Početna strana > Rubrike > Kulturna politika > Izborni ciklus uz insinuacije, uvrede i nedobronamerno podmetanje medija
Kulturna politika

Izborni ciklus uz insinuacije, uvrede i nedobronamerno podmetanje medija

PDF Štampa El. pošta
SANU   
subota, 06. oktobar 2018.

Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) ne može biti izuzeta od kritika, ni akademske zajednice, ni društva kojem pripada, i dužna je da svaku zamerku pažljivo razmotri, pa i povodom tekućeg izbornog procesa, ali ne i kada su u pitanju neistine, insinuacije i uvrede, ukazuje u saopštenju Izvršni odbor SANU.

Prema stavu IO SANU, gromoglasni, senzacionalistički naslovi u medijima („Bura u SANU“, „Akademija se trese“, „Akademici u klinču“…) jednostavno nisu tačni.

Pojedine odluke vezane za probleme iz ovakvih naslova su, sasvim suprotno, u inače poslovično heterogenoj SANU, donošene „zabrinjavajućim“ plebiscitom, ističe se u saopštenju.

Aktuelni izborni ciklus se odvija pod načelno istim pravilima i sa istim vremenskim okvirom kao i niz prethodnih, podseća IO i pita šta je onda problem i zašto kritike sada?

Za Izvršni odbor SANU nema „propalih“ kandidata, „jer smo uvereni da je i sam predlog za članstvo u SANU svojevrsno priznanje i počast“, navodi IO i skreće pažnju na to da izbor nije i ne može biti nikome obećan, a da je retko ko izabran iz prvog pokušaja.

Od raspisivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za nove članove SANU u inače jednogodišnjem izbornom procesu ništa nije bilo tajna. Izuzetak je institucija tajnog glasanja, koja je ugrađena u Statut SANU i predstavlja značajnu tradiciju bukvalno od njenih početaka, podseća IO.

Ona nosi sa sobom nesumnjive demokratske potencijale, štiti autonomiju institucije, ali je povezana i sa rizikom subjektivnosti, konstatuje se u saopštenju i naglašava da je, uprkos svemu, ona neupitna procedura u „većini nama poznatih nacionalnih akademija“.

Imajući to u vidu, napominje IO SANU, zahtev da se daju obrazloženja i razlozi izbora ili neizbora koji su zasnovani na tajnom glasanju logički je neodrživ.

Nije bilo „grubih, neshvatljivih kršenja utvrđene konkursne procedure“, tvrdi IO SANU, koji ne želi da se upušta u uvredljive tvrdnje da je Predsedništvo SANU spremno da izglasa i da je „belo“ zapravo „crno“, ako je to „konjunkturno“.

Autor ovih tvrdnji, prema objašnjenu IO, propušta da kaže da je odluku o takvoj iznenađujućoj konverziji boja, a zapravo o stavu dvotrećinske većine članova Odeljenja društvenih nauka SANU, izglasala Skupština SANU sa 71 glasom za, 3 uzdržana i nijednim glasom protiv.

Izvršni odbor, kao i Predsedništvo, jasno su istakli značaj naučnih i umetničkih kriterijuma pri opredeljivanju članova SANU prilikom glasanja, a IO je u dva maha insistirao da se referati sa svim detaljima štampaju ili u elektronskoj formi dostave akademicima znatno pre odlučivanja.

Svaka prijava zapakovana na odgovarajući način, po prijemu je otvarana zbog utvrđivanja da li je sva navedena dokumentacija i sadržana, o čemu je vođen zapisnik, precizira se u saopštenju.

Praćenje pristupa članova SANU materijalima kandidata, priloženim diskovima, putem interneta ili na bilo koji drugi način, kako se napominje, ne može biti u bilo čijoj nadležnosti unutar SANU, sem savesti svakog pojedinačnog akademika.

Prema saopštenju IO, „upravo su poslenici iz društveno-humanističkih oblasti nauka (o umetničkim oblastima da i ne govorimo) kritikovali kvantitavni pristup u proceni nečijih postignuća, uključujući i kritike na skupovima u samoj SANU“.

Apsolutizacija kvantitativnog pristupa, koji može biti samo važan deo kriterijuma u izbornoj orijentaciji, omogućila bi da na bazi numeričkih podataka obučeni administrativni službenik sam obavi proceduru izbora novih akademika. Po nekim ciničnim izjavama, možda i samo kompjuter, smatra IO SANU.

Netačno je da je „vrh SANU priključio pet istoričara Odeljenju društvenih nauka“. Naprotiv, navodi se u saopštenju, istina je da je na osnovu statutarne mogućnosti, upravo na zahtev Odeljenja društvenih nauka koji je bio upućen Odeljenju istorijskih nauka, određeno pet njegovih uglednih članova.

Predsedništvo je ovo prihvatilo kao dodatno opterećenje i nesebičnost kolega iz Odeljenja istorijskih nauka. Ovih pet članova su prema statutarnim odredbama ravnopravno učestvovali u svim fazama izbora, jer radi se u takvom slučaju o jedinstvenom izbornom telu, obrazlaže IO.

Optužbe o lobiranju „vrha SANU“ jednostavno ne odgovaraju istini, konstatuje IO, jer svako ko poznaje moralni i naučni integritet akademika iz Odeljenja istorijskih nauka može lako da zamisli kako bi se proveo svako ko bi, bez obzira na kom se položaju nalazi, pokušao da sugeriše izborne odluke.

Ovi odgovorni ljudi nisu se, kako se tvrdi, poveli ni za kim, jer su od četiri „kandidata odeljenja“, kako se netačno citira, pošto su u pitanju samo „evidentirani potencijalni kandidati“, dovoljan broj glasova za razmatranje na Izbornoj skupštini dobila samo njih dvojica, predočava IO SANU.

Političke insinuacije koje bi se krile u osnovi ovih izbora IO odbija u potpunosti, kao završne trzaje jedne odavno poznate denuncijantske naracije.

Nastojali smo i nastojaćemo da budemo skup nezavisnih, mislećih individua, a svakako ne „kolektivni intelektualac“, što bi bilo u velikom neskladu sa našim shvatanjem i institucije i uloge akademika, navodi IO SANU.

Zahtev da se detalji vezani za kandidate o kojima će se glasati 8. novembra na Izbornoj skupštini SANU iznesu javno, uključujući i na sajtu SANU, iskreno nas čudi, ukazuje IO, a namera ovakvog podmetanja, ukoliko nije reč o neobaveštenosti, zabrinjava.

Ne zato što je takav zahtev neosnovan, već zato što je SANU tako postupala u čitavom nizu prethodnih izbora koji se održavaju svake tri godine. To nije pitanje da „nismo, niti ćemo“, kako nas lažno optužuju, već moramo, jer se radi o statutarnoj obavezi, naglašava IO.

Uprkos iznetoj sumnji, ističe IO, Komisija za praćenje izbora SANU postoji i veoma je aktivna, ali je njen zadatak da prati ispravnost odvijanja procesa izbora, a ne da obavlja same izbore.

Izvršni odbor SANU u saopštenju sa žaljenjem konstatuje da pojedinci sebi dozvoljavaju da svoje savremenike, od kojih su im neki i verovatno kolege, nazivaju „mediokritetima“, koji služe kao „potrčkala“ i „vodonoše“.

U saopštenju Izvršni odbor SANU uverava javnost da tvrdnje da se ova institucija nalazi u krizi, da se „urušava iznutra“, predstavljaju nedobronamerno podmetanje.

Akademija će svojim obavezama nastaviti da odgovara sa punim entuzijazmom, najavljuje IO, „uz punu svest o tome da ovakvi kakvi smo ne odgovaramo svima“.

Izvršni odbor, svestan da u aktivnostima SANU ima svakako i operativnih grešaka i potencijalne odgovornosti njegovih članova, prihvata da u razmatranju i ovih izbora ne bude „pardona“, pod pretpostavkom da to pravo bude dato i članovima SANU, navodi se na kraju saopštenja.

(Fonet)

Videti još: Kršenje konkursne procedure i svih svetskih standarda za prijem novih članova u SANU