from any institution affecting the exercise by the Association/Community of its powers in accordance with its Statute.

12) The Association/Community will have the right to nominate representatives in the competent organs/bodies of the central government, including the Consultative Community Council. In the pursuit of the monitoring function envisaged by the First Agreement, the representative of the Association/ Community will have right to have access and information from central authorities in accordance with Kosovo law.

13) Acting on behalf of the Association/Community, the four mayors of the northern municipalities will provide the Ministry of Interior a list of candidates for nomination as regional Police Commander as specified in Article 9 of the First Agreement.

Legal capacity

14) The Association/Community will be endowed with the legal capacity necessary under Kosovo law to perform its objectives, including the right to own moveable and immoveable property, to co-own companies that provide local services within the scope of the Association/Community and to conclude contracts, including employment contracts.

15) On the basis of the First Agreement, the Association/Community is considered established, upon the adoption of the decree, for the purposes of its objectives.

Budget and support

16) The Association/Community will have its own budget, which will be administered in accordance with the principles of transparency and accountability, and the provisions of the law on public procurement. Those principles will in particular apply to the channelling of funding, including under 17.d

The expenditures shall be subject to audits by the competent authorities, including by the Auditor General.

17) The Association/Community will be funded from:

a) contributions from its members;

b) income and revenue from the services provided by the Association/Community, its companies or drawn from its moveable or immoveable assets;

c) transfers from the central authorities;

d) contributions, grants, donations as well as financial support from other associations and organisations, domestic and international as well as from the Republic of Serbia; the Community/Association will be exempt from duties and taxes in the pursuit of its objectives, on the same basis as the participating municipalities.

General and final provisions

18) The Association/Community will be open to any other municipality provided the members are in agreement.

19) The Association/Community can only be dissolved by decision of its Assembly adopted by a 2/3 majority of its members.

20) The Association/Community will be entitled to have its own official symbols (coat of arms and flag), in accordance with Kosovo law.

21) The statute of the Association/Community will be drafted by the Management Team and presented to the High-level Dialogue within 4 months from the date of agreement of these principles/elements, with facilitation if necessary, including with the Ministry of Local Government. The Statute will be endorsed by decree upon agreement in the Dialogue. Any amendments will be

presented by the Association/Community, will be endorsed by decree and will be reviewed by the Constitutional Court.

22) Within one year of the adoption of the Statute of the Association/Community, a review of its implementation shall be conducted, including with regard to Article 5 of the First Agreement.

(НСПМ)

 

Анкета

Да ли ће, по вашем мишљењу, „Заједница српских општина“ на КиМ бити формирана до краја 2023. године?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер