Početna strana > Prenosimo > „Zadužbinarstvo“ u evropskoj Srbiji
Prenosimo

„Zadužbinarstvo“ u evropskoj Srbiji

PDF Štampa El. pošta
NED   
ponedeljak, 22. novembar 2010.

O Nacionalnoj zadužbini za demokratiju

NZD je jedinstvena institucija. Nevladin karakter Zadužbine daje joj fleksibilnost koja joj omogućava rad u nekim od najtežih okolnosti na svetu, i brzo reagovanje u slučaju postojanja mogućnosti za političke promene.

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NZD) (The National Endowment for Democracy) je privatna, neprofitna fondacija posvećena rastu i jačanju demokratskih institucija širom sveta. Svake godine, uz finansijsku podršku američkog Kongresa, NZD podupire više od 1.000 projekata nevladinih grupa u inostranstvu, koje rade za demokratske ciljeve u više od 90 zemalja.

Od svog osnivanja 1983 godine, Zadužbina je svugde ostala na vodećoj poziciji borbe za demokratiju, istovremeno se razvivši u višestranu instituciju koja je središte aktivnosti, resursa i intelektualne razmene za aktiviste, praktičare i učenike demokratije širom sveta.


Jedinstvena institucija

NZD je jedinstvena institucija. Nevladin karakter Zadužbine daje joj fleksibilnost koja joj omogućava rad u nekim od najtežih okolnosti na svetu, i brzo reagovanje u slučaju postojanja mogućnosti za političke promene. NZD je posvećen negovanju razvoja širokog spektra demokratskih institucija u inostranstvu, uključujući političke partije, sindikate, slobodna tržišta i poslovne organizacije, kao i mnoge elemente aktivnog civilnog društva, koje obezbeđuju ljudska prava, nezavisne medije i vladavinu prava.

Ovaj dobro zaokružen pristup korespondira različitim aspektima demokratije a pokazao se praktičnim i efikasnim kroz istoriju delovanja NZD zadužbine. Finansirana uglavnom od strane američkog kongresa, podrška koju zadužbina daje grupama u inostranstvu šalje važnu poruku solidarnosti mnogim demokratama koji, neretko u uslovima mračnjaštva i izolacije, rade za slobodu i ljudska prava.

Zadužbina je vođena uverenjem da je sloboda univerzalna ljudska težnja koja se može realizovati kroz razvoj demokratskih institucija, procedura i vrednosti. Demokratija se ne može postići kroz jedan jedini izborni proces i ne treba da se zasniva na modelu Sjedinjenih Država, niti bilo koje druge posebne države. Umesto toga, ona se razvija u skladu sa potrebama i tradicijama raznolikih političkih kultura. Podržavajući ovaj proces, zadužbina pomaže jačanje veze između autohtonih demokratskih pokreta u inostranstvu i naroda Sjedinjenih Država – veze koja se zasniva na zajedničkoj posvećenosti predstavničkoj vlasti i slobodi, kao načinu života.

Dvostranačka i transparentna

Od svojih početaka, NZD je nepokolebljivo ostala dvostranačka (bipartitna) institucija. Ustanovljena zajednički od strane republikanaca i demokrata, NZD zadužbinom upravlja odbor čiji sastav je izbalansiran između obe stranke, a koji uživa podršku Kongresa širom njegovog političkog spektra. NZD finkcioniše sa visokim stepenom transparentnosti i odgovornosti, odražavajući verovanje naših osnivača da se promovisanje demokratije u inostranstvu treba sprovoditi otvoreno.

Informacije o svim našim donacijama i aktivnostima postavljamo na ovom veb sajtu i one su podložne višestrukim nivoima nadzora od strane američkog Kongresa, Ministarstva spoljnih poslova SAD-a (Stejt departmenta), i nezavisne finansijske revizije.

Demokratija podrazumeva pravo naroda da slobodno određuje svoju sopstvenu sudbinu. Ostvarivanje ovog prava zahteva sistem koji garantuje slobodu izražavanja, uverenja i udruživanja, slobodne i konkurentne izbore, poštovanje neotuđivih prava pojedinaca i manjina, slobodne komunikacione medije i vladavinu prava. ("Izjava o principima i ciljevima", 1984)

Godišnji izveštaj za Srbiju – opis grantova, primaoci i dodeljeni iznosi u američkim dolarima)

Arhitel produkcija (ARHITEL Production)- 72.500 $

Za promovisanje nezavisnih, objektivnih i profesionalnih medija u Srbiji podstičući debate o njihovom istorijskom razvoju i trenutnoj medijskoj situaciji. Arhitel će proizvesti i distribuirati dva 30-minutna dokumentarna filma, analizirajući ranje nezavisnih medija nakon pada komunizma, kao i ulogu medija tokom sukoba 1990-ih u bivšoj Jugoslaviji. Filmovi će se emitovati na regionalnim i nacionalnim televizijama i biće promovisani na filmskim festivalima u regionu.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) - 66.610 $ *

Za produkciju niza televizijskih programa u cilju povećanja odgovornosti lokalnih vlasti u Srbiji. ANEM će proizvesti dvadeset sedmičnih epizoda „avangardnog“ programa pod nazivom "Ludi za vlašću" („Power mad“), koji neće samo istraživati slučajeve korupcije, konflikta interesa, zloupotrebe političkih moći i neuspeha da se odgovori na zabrinutost građana, nego će i isticati pozitivan učinak javnih funkcionera. Serija će biti emitovana na 25 lokalnih televizijskih stanica mreže ANEM.

Asocijacija lokalnih nezavisnih medija (Local Press) - 40.000 $ *

Za istraživanje političkih izazova sa kojima se suočavaju mladi u Srbiji. Devetnaest članova ovog udruženja će proizvesti, razmenjivati i objaviti seriju od 20 članaka o političkom angažmanu mladih na lokalnom i nacionalnom nivou. Kroz pet javnih rasprava i ukupnom tiražu od 450.000 primeraka, projekat će dostići publiku od oko 2 miliona u gradovima širom Srbije.

Balkanska istraživačka mreža (BIRN), Srbija - $ 42.000 *

Za širenje dometa i uticaja lokalnog izveštavanja o važnim izazovima sa kojima se suočava Srbija tokom EU integracija. BIRN Srbija će održati četiri radionice i obezbediti uredničko mentorstvo u cilju podizanja profesionalnih sposobnosti lokalnih novinara, koji će napisati niz kvalitetnih novinskih članaka, analiza vesti i posebnih izveštaja o političkim, ekonomskim i socijalnim aspektima procesa evropskih integracija Srbije.

Centar za razvoj civilnih resursa (CCRD) - 44.142 $ *

U cilju promovisanja slobode izražavanja i poštovanja različitosti i ljudskih prava u južnoj Srbiji. Alternativni kulturni centar „CCRD-a“ će biti domaćin nizu aktivnosti vezanih za negovanje slobode izražavanja i suprotstavljanje ekstremnom nacionalizmu, uključujući i više od desetak panel diskusija, okruglih stolova, izložbi i radionica. Prostor će takođe biti na raspolaganju za aktivnosti drugih NVO-a koje su fokusirane na sličnu problematiku.

Evropski pokret u Srbiji (EMinS) - 49.500 $ *

Za podršku programa za očuvanje i unapređenje efikasnih i odgovornih institucija lokalne vlasti u 18 opština Srbije. „EminS“ i njegovi lokalni partneri će prikupiti informacije o učinku rada lokalnih institucija, vlasti i skupština opština, iz perspektive građana lokalne zajednice. „EminS“ će objaviti narativnu i kvantitativnu analizu podataka i koristi je kao platformu za propagiranje i zastupanje odgovornosti i efikasnosti institucija lokalnih vlasti.

Fond B92 - 35.000 $

Za promovisanje svesti o ljudskim pravima među ljudima i građanima Srbije. Fond B92 će organizovati peti godišnji festival "Slobodna zona", koji će se sastojati od serije javnih događaja, uključujući i prikazivanje filmova, diskusije, predavanja i izložbe, čiji je cilj podizanje svesti o ljudskim pravima. Sredstva „Nacionalne zadužbine za demokratiju“ će se koristiti za delimično pokrivanje promotivnih i organizacionih troškova, vezanih za održavanje šestodnevnog filmskog Festivala u Beogradu i njegovu gostujuću turneju u 15 srpskih gradova.

Fond B92 - 22.750 $

Da se unapredi proces istorijskog pomirenja i međuetničkog razumevanja na Zapadnom Balkanu kroz podsticanje konstruktivne javne rasprave o nedavnoj prošlosti regiona. "Fond B92" će prevesti i odštampati zbirku eseja o nedavnoj prošlosti regije, pod nazivom "Suočavanje s jugoslovenskim kontroverzama: Inicijativa naučnika", te distribuirati i promovisati materijale o građanskom obrazovanju u celom regionu.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 36.800 $

U cilju stvaranja javne i institucionalne podrške za demokratske reforme i vrednosti neophodne za integracije Srbije u evro-atlantsku zajednicu. Odbor će analizirati različite aspekte napretka zemlje ka integracijama i sprovesti nepristrasnu javnu kampanju podizanja svesti o glavnim preprekama sa kojima se suočavaju ili ih kreiraju relevantni sektori vlade i društva tokom ispunjavanja uslova i standarda utvrđenih od strane međunarodne zajednice.

"Peščanik" - 38,700 $ *

Da podstakne javne rasprave o najvažnijim društvenim, političkim i ekonomskim temama vezanim za evro-atlantske integracije Srbije. „Peščanik“ će proizvesti seriju od 32 radio emisije, kojima će se obezbediti forum za nedeljne otvorene diskusije istaknutih kreatora politike, građanskih i političkih lidera, novinara, i akademskih ličnosti. Takođe će održavati interaktivni onlajn časopis,  ww.pescanik.net, pokrenuti mesečni bilten, i organizovati osam javnih rasprava širom Srbije i regiona.

Nezavisno udruženje novinara Vojvodine - 29.440 $ *

Da obezbedi forum za javni dijalog o najvažnijim društvenim, političkim i ekonomskim pitanjima sa kojima se suočava ključna pokrajine Srbije, Vojvodina. Udruženje će organizovati četiri panel rasprave o važnim dešavanjima koje imaju uticaj na budućnost multietničke Vojvodine, i sprovešće obuku za novinare i urednike, sa naglaskom na objektivnom i profesionalnom izveštavanju o situaciji u regionu i etničkim pitanjima.

"Kuda.org" - 26,200 $

Za nastavak sprovođenja programa građanskog vaspitavanja unutar Omladinskog centra CK13, koji promoviše poštovanje različitosti i ljudskih prava u srpskoj regiji Vojvodini. CK13 će organizovati niz aktivnosti na podsticanju slobode izražavanja i ograničavanja ekstremnog nacionalizma, uključujući radionice o novim medijima, video aktivizmu i fotografiji. „Kuda.org“ će takođe nastaviti da upravlja radio stanicom namenjenoj omladinskoj zajednici, a sprovodiće i druge, specifične (ad hoc) aktivnosti.

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) - 39.900 $

Za nastavak izgradnje javne podrške za uspostavljanje institucionalne procedure ograničavanja zločina iz mržnje i govora mržnje u Srbiji. Timovi koordinisani od strane "YUCOM-a" će pratiti reagovanja medija i vlade na slučajeve zločina iz mržnje i govora mržnje, zalagaće se za donošenje zakona i drugih institucionalnih mehanizama za rešavanje zločina iz mržnje i govora mržnje i promovisaće ova pitanja i aktivnosti kroz medije.

Linet - 29,900 $

Za razvoj i održavanje "revolucionarnog" sajta čiji je cilj povećanje odgovornosti javnih funkcionera u Srbiji. "Istinomer" (www.istinomer.rs) će poslužiti kao sveobuhvatna, za pretraživanje svima dostupna, baza podataka za proveru političkih činjenica, pružajući nepristrasne usporedne informacija o programa političkih stranaka, izjavama javnih službenika i anketama javnog mnjenja. Interaktivni vebsajt će takođe karakterisati i kolumne iz pera priznatih političkih eksperata i analitičara, kao i forum za diskusiju posetilaca sajta.

Milenijum - 27.000 $ *

Za podsticanje javnih debata među građanima centralne Srbija o većini važnih socijalnih, političkih i ekonomskih tema vezanih za evro-atlantske integracije zemlje. „Milenijum“ će proizvesti seriju od deset televizijskih javnih rasprava pod nazivom "Razgovori na sceni", obezbeđujući forum za otvorenu diskusiju istaknutih kreatora politike, građanskih i političkih lidera, novinara i akademskih ličnosti, pred živom studijskom publikom.

Radio B92 - 52.500 $

Za proizvodnju niza televizijskih emisija u cilju povećanja efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti u srpskom parlamentu. B92 će proizvoditi 20 nedeljnih epizoda živog televizijskog programa pod nazivom "Replika", koji će negovati debatu o strukturi i funkcionisanju srpskog parlamenta, nudeći jedinstvenu priliku građanima Srbije da se direktno obrate članovima parlamenta u vezi sa ključnim pitanjima od javnog interesa.

Resurs centar Leskovac - 34,700 $

Za osposobljavanje učeničkih/studentskih aktivista u južnoj Srbiji, kako bi im se omogućilo da igraju značajniju ulogu u zalaganju za pitanja mladih. Projekat će se realizovati u dva južna okruga, jablaničkom i pčinjskom, a sastojaće se od serije od osam treninga i 39 srednjoškolskih debata, i biće dopunjen izdavanjem mesečne publikacije koju će pripremiti učesnici debata.

Urban in (Urban In) - 35.000 $

Da se mobilišu mladi ljudi u Sandžaku i osnaže da postanu zagovornici reforme u lokalnim zajednicama. „Urban In“ će obučiti oko 20 mladih aktivista, proizvesti lokalnu radio emisiju fokusiranu na omladinsku problematiku, i zalagati se za kreiranje i sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou. Takođe će osnovati i održavati svoj resursni centar, čiji je zadatak da podržava lokalne omladinske organizacije obezbeđujući im obrazovanje i obuku, informacije i dokumentaciju, konsalting i direktnu pomoć.

Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji (YIHR) - 51.000 $*

Da se uključe mladi u proces demokratske tranzicije Srbije, povećavanjem kapaciteta pokreta "Moja inicijativa", regionalnog pokreta mladih aktivista, posvećenog podršci demokratskim vrednostima, zaštiti ljudskih prava, i suočavanju sa nedavnom prošlošću. "YIHR" će organizovati dva seminara za lokalne i nacionalne koordinatore pokreta, održati dva putujuća karavana aktivista, tri lokalne građanske kampanje, kao i niz predavanja za aktiviste u južnoj Srbiji.

Zaječarska inicijativa - 43.900 $

Za nastavak promocije omladinskog aktivizma u istočnoj Srbiji, jačanje srednjoškolskih parlamenata i omladinskih NVO-a, omogućavajući im da igraju značajniju ulogu u zalaganju za pitanja mladih. Inicijativa će organizovati obuke s ciljem pružanja pomoći mladim ljudima da postanu angažovaniji u svojim zajednicama, te omogućiti lokalne javne kampanje zastupanja mladih, te dodeliti manje  donacije za oko pet omladinskih nevladinih organizacija iz regiona.

* Zvezdica označava finansiranje od strane Stejt departmenta (Ministarstva spoljnih poslova SAD-a), pored NZD-ovih godišnjih izdvajanja.

Spisak objavljenih grantova prenet je iz Godišnjeg izveštaja za 2009, objavljenog u junu 2010.

http://www.ned.org/publications/annual-reports/2009-annual-
report/central-and-eastern-europe/description-of-2009-grant-6
 

Regionalni program Južna spona

Novinska agencija Beta - 49.800 $

Da jača ključne lokalne nezavisne medije u Srbiji i istočnoj Bosni i Hercegovini. Beta će svojim servisom vesti i foto uslugama obezbediti 31 nezavisnu novinu Asocijacije lokalnih nezavisnih medija "Local Press" u Srbiji, a svoje audio-usluge će pružiti za devet lokalnih radio stanica regionalne radio mreže „Drina“ u Srbiji i Bosni.

Fond za humanitarno pravo (FHP) - 50.000 $ *

Da podstakne etničko i istorijsko pomirenje putem stvaranja javne podrške za osnivanje regionalnog post-konfliktnog tela za utvrđivanje činjenica. U saradnji sa partnerima iz Bosne i Hrvatske, FHP će koordinisati regionalne konsultacije sa različitim interesnim grupama, pripremiti preporuke za politiku nacionalnih i međunarodnih donosioca odluka, i preduzeti napore u smeru propagiranja i afirmacije (širom bivše Jugoslavije) potrebe za uspostavljanje jedne stalne institucije o ratnim zločinima.

Regionalna inicijativa žena, Vojvođanka - 39.000 $

Da podstakne javne debate o pitanjima ljudskih prava i podigne svest o ljudskim pravima u zemljama bivše Jugoslavije. Petu godinu za redom, „Vojvođanka“ sa sedištem u Novom Sadu će organizovati poznati Festival o ljudskim pravima – „VIVISEKT fest“ u devet gradova u regionu. Sa svojim odvažnim korišćenjem grafika, fotografija i dokumentarnih filmova, festival pruža jedinstven okvir za raspravu o temama od značaja za demokratizaciju u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) Srbija - 79.900 $

Da nastavi jačanje kapaciteta lokalnih omladinskih nevladinih organizacija u regionu, da razvija i sprovodi inicijative za unapređenje međunacionalnih odnosa i promovisanje pomirenja. Inicijativa će dodeliti otprilike 12 manjih donacija za podršku inicijativama civilnog društva, jačanje međuetničkih odnosa i saradnje između bosanske, kosovske i srpske omladine.

 * Zvezdica označava finansiranje od strane Stejt departmenta (Ministarstva spoljnih poslova SAD-a), pored NED-ovih godišnjih izdvajanja.

http://www.ned.org/publications/annual-reports/2009-annual-
report/central-and-eastern-europe/description-of-2009-grant-8

Regionalni evropski program

Inicijativa mladih za ljudska prava (IIHR) Srbija - 99.790 $

Za podsticanje omladinskog aktivizma i reformi u jugoistočnoj Evropi okupljanjem 500 mladih političkih i civilnih lidera iz EU, Zapadnog Balkana i Evroazije, radi održavanja Omladinskog samita u Beogradu. Kroz razmenu iskustava, pojačano umrežavanje i propagiranje, konferencija zakazana za oktobar 2009. i niz sporednih događaja će biti osmišljene tako da se prevaziđe nasleđe razdora iz prošlosti regiona i stimulišu reformski procesi, neophodni za evropske integracije, kao i uloga mladih u njima.

http://www.ned.org/publications/annual-reports/2009-annual-
report/central-and-eastern-europe/description-of-2009-grant-8

„Nacionalna zadužbina za demokratiju“ (NZD)

1025 F Street NW, Suite 800

Washington, DC 20004 / (202) 378-9700

(Preveo Jovan Popović)