Početna strana > Štampana izdanja > NSPM Analize > NSPM Analize God III, br. 3-4
NSPM Analize

NSPM Analize God III, br. 3-4

PDF Štampa El. pošta
Sadržaj

Contents

 

SADRŽAJ

Đorđe Vukadinović

Kosovski rubikon ..........................................................................5

Aleksandar Simić

Kraj partije? .....................................................................................15

Svetozar Stojanović

Srbi i dominantni svet danas ...........................................23

Bogdana Koljević

Politički aspekti odnosa SAD

prema kosovskoj nezavisnosti ...........................................33

Miloš Jovanović

Aktuelni međunarodnopravni

aspekti kosovske krize ...........................................................45

Boško Mijatović

Kosovski pregovori i ekonomija ......................................63

Slobodan Antonić

Kosovo kao asimetrični kondominijum ......................69

Podsetnik ...........................................................................................77

Contents ..............................................................................................123

ISSN 1820-5240 UDK 32.(471.11)

Godina III Broj 3-4

 

C O N T E N T S

ANALYSES

Đorđe Vukadinović

Kosovo Rubicon .................................................................................5

Aleksandar Simić

End of the match? ...........................................................................15

Svetozar Stojanović

Serbs and the dominant world today ...................................23

Bogdana Koljević

Political Aspects of Relation of USA

toward Kosovo Independence ................................................33

Miloš Jovanović

Current international legal aspects

of the Kosovo crisis .......................................................................45

Boško Mijatović

Kosovo negotiations and economy ......................................63

Slobodan Antonić

Kosovo as an asymmetric condominium ..........................69

Chronology ..........................................................................................77

ISSN 1820-5240 UDK 32.(471.11)

Vol. III N o 3-4

 

 

 
 

Anketa

Da li će, po vašem mišljenju, „Zajednica srpskih opština“ na KiM biti formirana do kraja 2023. godine?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner