Početna strana > Hronika > Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve "zainteresovane da uzmu učešća u javnim konsultacijama za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama"
Hronika

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve "zainteresovane da uzmu učešća u javnim konsultacijama za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama"

PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 08. februar 2021.

 Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve zainteresovane da uzmu učešća u javnim konsultacijama za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama.

Ministarstvo je otpočelo postupak pripreme propisa koji bi regulisao oblast istopolnih partnerstava. Prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/1/) i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/19),kao i Pravilnikom o o smernicima dobre pakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS“, broj 51/2019) obaveza je nadležnog predlagača da u fazi planiranja i definisanja propisa sprovede konsultacije radi ostvarivanja učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, kroz prikpuljanje komentara i sugestija, čime se doprinosi unapređenju zakonskih rešenja i pravnog okvira uopšte.

Predmet konsultacija su Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama u čijoj izradi su korišćeni najbolji primeri uporednopravnih rešenja.

Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama mogu se preuzeti na Portalu e-Uprava.

Konsultacije će biti održane dostavljanjem komentara i sugestija putem elektronske pošte.

Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije se mogu dostaviti na javnarasprava@minljmpdd.gov.rsna obrascu koji se može preuzeti na Portalu e-Uprava.

Rok za dostavljanje komentara i sugestija je 20. februar 2021. godine.

(Novas)