Početna strana > Rubrike > Politički život > Kuda Evropska unija vodi Evropu?
Politički život

Kuda Evropska unija vodi Evropu?

PDF Štampa El. pošta
Miroslav Jovanović   
ponedeljak, 09. maj 2016.

Prof. dr Miroslav N. Jovanović je u Beogradu 21. aprila 2016. godine u Odeljenju društvenih nauka SANU (Beograd) održao predavanje na temu: Kuda Evropska unija vodi Evropu.

Dr Jovanović je najpre upozorio na pogrešno poistovećivanja Evrope sa Evropskom unijom koje se uporno održava u javnosti i naveo da je osnovni cilj Evropske unije bio očuvanje evropskog mira. „Taj cilj je u potpunosti ostvaren“. Međutim, u EU su se razvili procesi koji nemaju veze sa njenim osnovnicm ciljem. Pre svega, politički lobiji proizvođača iz EU su izrazito uticali na širenje regulative unutar EU kako bi eliminisali konkurenciju u privredi.

Poseban problem je bio uvođenje valute evro. „Evro je provučen mimo referenduma“. Evrozona je trebala da omogući neprekidni rast i napredak. Međutim, od svih ciljeva koji su trebali da budu ostvareni uvođenjem evra, „ostala je samo stabilnost kursa“. U vezi ove pojave, dr Jovanović je izričito podsetio: „Snaga novca nije u njegovoj stabilnosti, već u tome koliko podstiče razvoj privrede“.

Efekte stapanja moneternih politika u evro-zoni Jovanović je ilustroao grafikonom European Bond Yelds i naveo da je uvedena praksa visokog zaduživanja članica EU pod lošim uslovima „jer su svi hteli da preko noći postanu kao Nemačka“. „Uzeli su kapital, stegli kajiš i terali zemlje da bez kapitala vrše privrednu transformaciju“, u čemu je odlučujuću ulogu odigrala izrazito nedemokratska vodeća pojava „Trojke“.

„Malo ko zna da je 1953. godine Nemačkoj otpisana polovina duga dogovorom sa Londonskim klubom“. Tada je solidarnost u Evropi postojala, a danas je solidarnost unutar evro-zone mala, a i dalje prednost ima Nemačka, upozorio je Jovanović. Kretanje indeksa proizvodnje unutar evro-zone od početka krize pokazuje upadljiv raskorak među članicama.

Jovanović je posebno kritikovao „pogubnu kamatnu politiku“ koja insistira na nultoj kamatnoj stopi unutar evro-zone: „Ako je kamatna stopa 0% novac je jeftin, svako ga uzima, odlaže se preobražaj, novac troše  preduzeća koja ne ostvaruju profit“.

Jovanović je izneo kritičke primere „društvene tehnologije EU“ koji opterećuju demokratski karakter društva. Naveo je kao primer tajnost pregovaranja EU sa SAD, ali i sa mega-korporacijama. Veoma su zabrinjavajući stavovi visokih funkcionera EU. „Žan-Klod Junker je nazvao grčki referendum nerazumnim cirkusom“, Jurki Katainen izneo tvrdnju: „Ne menjamo politike jer one ne zavise od izbora“, dok je Cecilija Malstrom izričito rekla: „Ne dobijam mandat od evropskog naroda“. Ovakve izjave Jovanović je uporedio sa pismom Selim-vezira iz Njegoševog Gorskog Vijenca i preporučio naučni rad dr Nikola Levra: „Da li je evropska konstrukcija demokratska“.

„Glavna politička poluga EU je bila partnerstvo Francuske i Nemačke. Sada Evropskom unijom upravlja samo Nemačka“. Jovanović je kao primer ovoga naveo: „Merkelova je sama izazvala lavinu izbeglica“, koji je i doveo do rasta desnice u Evropi.

Jovanović je upozorio da „izlazak iz EU nije ni lak ni jednostavan“, a podsetio je i na visoku cenu pristupanja Evropskoj uniji. „Ono što nas čeka je ubrzano uvećanje dužničkog ropstva. Jasno je već nekoliko godina da neće biti proširenja Evropske unije. Oni ne znaju šta će sa sobom, a kamo li da primaju nove problematične zemlje kao što je naša. Oni ni o čemu više ne mogu da se dogovore“. Jovanović je naveo da „samo plaćeni lobisti pričaju o boljitku u Evropskoj uniji“.

Da bi se spasla Evropska unija pre svega je potreban rast. Međutim, njega godinama nema, ali godinama nema ni izgleda da se postigne rast, iako su primenjeni „podmukli statistički trikovi da bi se prikazao rast, kao što je uključenje prihoda od prostitucije i šverca u obračun BDP-a“.

Jovanović je posebno naveo da je federalizacija Evropske unije jedan od mogućih načina spasavanja EU. „Postaće slična kao Sveto rimsko carstvo ili Liga naroda. Postojaće, ali će biti zanemarena. Usahnuće zbog zanemarivanja“. Jovanović je sudbinu EU uporedio sa istorijskom sudbinom republike Venecije.

Ilustrativni primer razvojnog puta EU je postavljanje žice na italijansko-austrijskom graničnom prelazu Brener, jednoj od  najprometnijih saobraćajnica Evrope i proces ubrzavanja zaduženosti po diktatima iz Brisela. „Izabrani predstavnici naroda bukvalno šene pred neizabranim predstavnicima Evropske unije. Njima je bitno samo da uzmu zemlju i ništa drugo, a kamo li boljitak“, upozorio je Jovanović.

Dr Miroslav Jovanović je najavio da će NSPM izdati knjigu koja će sadržati njegove autorske tekstove u kojima je tokom proteklih desetak godina upozoravao na negativne procese razvoja EU, a koji su se u praksi i ostvarili. 

Priredio Dušan Kovačev