Хроника

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива све "заинтересоване да узму учешћа у јавним консултацијама за израду текста Нацрта закона о истополним заједницама"

Штампа
понедељак, 08. фебруар 2021.

 Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива све заинтересоване да узму учешћа у јавним консултацијама за израду текста Нацрта закона о истополним заједницама.

Министарство је отпочело поступак припреме прописа који би регулисао област истополних партнерстава. Према методологији утврђеној Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/1/) и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19),као и Правилником о о смерницима добре паксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС“, број 51/2019) обавеза је надлежног предлагача да у фази планирања и дефинисања прописа спроведе консултације ради остваривања учешћа јавности у припреми нацрта закона, кроз прикпуљање коментара и сугестија, чиме се доприноси унапређењу законских решења и правног оквира уопште.

Предмет консултација су Полазне основе за израду текста Нацрта закона о истополним заједницама у чијој изради су коришћени најбољи примери упоредноправних решења.

Полазне основе за израду текста Нацрта закона о истополним заједницама могу се преузети на Порталу е-Управа.

Консултације ће бити одржане достављањем коментара и сугестија путем електронске поште.

Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије се могу доставити на јавнарасправа@минљмпдд.гов.рсна обрасцу који се може преузети на Порталу е-Управа.

Рок за достављање коментара и сугестија је 20. фебруар 2021. године.

(Новас)

 
Донирајте НСПМ
[ Почетна страна ]