Početna strana > Samo smeh Srbina spasava > Slobodna AP Kikinda
Samo smeh Srbina spasava

Slobodna AP Kikinda

PDF Štampa El. pošta
Milan Damjanac   
sreda, 09. decembar 2009.
Povodom donošenja novog statuta Vojvodine, izražavam protest zbog selektivnog korišćenja prava na pokrajinsku autonomiju. Smatram da građani i građanke Kikinde imaju svako pravo da traže autonomnu oblast. Naime, Kikinda je multikulturalna i tolerantna sredina koja poštuje evropske vrednosti, istorijska tvorevina, nastala još 12. novembra 1774. godine, kada austrijska carica Marija Terezija posebnim ukazom formira privilegovani okrug, kao specifičnu feudalnu upravnu jedinicu sa sedištem u Kikindi. „U sastavu okruga, pored Kikinde, bilo je još devet naselja srpskih graničara u severnom i srednjem Banatu: Srpski Krstur, Jozefovo (deo današnjeg Novog Kneževca), Mokrin, Karlovo (deo današnjeg Novog Miloševa), Bašaid, Vranjevo (deo današnjeg Novog Bečeja), Melenci, Kumane i Taraš. Stanovnici ovih mesta imali su za to vreme, značajne ekonomske, pa i političke povlastice u okviru austrijske monarhije. Dištrikt je funkcionisao, istina sa prekidima, sve do 1876. godine.“[1]

Danas, na teritoriji Kikinde žive pripadnici mnogih narodaSrba, Mađara, Jugoslovena, Roma, Hrvata, Crnogoraca, Makedonaca.[2] Pripadnici ovih naroda žive u slozi deleći zajednički identitet i probleme. Naime, Kikinda je siromašno mesto. Građani i građanke Kikinde ne žele da plaćaju glomaznu vojvođansku administraciju i da se za svaki problem obraćaju Novom Sadu. Novosadizacija Vojvodine je uzela maha, te tako običan građanin Kikinde mora da se obraća novosadskoj administraciji za rešenje problema koje bi daleko efikasnije i brže mogla da reši administracija Autonomne pokrajine Kikinde.

Podsećam da je regionalizacija Srbije pitanje od krucijalne važnosti za naše dalje približavanje članstvu u Evropskoj uniji. Naime, regionalizacija je evropski standard. Bojim se da postoji nejasan strah kod vojvođanske elite od formiranja AP Kikinda. Centralističke snage koje zagovaraju novosadizaciju ne žele da dozvole građanima i građankama Kikinde da se sami opredele za sopstvenu budućnost. Ne dozvoljavaju građanima i građankama Kikinde isto demokratsko pravo koje oni sami poseduju – pravo da se Kikinđani na referendumu izjasne da li žele autonomiju. Pravo da građani Kikinde sami odrede svoje granice koje niko sem njih samih ne može menjati.

Ovakva autonomija ne predstavlja pretnju teritorijalnom integritetu evropskoj regiji i delu Srbije, Vojvodini. Ona ne predstavlja želju za nezavisnošću. Želja za ovakvom autonomijom proističe iz istorijskog prava svih Kikinđana da sami odrede svoju budućnost. Da sami utiču na svoju stvarnost, sami odlučuju u šta će ulagati svoj novac, koje će prosvetne programe koristiti a koje kulturne sadržaje propagirati.

Građani i građanke ne žele da plaćaju glomaznu novosadsku birokratiju. Samo troškovi na plate zaposlenima u vojvođanskoj administraciji iznose više od 2,2 milijardi dinara ili preko 23 miliona evra godišnje.[3]

Stoga, zahtevamo autonomnu oblast Kikindu. Naši razlozi su vrlo slični razlozima za autonomiju Vojvodine. [4]

Naši razlozi:

Status AP Kikinde

AP Kikinda je autonomna pokrajina građanki i građana koji u njoj žive, nastala na osnovu posebnih istorijskih, nacionalnih, istorijskih i drugih svojstava područja, kao višenacionalna, višekulturalna i višekonfesionalna evropska regija. Autonomna pokrajina Kikinda je autonomna teritorijalna zajednica u Republici Srbiji. Kikinda predstavlja deo jedinstvenog kulturnog, civilizacijskog, ekonomskog i geografskog prostora srednje Evrope.

Simboli

Simboli Velikokikindskogprivilegovanog okruga ugrađeni su u grb Kikinde. Pored grba simbol pokrajine je i zastava Kikinde.

Glavni grad

Glavni grad AP Kikinde je Kikinda. Grad Kikinda nalazi se na prostoru koji je bogat tragovima starih i iščezlih kultura i civilizacija. Mnogobrojni arheološki nalazi svedoče da su ovde ljudi živeli još u vremenu od pre sedam hiljada godina.[5]

Stanovništvo

Prema poslednjem popisu iz 2002. godine opština Kikinda ima 67.002 stanovnika. Kikinda ima vrlo heterogen nacionalni sastav stanovništva. Više od polovine su Srbi – 51.212.

Demografski trend u Kikindi prati zapadnoevropske trendove demografske tranzicije, koju karakteriše niska stopa nataliteta i usporen demografski rast. Odgovor na ove trendove je aktivna pronatalitetna politika koja se sprovodi u Kikindi.

Stoga, zahtevamo svoju vladu, dvodomnu skupštinu, KANU (Kikindsku Akademiju nauka i umetnosti), predstavništva u inostranstvu i saradnju sa drugim evropskim regijama sličnog tipa. AP Kikinda neće biti pretnja nikome, već oblast u kojoj žive miroljubivi građani srednje Evrope koji više od svega žele da se njihov rad i poštenje vrednuje.

Građani i građanke Kikinde zahtevaju referendum na kome bi se izjasnili – da li žele autonomiju.

Da i Kikinda bude glavni grad.

 

Anketa

Koliko će po vašem mišljenju trajati vanredno stanje u Srbiji?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner