Početna strana > Debate > Istina i pomirenje na ex-YU prostorima > DSS - Predlog Rezolucije o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata
Istina i pomirenje na ex-YU prostorima

DSS - Predlog Rezolucije o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata

PDF Štampa El. pošta
Dokumenti   
utorak, 05. jul 2016.

PREDLOG

.............................................................

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

5. jul 2016. godine

Beograd

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 190. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine podnosimo PREDLOG REZOLUCIJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O GENOCIDU NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE NAD SRBIMA, JEVREJIMA I ROMIMA TOKOM DRUGOG SVETSKOG RATA, s predlogom da se, shodno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine, donese po hitnom postupku.

NARODNI POSLANICI

Sanda Rašković Ivić
Slaviša Ristić
Gorica Gajić
Dejan Šulkić      
Milan Lapčević
Đorđe Vukadinović
Demokratska stranka Srbije

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Polazeći od definicijaKonvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida, usvojene 9.decembra 1948.godine Rezolucijom 260 A (III) Generalne skupštine UN i nespornih činjenica o karakteru zločina izvršenih nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, koje je utvrdila istorijska nauka,

- Imajući u vidu da genocid nad srpskim, jevrejskim i romskim narodom nikada nije bio predmet rezolutne i formalne političke osude sa jasnim pravnim konsekvencama u Jugoslaviji, ni u njenim raspadom formiranim novim državama na čijem tlu je  zločin genocida izvršen, pa ni u Srbiji - državisrpskognaroda i svihgrađanakoji u njojžive, među kojima su Jevreji i Romi, 

- Suočena sa pojačanom tendencijom namernog i sistematskog zatiranja sećanja na genocid izvršen u NDH, pa čak i njegovim otvorenim negiranjem,

- Konstatujući da brojna stratišta na kojima su žrtve ovog genocida bile mučene, masakrirane i ubijane, kao i masovne grobnice u koje su bacane,nisu obeleženi ili nisu obeleženi i zaštićeni na doličan način,

- Skrećući pažnju na  činjenicu da se zločinu genocida izvršenog u NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima ne poklanja u Srbiji dovoljna pažnja, a u susednim državama na čijem tlu je genocid izvršen, u školskim planovima i programima o tome skoro da nema reči,

- Težeći da spreči da sećanje na žrtve genocida izvršenog u NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima izbledi i padne u zaborav,

- Uverena da do pomirenja među narodima bivše Jugoslavije, a u ovom slučaju srpskog i hrvatskog naroda, kao preduslova trajnog mira i stabilnosti na našim prostorima, može da dođe samo ukoliko se istorijske činjenice ne falsifikuju, žrtve zločina genocida ne zaborave, a  zločinci ne opravdavaju,

Narodna skupština Republike Srbije donosi

REZOLUCIJU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O GENOCIDU NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

NAD SRBIMA, JEVREJIMA I ROMIMA TOKOM DRUGOG SVETSKOG RATA

1.      Narodna skupština Republike Srbije utvrđuje da zločini nad Srbima, Jevrejima i Romima izvršeni u Nezavisnoj državi Hrvatskoj od strane ustaša tokom Drugog svetskog rata na području današnje Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, predstavljaju smišljen i planiran genocid, kako je definisano Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju genocida, usvojenoj 9.decembra 1948.godine Rezolucijom 260 A (III) Generalne skupštine UN;

2.      Narodna skupština Republike Srbije poziva sve države potpisnice  Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida, posebno Evropski parlament i države članice Evropske unije, a pre svega Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu na čijim današnjim teritorijama su zločini izvršeni, da rezolutnim osudama ovog genocida doprinesu pomirenju, uspostavljanju trajnog mira i sprečavanju da se takvi zločini ikada ponove;

3.      Narodna skupština Republike Srbije utvrđuje obavezu da se u roku od šest mesci od usvajanja ove Rezulucije izvrši dopuna Krivičnog zakonika Republike Srbije, kojom će poricanje i relativizacija genocida izvršenog  nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj da se ustanovi kao krivično delo,odgovarajuće sankcionisano;

4.      Narodna skupština Republike Srbije ovlašćuje i utvrđuje obavezu Vlade Republike Srbije da u roku od godinu dana od dana usvajanja ove Rezolucije odredi datum Dana sećanja na žrtve genocida izvršenog nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH. Pozivamo Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu da se odazovu predlogu da se Dan sećanja na ovaj genocid obeležava u sve tri države istog datuma;

5.      Utvrđuje se obaveza državnih organa, javnih servisa, prosvetnih i kulturnih institucija da izrade planove i programe obeležavanja Dana sećanja na žrtve genocida izvršenog nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

U svim onovnim i srednjim školama u Srbiji na taj dan organizovati poseban školski čas, u cilju upoznavanja učenika sa izvršenim zločinima, objašnjavanja uzroka i podizanja svesti o potrebi negovanja mira, unapređenja ljudskih prava i međureligijske tolerancije.

6.      Narodna skupština Republike Srbije zahteva od Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine da na dostojan način obeleže, održavaju i obezbeđuju sva mesta na kojima su izvršeni zločini i kolektivne grobnice, uključujući i jame u koje su žrtve bacane, i da omoguće da se na tim mestima, odgovarajućim aktivnostima odaje počast i čuva sećanje na žrtve genocida.

7.       Ova Rezolucija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

RS broj

U Beogradu, ....................2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK

Maja Gojković

OBRAZLOŽENjE

I Pravni osnov za donošenje odluke

Pravni osnov za donošenje odluke su član člana 8. stav 1 Zakona o Narodnoj skupstini („Službeni glasnikRS“, broj 9/10) i člana 190. stav 1.  Poslovnika Narodne skupštine, kojima je predviđeno da Narodna skupština može da donosi rezolicije i to na predlog narodnog poslanika, kao jednog od Ustavom predviđenog predlagača zakona i drugog opšteg akta.

II Razlozi za donošenje odluke

U periodu postojanja ustaške Nezavisne države Hrvatske, od 1941. do 1945. godine, nad Srbima, Jevrejima i Romima su izvršeni zločini koji poKonvenciji o sprečavanju i kažnjavanju genocida, usvojenoj 9.decembra 1948.godine Rezolucijom 260 A (III) Generalne skupštine UN, nesumnjivo imaju karakter genocida.

Naime, u Članu 2. Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida stoji:

„U smislu ove Konvencije kao genocid se smatra bilo koje od navedenih dela učinjenih u nameri potpunog ili delimičnog uništenja jedne nacionalne, etničke, rasne ili verske grupe kao takve:

a) ubistvo članova grupe;

b) teška povreda fizičkog ili mentalnog

integriteta članovag rupe;

c) namerno podvrgavanje grupe životnim uslovima koji treba da dovedu 

do njenog potpunog ili delimičnog uništenja;

d) mere uperene na sprečavanje rađanja u okviru grupe;

e) prinudno premeštanje dece iz jedne grupe u drugu.“

Ustaška zverstva izvršena kroz sistem koncentracionih logora i logora smrti, kao i masovnim pokoljima van njih, ostavila su iza sebe ogroman broj ubijenih Srba, Roma i Jevreja. U februaru 1942. nemački službenici u Zagrebu procenjivali su da je do tada u NDH ubijeno oko 300.000 Srba. Već tada su nemački izvori pominjali i broj od oko 700.000 Srba koji su u NDH izgubili život. Prema podacima Zemaljske komisije Hrvatske, sakupljenim u Jasenovcuneposredno po oslobođenju, samo u tom logoru ubijeno je 500.000 – 600.000 ljudi, ubedljivom većinom Srba. U Jasenovcu je, prema nalazima te komisije, ubijeno oko 40.000 Roma.Prema zvaničnim podacima Jad Vašema, Spomen - institucijezažrtve i herojeholokausta, u NDH je ubijeno više od 500.000 Srba, proterano oko 250.000 i pokatoličeno oko 200.000. Ova ustanova procenjuje daje u NDH ubijeno oko 30.000 Jevreja.

Rezolucija treba objektivno i bez predrasuda da podstakne rad na utvrđivanju trajnog broja žrtava genocida u NDH.

Činjenica je da genocid izvršen u NDH nikada,  ni u Jugoslaviji, ni u njenim raspadom formiranim novim državama na čijem tlu je  zločin genocida izvršen, pa čak ni u Srbiji, nije nazvan pravim imenom i kao genocid odlučno osuđen od strane najviših državnih organa. Takođe je činjenica da se o njemu ne uči, niti govori na način koji žrtve zaslužuju, a nalaže potreba uspostavljanja temelja za pomirenje naroda i obezbeđivanje trajnog mira. Na protiv, svedoci smo da se, čak i u nekim krugovima u Srbiji,  negiraju i relativizuju zločini izvršeni u NDH, permanentno smanjuje broj žrtava, sistematski pokušava da zatre sećanje na monstruozne zločine ustaške države.

Republika Srbija, kao država srpskog naroda i svihgrađanakoji u njojžive, među kojima su Jevreji i Romi, dužna je da prvi put posle 70 godina, zauzme jasan i odlučan stav o genocidu izvršenom nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH. To je ne samo dug prema žrtvama, već i postavljanje pravca politike koja jedino može dovesti do stvarnog pomirenja srpskog i hrvatskog naroda. 

III Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ove odluke

Za sprovođenje ove Rezolucije, odnosno za izgradnju Memorijalnog kompleksa srpskih žrtava genocida potrebno je da se obezbedi sto pedeset  miliona dinara iz budžeta Republike Srbije.

 

 

Od istog autora

Ostali članci u rubrici

Anketa

Da li će, po vašem mišljenju, „Zajednica srpskih opština“ na KiM biti formirana do kraja 2023. godine?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner