Početna strana > Hronika > Pitanja o Kosovu u Upitniku Evropske komisije za Srbiju
Hronika

Pitanja o Kosovu u Upitniku Evropske komisije za Srbiju

PDF Štampa El. pošta
sreda, 01. decembar 2010.

Iako je ranije navedeno da Kosovo nije obuhvaćeno Upitnikom Evropske komisije, među pitanjima koja se odnose na regionalnu saradnju i dobrosusedske odnose našlo se i Kosovo, piše portal "Euraktiv Srbija".

U Upitniku Evropske komisije, na osnovu kojeg treba da bude sačinjeno mišljenje o spremnosti Srbije da dobije status kandidata za članstvo u Uniji, među pitanjima koja se odnose na regionalnu saradnju i dobrosusedske odnose našlo se i Kosovo.

Kosovo.jpg

Iako je u uvodnim napomenama navedeno da Kosovo nije obuhvaćeno Upitnikom, jer je pod Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, jednim od pitanja od Srbije se traži da pruži pregled svojih odnosa sa Kosovom i objasni kakve napore je preduzela da bi osigurala delotvornu saradnju u pitanjima koja su u vezi sa Evropskom unijom, kao i sveobuhvatnu regionalnu saradnju, piše portal Euraktiv Srbija.

Kosovo se pominje i među pitanjima o trgovinskoj razmeni koja se odnose na zemlje u okruženju. Od Srbije se traži da navede kolika je trgovinska razmena sa BiH, Hrvatskom, Makedonijom, Albanijom, Crnom Gorom i Kosovom.

Od Srbije se traži i da odgovori koliki se porez na dodatu vrednost primenjuje na robu koja ide iz Srbije na Kosovo i obratno, kao i da navede kakve su izvozne i uvozne i putne dozvole potrebne i koji se poreski režim primenjuje za tu robu.

Kosovo se pominje i u grupi pitanja o viznom režimu, a od Srbije se traži detaljno objašnjenje specijalne procedure po kojoj građani Kosova dobijaju biometrijske pasoše, kao i da odgovori kako to funkcioniše i koje se mere preduzimaju da se spreče korupcija i zloupotrebe.

Carinski propisi i procedure

U grupi pitanja o spoljnim granicama i šengenskom viznom režimu od Srbije se traži detaljan opis situacije na administrativnoj granici sa Kosovom (postojeći ili planirani međunarodni sporazumi o graničnoj saradnji) kao i opis praktične saradnje sa Euleksom, i objašnjenje granične procedure kontrole stranaca koji ulaze u Srbiju, preko administativne granice sa Kosovom.

U delu Upitnika koji se odnosi na carinske propise i procedure, Srbiji se postavlja i pitanje da li se u trgovini sa Kosovom primenjuju neka posebna carinska pravila, koje carinske formalnosti važe za robu koja ide na Kosovo ili sa Kosova i da li se plaća carina, kao i da li za Kosovo važe neka posebna pravila u vezi sa poreklom robe.

U grupi pitanja koja se odnose na spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku, od Srbije se traži da odgovori kakav politički dijalog vodi za zemljama Zapadnog Balkana, među koje je svrstano i Kosovo, a među pitanjima o unutrašnjoj bezbednosti nalazi se i uloga vojske i policije u upravljanju administrativnom granicom sa Kosovom.

(RTS)