Početna strana > Štampana izdanja > Redovni brojevi > Broj 1-2/2011 Tema: Politika (homo)seksualnosti
Redovni brojevi

Broj 1-2/2011 Tema: Politika (homo)seksualnosti

PDF Štampa El. pošta
NSPM   
utorak, 17. april 2012.
NOVA SRPSKA
PolitičkA
MISAO
 
Nova edicija, vol. XIX (2011), no. 1–2
 
SADRŽAJ

 

Uvodnik.........................................................................................         3

TEMA BROJA

POLITIKA (homo)SEKSUALNOSTI

Slobodan Antonić

Gej pokret i borba za priznatost............................................         7

Dušan Maljković

Kako huliganizovati neprijatelja: „kvir“ univerzalizacija

protiv politike identiteta...................................................       39

Petar Anđelković

Politizacija polnih sklonosti i njene posledice..............       51

Mario Kalik

Homoseksualnost i „parada ponosa“......................................       69

Slobodan Janković

O homoseksualnosti, pedofiliji i zakonu o zabrani

diskriminacije........................................................................       99

Vladimir Dimitrijević

Učenje pravoslavne crkve o homoseksualizmu:

greh ili „polna orijentacija“................................................     121

Dosije

Đorđe Vukadinović

O „paradi ponosa“ i slabosti države...................................     139

Aleksandar Dikić

Jedan drugačiji pogled na gej paradu.....................................     145

Ostoja Simetić

Parada je samo početak............................................................     149

Aleksandar Dikić

Kako pronaći rešenje za suživot s gej populacijom............     153

O kažnjavanju dece

Zoran Milivojević

Razumno telesno kažnjavanje dece kao neotuđivo roditeljsko

pravo.........................................................................................     159

Jovan Mirić

Psihološka saznanja o telesnom kažnjavanju dece...............     179

Milan Škulić, Nenad Ilić, Slavoljub Saša Đurić

Zaštita dece ili „vršnjačko nasilje“ nad roditeljima......     191

Ogledi

Željko Krstić

Nasilje nad nasilnicima........................................................     199

Goran Nikolić

Dinamika etničkih promena u BIH 1971–2011.....................     225

Sučeljavanja

Srđan Nikolić

Sloboda i seksualnost............................................................     239

In memoriam

Bogdana Koljević

Svetski optimizam i politička etika Svetozara

Stojanovića (1931–2010)........................................................     249

Osvrti

Radoš Ljušić

Srozavanje rodoljublja............................................................     253

Dobrica Gajić

Tucović i „albansko pitanje“.................................................     273

Recenzije, prikazi

Ratko Mitrović

Kosovo i naličje politike ljudskih prava

(Hans Hofbauer, Eksperiment Kosovo).................................     279

Mario Brudar

Više od sećanja, manje od svedočenja

(Vilijam Montgomeri, Kad ovacije utihnu).........................     284

Vladislav Đorđević

U odbranu dostojanstva nauke

(Slobodan Antonić, Iskušenja radikalnog feminizma).....     287

Contents....................................................................................291

 

UVODNIK

Od nasilno prekinutog pokušaja da se u Beogradu održi „gej parada“ (2001), a naročito od prošlogodišnjeg (2010) sukoba na beogradskim ulicama između 6.000 mladih ljudi i otprilike isto toliko policajaca povodom održavanja „parade ponosa“, tzv. „gej pitanje“ postalo je jedno od važnijih konfliktnih tačaka javne politike u Srbiji. O ovom pitanju se žestoko debatuje u medijima, a još žešće po alternativnim internet forumima i po blogosferi. Smatrajući da ova debata, po svojim političkim i socijalnim reperkusijama, zavređuje da bude uvedena i u sferu teorijskog mišljenja i naučne refleksije (što je, inače, u svetu već odavno slučaj), Uredništvo Nove srpske političke misli odlučilo je da priredi temat „Politika (homo)seksualnosti.

Sporna teorijska pitanja vezana za ovu temu odnose se prvenstveno na njen referentni okvir. Da li je gej pitanje isključivo pitanje ljudskih prava, jednakosti i društvene tolerancije prema manjinskom varijetetu normalne ljudske seksualnosti, ili je u pitanju revizija temeljnog moralnog i socijalnog sistema vrednosti, borba za moć i uticaj interesnih grupa, te politički nametnuta tema preko koje se, u (polu)periferijskim zemljama, obezbeđuje dodatna kulturna hegemonija Vašingtona i Brisela? Da li je u pitanju opravdana borba za slobodu samoizražavanja, uključiv i slobodu izražavanja (homo)seksualnosti, ili je reč o razrađenoj ideološko-identitetskoj matrici koja je nametnuta kao obavezna politička nadogradnja privatne seksualne sklonosti jednog broja ljudi (homoseksualizam)?

Već sam izbor pojmova koji će se upotrebljavati – gej“, „LGBT zajednica, gej prava, gej borci za ljudska prava“, homoseksualci“, homoseksualizam, homofašizam itd. – svedoči o teorijskoj i ideološkoj poziciji autora koji ih upotrebljava, ali i o društvenoj borbi za moć da se stvari imenuju. Kada jedna grupacija uspe da svoje pojmove nametne u akademskom i medijskom polju, pa i u čitavom društvu, kao jedino ispravne (politički korektne) termine, to jasno manifestuje stepen njene socijalne moći i uspostavljenu simboličku/kulturnu dominaciju. Znajući da „dozvoljeni“ odnosno „preporučeni“ set pojmova snažno definiše ne samo čitav diskurs, već i njegove konačne teorijske rezultate, Uredništvo Nove srpske političke misli nije se mešalo u odluku autora koju će terminologiju koristiti. Tako u ovom našem tematu čitalac može naći kako „politički korektne“ termine („LGBT prava“), tako i one koji delimično odstupaju od tvrde linije političke korektnosti („homoseksualizam“). Naše je uverenje da se pluralizam u mišljenju, što je osnovna pretpostavka svake debate, može postići jedino pluralizmom u jeziku – naravno, u okviru elementarne akademske pristojnosti i u skladu sa uobičajenim naučnim standardima.

Čitalac će u temi broja naići na tekstove Slobodana Antonića, Dušana Maljkovića, Petra Anđelkovića, Marija Kalika, Slobodana Jankovića i Vladimira Dimitrijevića, koji su pisani sa ambicijom da se sistematično izloži jedno stanovište ili jedan pogled na problem. Verujemo da je pluralizam ovih stanovišta i pogleda važna vrlina ovog našeg tematskog bloka – vrlina koja je danas generalno, a pogotovo po ovom pitanju, dosta retka čak i u akademskim publikacijama, te smo zato u Uredništvu Nove srpske političke misli na nju naročito ponosni.

Iza ovog tematskog bloka sledi rubrika „Dosije, sa istovetnom temom politike (homo)seksualnosti. U njoj se nalaze članci Đorđa Vukadinovića, Aleksandra Dikića i Ostoje Simetića, sa nešto izraženijom socijalno-analitičkom, ali i političko-aktivističkom dimenzijom. Oni su izvorno objavljeni na sajtu Nove srpske političke misli, kao reakcija na (otkazanu!) gej paradu 2011. godine. Iako predstavljaju jednu od artikulisanijih i žešćih rasprava koje su vođene po ovom pitanju, ovi članci sadrže mnogo argumenata i uzajamnog uvažavanja oponenata, čime se ova primerna debata svakako izdvaja iz naše uobičajene političko-socijalne publicistike, zbog čega smo i zaključili da bi je bilo uputno objaviti i u štampanom obliku u jednom teorijskom časopisu.

U isti tematski krug spada i tekst srđana nikolića, iz rubrike „Sučeljavanja“. On sadrži kritiku nekih teza iz članka Marija Kalika, čija je prva verzija takođe prethodno objavljena na sajtu NSPM.

I u ovom broju Nove srpske političke misli, pored nosećeg, objavljujemo i drugi, manji temat – „O kažnjavanju dece. Njega čine autorski članci naših uglednih psihologa jovana mirića i Zorana Milivojevića, kao i intervju koji je saradnica NSPM Jovana Papan obavila sa profesorom prava Milanom Škulićem, teologom Nenadom Ilićem i psihijatrom Slavoljubom Sašom Đurđem. Neposredan povod za ove članke bila je najava donošenja zakona kojim bi se zabranilo svako, pa i najmanje, fizičko kažnjavanje dece u Srbiji. Ova najava je izazvala burnu debatu u našoj stručnoj i široj javnosti, a Uredništvo je ovim tematskim blokom želelo da pruži svojevrsni teorijski doprinos ne samo toj debati, već i racionalnom formulisanju javne politike – barem kada je o ovom pitanju reč.

Pored navedenih temata, u ovom sadržajnom broju donosimo i prikaze novih knjiga Hansa Hofbauera, Vilijama Montgomerija i Slobodana Antonića, oglede Gorana Nikolića i Željka Krstića, kritičke osvrte Radoša Ljušića i Dobrice Gajića – kao i In memoriam našem istaknutom filozofu, intelektualcu i prijatelju NSPM-a Svetozaru Stojanoviću. 

Ovim tematima i člancima Nova srpska politička misao još jednom potvrđuje svoj karakter višedisciplinarnog naučnog časopisa, koji je namenjen široj, ali kompetentnoj akademskoj publici i koji nastoji da na otvoren i pluralistički način osvetli najznačajnija pitanja u savremenom svetu i srpskom društvu – od onih socijalnih, preko političkih, do kulturnih. Naredni brojevi našeg časopisa, sa novim i raznovrsnim tematima, uvereni smo, nastaviće i unaprediti tu vrednu tradiciju Nove srpske politička misli.

 

REZIMEI

Slobodan Antonić

GEJ POKRET I BORBA ZA PRIZNATOST

Sažetak: Pojava netrpeljivosti prema LGBT osobama čest je predmet rasprava i kritika. Međutim, netolerancija koju pokazuju pojedini gej aktivisti – pogotovo u društvima u kojima je LGBT pokret jak – ne samo prema kritičarima gej pokreta već i prema onima koji o „gej pitanju“ drugačije misle, malo je istraživan fenomen. U ovom članku se najpre navode neki karakteristični slučajevi takve netolerancije, a zatim i dva karakteristična objašnjenja za takvo ponašanje. Oba objašnjenja se razmatraju i vrednuju, da bi se u zaključku autor još jednom založio, na metodološkom planu, za pluralistički pristup i multikauzalni model objašnjenja, a na planu društvene politike, za punu uzajamnu toleranciju mišljenja i vrednosnih stanovišta.

Ključne reči: LGBT, društveni pokreti, tolerancija, društvene borbe, ideologija.


Dušan Maljković

KAKO HULIGANIZOVATI NEPRIJATELjA: „KVIR“ UNIVERZALIZACIJA PROTIV POLITIKE IDENTITETA

Sažetak: Ovaj rad pokušava da ispita da li se „kvir“ (queer)1 može posmatrati kao još jedan uopšten, ali ipak poseban identitet, koji ne pravi razliku u kontekstu standardne podele na homo/bi/heteroseksualnost i tzv. politike identiteta,te da ponudi drugu opciju u okviru politike univerzalizma – „identitet bez identiteta“ kao transgresiju „kvira“ (Badju). Takođe će se ispitati mogućnosti za promenu standardne aktivističke politike uz kritiku nedostatka refleksije „klasne borbe“ – istražujući da li je ta vrsta politike bespovratno integrisana u liberalni kapitalizam; povezujući pojam manjinskog identiteta (uključujući i „gej identitet“) s ratom u Bosni (D’ Emilio); osvetljavajući nestanak socijalnih i razlika „životnog stila između homoseksualaca i heteroseksualaca“ (Beh). Tako ćemo stići do „postkvir“ budućnost u kojoj su seksualni identiteti „deteritorijalizovani“ u raznovrsne seksualne prakse (Delez) i dekonstruisani do nivoa beznačajnosti (identiteta).

Ključne reči: kvir, identitet, politika univerzalizma, homoseksualnost, ideologija.

 

Petar Anđelković

POLITIZACIJA POLNIH SKLONOSTI I NjENE POSLEDICE 

Sažetak: U radu se ispituje savremeni fenomen LGBT aktivizma kao društveno-političkog pokreta. Ukazuje se na netačnost argumenata koje taj pokret iznosi sebi u prilog, i demonstrira se njegova iracionalna, selektivna i antidemokratska priroda. Razmatraju se pojmovi i razlike u domenu javnog i privatnog, u kontekstu njihovog korišćenja od strane tih aktivista. Pokazuje se kako je to delovanje direktan napad na osnove samog društva i koje se metode koriste u dotičnom napadu. Izlaže se kako oni relativizuju pojam porodice i objašnjava se opštedruštveni značaj heteroseksualnosti i parcijalni značaj homoseksualnosti. Opovrgava se argument povodom usvajanja dece od strane homoseksualnih parova. Ukazuje se na pojam normalnosti i sistema vrednosti i kako se njima manipuliše u prilog LGBT aktivizma. Razotkrivaju se zloupotrebe pojma manjine, kao i relativnost tog pojma. Govori se o zloupotrebama i manipulacijama koje se vrše u ime manjinskih prava, kao i podrivanja demokratskih načela. U zaključku se objašnjava prava ideološka priroda i motivacija tog aktivizma, a takođe i njegovo levičarsko poreklo.

Ključne reči: LGBT, gej, pol, sklonost, aktivizam, heteroseksualnost, homoseksualnost, javno, privatno, društvo, država, prava, brak, ljubav, porodica, manjina, levica, demokratija, liberalizam, legitimitet.


Mario Kalik

HOMOSEKSUALNOST I „PARADA PONOSA“ 

Sažetak: Tekst polazi od uočavanja podvojenog karaktera „Parade ponosa“, karnevalskog i protestnog. Karnevalski aspekt ove manifestacije jeste nelegitiman jer afirmiše homoseksualnost kao društveno sasvim prihvatljivu i seksualno sasvim normalnu orijentaciju. Naime, iz moderne perspektive Kantove moralne filozofije, homoseksualnost ne može biti moralna, samim tim ni prihvaćena kao opšta društvena vrednost, jer se ne može praktički univerzalizovati, tj. važiti kao opšti zakon. Svet u kome bi homoseksualnost univerzalno važila bio bi osuđen na propast. Zato homoseksualnost ne može biti izjednačena s heteroseksualnošću, kako zahteva gej ideologija. Heteroseksualnost jeste i mora ostati temeljna i dominantna seksualna orijentacija. Ona je jedini prirodni i normalni oblik seksualnosti, dok homoseksualnost od ovakve prirode i normalnosti odstupa. Ekstremistički napad na kategorije norme i normalnosti, kakav postoji u jednom krilu gej ideologije, besmislen je, ali i krajnje opasan. Ipak, bez obzira na to što je na načelnom, normativnom planu nelegitimna, homoseksualnost ima pravo ispoljavanja kao manjinska seksualna orijentacija. Zato su agresivni napadi konzervativne desnice na homoseksualce neprihvatljivi, i predstavljaju drugu krajnost, jednako lošu kao što je i militantna struja gej ideologije. Homoseksualcima moraju biti garantovana neka osnovna ljudska i građanska prava, od prava da upražnjavaju svoju seksualnu orijentaciju i da zbog nje ne budu diskriminisani u profesionalnom i društvenom životu, do prava da osnivaju zakonske zajednice. Stoga je protestni aspekt „Parade ponosa“ sasvim legitiman.

Ključne reči: „Parada ponosa“, homoseksualnost, heteroseksualnost, Kant, moralnost, prirodnost, normalnost, gej ideologija.

 
Slobodan Janković

O HOMOSEKSUALNOSTI, PEDOFILIJI I ZAKONU O ZABRANI DISKRIMINACIJE 

Sažetak: Na hmoseksualnost se, u poslednjih nekoliko decenija, počelo gledati kao na uobičajeni „normalni“ način života. Ali, borba homoseksualnih i pro-homoseksualnih aktivista i dalje se nastavlja i sada je usredsređena na brak i pravo na usvajanje dece. Mnogi od istraživača koji su se svojevremeno zalagali za dekriminalizaciju homosekualizma i pomagali njegovo brisanje sa liste mentalnih poremećaja, danas rade isto i kada je reč o pedofiliji. Srpski političari, međunarodne vladine organizacije, LGBT organizacije i organizacije civilnog društva finansirane od zapadnih vlada, zalagali su se za Zakon protiv diskriminacije. Ovaj zakon, usvojen 2009, ne samo da ugrožava i potpuno ograničava slobodu govora, već donosi i mere koje potpomažu promociju LGBT prava više nego u većini drugih zemalja. Pitanje homoseksualne normalnosti još uvek je otvoreno, pošto istraživanja pokazuju da je ono povezano sa nekoliko mentalnih poremećaja i sâmo predstavljajući patologiju. Izgleda da postoji veza između homsekualizma i pedofilije, ali u ovoj studiji to je pitanje samo postavljeno, no na njega nije i definitivno odgovoreno.

Ključne reči: Zakon o zabrani diskriminacije, homosekualizam, pedofilija, mentalni poremećaj, parafilija.

 

Vladimir Dimitrijević

UČENjE PRAVOSLAVNE CRKVE O HOMOSEKSUALIZMU: GREH ILI „POLNA ORIJENTACIJA“ 

Sažetak: U prvom delu ovog članka iznose se zvanični stavovi pojedinih pomesnih crkava o homoseksualizmu. U drugom delu su predstavljeni stavovi pojedinih pravoslavnih sveštenika, koji su se sa problemom homoseksualnosti suočavali u pastirskoj praksi. Crkva je, po učenju Svetih otaca i po sopstvenoj samosvesti, bolnica u kojoj su ljudi prizvani da se leče od greha. Odbacivati greh, a s ljubavlju pomoći grešniku koji se kaje: takav je odnos Crkve prema homoseksualizmu i homoseksualcima.

Ključne reči: LGBT, hrišćanstvo, verski dogmati, Srpska pravoslavna crkva.


Zoran Milivojević

RAZUMNO TELESNO KAŽNjAVANjE DECE KAO NEOTUĐIVO RODITELjSKO PRAVO

Sažetak: U ovom radu daju se argumenti kojima se osporava inicijativa da se zakonima Republike Srbije roditeljima izričito zabrani da telesno kažnjavaju sopstvenu decu. Ukazuje se na potpunu neopravdanost namernog izjednačavanja telesne kazne s fizičkim maltretiranjem i nasiljem. Telesno kažnjavanje shvata se kao jedna od tehnika kažnjavanja, koja je, kao takva, deo disciplinskih metoda, koje su, opet, samo jedan deo odgoja i vaspitanja. Takođe se definiše razumno telesno kažnjavanje kao legitiman i legalan roditeljski postupak koji izaziva bol, ali ne povređuje dete. Definišu se tri situacije u kojima telesno kažnjavanje može biti jedini ili najučinkovitiji metod. Daju se i smernice koje mogu poslužiti da se telesno kažnjavanje razgraniči od fizičkog zlostavljanja. U radu definišemo sve pogrešne pretpostavke na kojima je zasnovana inicijativa da se roditeljima izričito zakonski zabrani telesno kažnjavanje vlastite dece..

Ključne reči: dete, roditelj, telesno kažnjavanje, fizičko zlostavljanje, invazivno i permisivno vaspitanje, socijalni inženjering

 

Jovan Mirić

PSIHOLOŠKA SAZNANjA O TELESNOM KAŽNjAVANjU DECE 

Sažetak:U ovom radu autor vrši pregled psiholoških istraživanja koja mogu biti relevantna za pitanje o štetnom delovanju telesne kazne na psihički razvoj dece. Psihološka saznanja podeljena su u tri grupe, prema tome na koji su način nastala: na saznanja iz eksperimentalnih i neeksperimentalnih istraživanja i na saznanja iz kliničkog rada s pacijentima. Istraživači iz prve dve grupe decenijama nisu ni izdvajali telesnu kaznu kao posebno značajnu – tek krajem 90-ih javlja se prvo istraživanje s telesnom kaznom kao posebno izdvojenom. Klinička saznanja nisu u stanju da metodološki izdvoje tu vrstu kazne kao zasebnu. Osnovni zaključak glasi da psihologija ne raspolaže saznanjima da je svaka telesna kazna štetna. U završnom delu rada nude se odgovori na nekoliko psiholoških argumenata protiv telesnog kažnjavanja dece.

Ključne reči:teorija socijalnog učenja, učenje po modelu, informativno dejstvo kazne, asocijativno dejstvo kazne

 

Željko Krstić

NASILjE NAD NASILNICIMA 

Sažetak: Nasilničko ponašanje osuđenih u zatvorima izvorište pre svega ima u sistemskim propustima, pa tek u naravi i ponašanju pojedinaca – osuđenika i službenika koji rade u zatvorima. Zatvori, odnosno rukovodeća elita i pojedini vaspitači i stražari, stimulišu i odobravaju postojanje neformalnih grupa, osuđeničkih kolektiva, preko kojih zavode mir u celokupnoj osuđeničkoj populaciji. Međutim, taj lažni mir zasnovan je na kompromisima i ima ogromnu cenu, koju najviše plaćaju osuđeni koji hoće mirno da izdržavaju kaznu, kao i službenici, stražari i vaspitači koji pokušavaju profesionalno da rade svoj posao. Neformalni sistem je nevidljivomesto susreta svih aktera za koje se pogrešno misli da su u nepomirljivom sukobu. Ipak, između ta dva entiteta postoji mnogo više sličnosti nego razlike. I kao što postoji osuđenička tipologija, tako su seiskristalisali i tipovi samih zatvorskih vaspitača.

Ključne reči: zatvori, nasilje, osuđenici, neformalni osuđenički sistem, vaspitači, Srbija  


Goran Nikolić

DINAMIKA ETNIČKIH PROMENA U BIH 1971–2011. 

Sažetak: Šesnaest godina po završetku rata nacionalna struktura BiH radikalno je izmenjena. Mnoge opštine u kojima su Bošnjaci, Srbi ili Hrvati činili većinu 1991. promenile su etničku sliku, uglavnom kao posledica ratnih zbivanja i kasnijeg preseljavanja ili nepovratka raseljenih. Sve tri nacije su homogenizovane. U odnosu na popis 1991. dolazi do pada udela Hrvata i ostalih i porasta udela Bošnjaka (verovatno su apsolutna većina) i Srba u BiH. Tendencije promene udela tri nacije u BiH postojale su pre rata (izraženija emigracija i manji natalitet Hrvata i Srba) i bile bi nastavljene u svakom slučaju. I u Distriktu Brčko, koji je na neki način paradigma stanja u BiH, mnoga naselja u kojima su Bošnjaci, Srbi ili Hrvati činili većinu 1991. promenilasu etničku sliku, s tim da je udeo Srba znatno porastao.

Ključne reči: nacionalna struktura, 1971, 1991, 2011, BiH, RS, FBiH, Distrikt Brčko.

 

SUMMARIES AND CONTENT


Slobodan Antonić

GAY MOVEMENT AND THE STRUGGLE FOR RECOGNITION 

Summary

The emergence of intolerance towards LGBT people is often the subject of debate and criticism. However, the intolerance demonstrated by some gay activists – especially in societies where the LGBT movement is strong – not only towards critics of the gay movement, but also to persons thinking differently about a „gay issue“, is little studied phenomenon. In this article author, first, presented some typical cases of such intolerance, and then discussed two distinctive explanations for this behavior. Both explanations are evaluated, and, in conclusion, author once again pledged, at the methodological level, for the pluralist approach and multicausative model of explanation, and, in the field of social policy, for the full accepting of mutual tolerance in opinions and in value standpoints. 

Key words: LGBT, social movements, tolerance, social struggles, ideologies. Dušan Maljković

HOW TO HOOLOGANIZE THE ENEMY – QUEER UNIVERSALIZATION VS. IDENTITY POLICY 

Summary

This paper attempts to exam weather “queer“ can be perceived as yet another generalized, but still particular identity (that doesn’t really makes a difference in the context of standard division of homo/bi/heterosexuality and (so called) identity politics), and offer another option in the frame of politics of universalism – “identity without identity“ as a mode of transgressing “queer“ (Badiou). It will also investigate possibilities of transforming standard activist politics into “universalized politics“ by criticizing the lack of reflection on “class struggle“ – whether it is possible or not, examining if that sort of politics has been irrecoverably integrated into liberal capitalism; connect the notion of minority identities (including “gay identity“) with war in Bosnia (D’ Emilio) and point out it thus represents a dead-end to notion of “queer“; and shad light upon the vanishing social and “lifestyle“ difference between homosexuality and heterosexuality (Bech) and thus entering “post-queer“ social future where sexual identities are deteritorialised into particular sexual practices (Deleuze) and deconstructed to the level of no identity-divisional importance.

Key words: queer, identity, politics, universalism, homosexuality, ideology.


Petar Anđelković

POLITICIZATION OF SEXUAL PREFERENCES AND THE ENSUING CONSEQUENCES 

Summary

In this paper the author investigates the modern phenomenon of LGBT activism as a social and political movement. The author points to the fallacy of arguments proposed by this movement and demonstrates its irrational, selective and anti-democratic nature. Concepts and differences in the fields of the public and private spheres are being considered in the context of their use by these activists. The author then demonstrates that their activism is a direct attack on the foundations of society itself and which methods are used for this kind of attack. This is followed by a description of how they make the concept of family relative and explanations of the significance of heterosexuality in society and partial significance of homosexuality. The author goes on to refute the argument about child adoption by homosexual couples and points to the concept of normality and the system of values and how they are manipulated in favor of LGBT activism. Abuse of the concept of minority and its relativity are further exposed. Manipulation and abuse of minority rights and undermining democratic principles were also mentioned. The author concludes the paper by describing the real ideological nature and motivation behind LGBT activism and its leftist origin.

Key words: LGBT, gay, sex, preference, activism, heterosexuality, homosexuality, public sphere, private sphere, society, state, rights, marriage, love, family, minority, left, democracy, liberalism, legitimacy.Mario Kalik

HOMOSEXUALITY AND PRIDE PARADE

Summary

This text begins by spotting the dual character of the ‘Pride Parade’, i.e. its carnival and protest aspects. The carnival aspect of this event is not legitimate because it promotes homosexuality as a socially acceptable and a normal sexual orientation. From a modern perspective of Kant’s moral philosophy, homosexuality cannot be normal, and it therefore cannot be generally accepted as a social value, because it cannot be universalized in practice, i.e. it cannot be a general principle. A world in which homosexuality would have a universal value would be doomed. Therefore, homosexuality cannot be on an equal footing with heterosexuality, which is what gay ideology requires. Heterosexuality is and must remain the fundamental and dominant sexual orientation. It is the only natural and normal form of sexuality, while homosexuality deviates from this nature and normality, even if it is doubtless that it is not a mental disease. An extremist attack on the categories of norm and normality, launched by some proponents of gay ideology, is ridiculous, but is also extremely dangerous. However, regardless of the fact that in terms of principles and norms homosexuality is not legitimate, it can still be expressed as minority sexual orientation. That is why aggressive attacks of the conservative right on homosexuals are unacceptable and are just another extreme, as bad as the militant wing of gay ideology. Homosexuals must be guaranteed certain basic human and civil rights, starting with the right to enjoy their sexual relationships and not to be discriminated against in their professional and social rights, including the right to register their partnerships. Therefore, the protest aspect of the ‘Gay Parade’ is absolutely legitimate. However, these rights have to be followed by fulfilling duties in terms of moral and social duties of procreation and raising children. Even if they cannot directly contribute to this task, homosexuals can participate in and help to achieve this significant value and goal in many indirect ways.

Key words: ‘Gay Parade’, homosexuality, heterosexuality, Kant, morality, naturalness, normality, gay ideology, relativism, conservative right, homosexual rights.


Slobodan Janković

ABOUT HOMOSEXUALITY, PEDOPHILIA AND ANTI-DISCRIMINATION LAW

Summary

Homosexuality has become to be considered as an ordinary ‘normal’ lifestyle in recent decades. Battles of homosexual and pro-homosexual activist still continues and are now focused on marriage and rights to adopt children. Many of the researchers who advocated and helped decriminalisation of homosexualism and extromission of it from the lists of mental disorders are today advocating the same for the pedophilia. Serbian politicians, international governmental organisations, LGBT organisations and civil society organisations funded by western governments have advocated the Law against discrimnation. This Law, proclaimed in 2009, not onlz that endangers and utterly limits the freedom of speech, but it provides measures that cherish to promote LGBT rights more than in vast majority of countries. The issue of the homosexual normality is still on the table since the research shows it is linked to several mental disorders and does itself is a pathology. It seems that there is also link between homsexualism and pederasty, but that question is only posed and not answered in this study.

Key words: Anti-discrimination law, homosexualism, pedophilia, mental disorder, paraphilia.


Vladimir Dimitrijević

SIN OR SEXUAL ORIENTATION? CONCEPTION OF ORTHODOX CHURCH ABOUT HOMOSEXUALITY 

Summary 

In first part of this article author sums up the official attitude of some Orthodox churches about homosexuality. The second part presents the attitudes of some Orthodox priests, who were faced with the problem of homosexuality in pastoral practice. According to teachings of the Holy Fathers and according to the Church`s self-consciousness, the Church is a hospital where people are called to heal the sin. Reject sin, and with love help to a sinner who repents – such is the relationship of the Church toward homosexuality and homosexuals.

Key words: LGBT, Christianity, religious dogmas, the Serbian Orthodox Church.


Zoran Milivojević

REASONABLE CORPORAL PUNISHMENT OF CHILDREN AS AN INALIENABLE RIGHT OF PARENTS

Summary

In this paper the author provides arguments against the initiative to impose a legal ban on parental corporal punishment of children. The author points to unfairness of intentional elimination of differences between corporal punishment and physical abuse and violence. Corporal punishment is seen as a technique of punishment, which is, as such, part of disciplinary methods, which are, in turn, just a small part of upbringing and raising children. The author also defines reasonable corporal punishment as a legitimate and legal means which causes pain, but does not cause injuries to the child. There are three situations in which corporal punishment can be the only or the most efficient method. The author provides guidelines which can serve to distinguish between corporate punishment and physical abuse and defines all false assumptions which are the basis of the initiative to impose a legal ban on parental corporal punishment of children.

Key words: child, parent, corporal punishment, physical abuse, invasive and permissive parenting, social engineering. 

Jovan Mirić

PSYCHOLOGICAL FINDINGS ABOUT CORPORAL PUNISHMENT OF CHILDREN

Summary

In this paper the author provides a survey of psychological research that can be relevant for discussion on harmful effects of corporal punishment on psychological development of children. Psychological findings are classified into three groups, looking at what they are based on: findings based on experimental and non-experimental findings and those based on clinical work with patients. Researchers whose findings are classified in the former two groups did not even mention corporal punishment as a significant factor for decades; only in the 1990s did the first research in which corporal punishment was mentioned as significant appear. Clinical findings fail to single out this kind of punishment due to deficient methodology. The author’s main conclusion is that psychology does not have information that every kind of corporal punishment is detrimental. The last part of the paper offers answers to several psychological arguments against corporal punishment of children.

Key words: social learning theory, observational learning, informative effect of punishment, associative effect of punishment.


Željko Krstić

BULLYING BULLIES 

Summary 

Violent behavior of prison inmates stems primarily from faults in the system, but also from individuals’ temper and behavior, i.e. from inmates and prison employees. Prisons and prison management and some prison officers encourage and approve of existence of informal groups, i.e. inmates’ communities, which they use to exercise control over prison inmates. However, this false sense of peace is based on compromises and its price is huge, usually paid by inmates who want to serve their sentences in peace, as well as by employees and other prison officers who try to do their jobs professionally. This informal system is an invisible meeting place of all participants who are mistakenly thought to be in constant conflict. However, there are more similarities than differences between these two entities. We can identify several types of prison officers, as is the case with prisoners

Key words: prisons, violence, convicts, informal prison communities, prison officers, Serbia. 

Goran Nikolić

THE DYNAMICS OF ETHNIC CHANGE IN B&H 1971–2011. 

Summary 

Ethnic structure of Bosnia and Herzegovina, now sixteen years after the war, is radically changed from the pre-war period. Many municipalities in which Bosniaks, Serbs and Croats made ​​up majority of population in 1991 have changed its ethnic structure picture, largely as a result of war and the subsequent resettlement of displaced persons. All three nations are homogenized. In relation to the 1991 census there is decline in the share of Croats and ‘others’ and increase the share of Bosniaks (probably to the level of absolute majority) and Serbs. Tendencies of changes in the ethnic composition of B&H were present before the war (pronounced lower birth rate and emigration of Croats and Serbs) and woulD be continued in any case.

In Brcko District, which is in some ways a paradigm of the situation in B&H, many settlements where Bosniaks, Serbs and Croats made ​​up most of the population in 1991 changed its ethnic picture, with the proportion of Serbs increased considerably.

Key words: national structure, 1971, 1991, 2011, B&H, RS, FB&H, Brcko District. 

 

NEW SERBIAN

PoliticaL

THOUGHT

New Edition, vol. XIX (2011), no. 1–2

 

CONTENTS

Editorial ........................................................................................         3

TOPIC OF THE ISSUE

(Homo)sexuality policy

Slobodan Antonić

Gay Movement and the Struggle for Recognition.......................         7

Dušan Maljković

How to Hoologanize the enemy – Queer Universalization vs.

Identity Policy............................................................................       39

Petar Anđelković

Politicization of Sexual Preferences and the Ensuing

Consequences............................................................................       51

Mario Kalik

Homosexuality and Pride Parade...............................................       69

Slobodan Janković

About Homosexuality, Pedophilia and Anti-Discrimination Law             99

Vladimir Dimitrijević

Sin or Sexual Orientation? Conception of Orthodox Church about

Homosexuality...........................................................................     121 

Dossier

Đorđe Vukadinović

About the ‘Pride Parade’ and a Weak State................................     139

Aleksandar Dikić

A Different View of the Gay Parade..........................................     145

Ostoja Simetić

Parade is Just the Beginning.......................................................     149

Aleksandar Dikić

How to Find a Solution for Coexistence with Gay Population...     153


ABOUT PUNISHING CHILDREN

Zoran Milivojević

Reasonable Corporal Punishment of Children as an Inalienable

Right of Parents.........................................................................     159

Jovan Mirić

Psychological Findings about Corporal Punishment of Children     179

Milan Škulić, Nenad Ilić, Slavoljub Saša Đurić

Protecting Childern or ‘Peer Violence’ against Parents...............     191

Studies

Željko Krstić

Bullying Bullies.........................................................................     199

Goran Nikolić

The Dynamics of Ethnic Change in B&H 1971–2011...............     225

Polemics

Srđan Nikolić

Freedom and Sexuality..............................................................     239

In memoriam

BogdanaKoljević

World Optimism and Political Ethics of Svetozar Stojanović (1931–2010)                      249

Retrospection

Radoš Ljušić

Degradation of Patriotism..........................................................     243

DobricaGajić

Tucović and the Albanian Question...........................................     273

Rewiews

Ratko Mitrović

Kosovo and the Dark Side of Human Rights Policy

(Hans Hofbauer, Eksperiment Kosovo)......................................     279

Mario Brudar

More than Recollection, Less than Testimony

(Vilijam Mintgomeri, Kad ovacije utihnu:

borba sa demokratskom tranzicijom).........................................     284

Vladislav Đorđević

In Defense of Dignity of Science

(Slobodan Antonić, Iskušenja radikalnog feminizma:

moć i granice društvenog inženjeringa......................................     287


Contents.........................................................................................     291

 

 

Anketa

Da li će, po vašem mišljenju, „Zajednica srpskih opština“ na KiM biti formirana do kraja 2023. godine?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner