Početna strana > Rubrike > Kulturna politika > Izbori u SANU 2021 – Nameštanja, proceduralne neregularnosti i negativna selekcija
Kulturna politika

Izbori u SANU 2021 – Nameštanja, proceduralne neregularnosti i negativna selekcija

PDF Štampa El. pošta
Danilo N. Basta, Časlav Ocić   
ponedeljak, 01. novembar 2021.

Dana 7. oktobra 2021. akademik Danilo N. Basta i ja uputili smo sledeći dopis:

„SANU ČLANOVIMA IZBORNE KONFERENCIJE

(s molbom da ovaj dopis bude pročitan na Izbornoj konferenciji 7. oktobra 2021)

Predmet: Neregularnost izbornog procesa u Odeljenju društvenih nauka i predlog odlaganja izbora za nove članove SANU u ODN dok se te neregularnosti ne otklone

Dana 2. decembra 2020. godine na skupu ODN–a akademik Čavoški pre početka skupa (dakle, pre utvrđivanja dnevnog reda) izjavio je: „Osam kandidata je predloženo za nove dopisne članove u ODN, pet će proći na Odeljenju, a tri na izbornoj skupštini. Tako je dogovoreno![1] Da glasamo!“ Ocić je predložio da se najpre odrede pisci kratkih preliminarnih referata, a da se na osnovu mišljenja o kandidatima o njima glasa na narednom skupu Odeljenja. Uz to je, zajedno s akademikom Danilom Bastom, predložio spisak kandidata o kojima bi trebalo razgovarati na Odeljenju. Čavoški je odbio da predloge Ocića i Baste stavi na dnevni red[2].

Pristupilo se tajnom glasanju (članovi SANU Varadi i Lošonc glasali su javno, preko ZUM–a). Na tom glasanju je prošlo pet kandidata (među njima i profesor Slobodan Antonić, koji je dobio 5 glasova[3]) a nisu neki „dogovoreni“, tako da je akademik Čavoški izjavio da će on do sredine januara 2021. utvrditi ko je prošao a ko nije i da će nas o tome obavestiti.

Na ovo – bez presedana – kršenje izborne procedure ukazivali smo dopisima Odeljenju, Izvršnom odboru i Predsedniku SANU. Sve naše dopise upućene ODN–u akademik Čavoški je odbio da stavi na dnevni red[4]. Odluke o tome su donošene tzv. demokratskom većinom[5] (5 : 2).

O naše dopise oglušio se i Izvršni odbor, tako da smo bili prisiljeni i da se obratimo sredstvima javnog informisanja. To, međutim, nije zaustavilo akademika Čavoškog u istrajnoj nameri da nas eliminiše iz izbornog procesa tako da je na skupu ODN–a 18. maja 2021. inscenirao prekid tog skupa na zakazanom i njegov nastavak na nepoznatom mestu.

Pozivajući članove („demokratsku“ većinu) da mu se pridruže, on je, ostavivši akademike Bastu i Ocića u sali Predsedništva, izvršio po drugi put puč u Odeljenju društvenih nauka i time delegitimisao sve odluke ODN–a koje se tiču izbora za dopisne članove SANU u Odeljenju društvenih nauka. On je to učinio ponet „uspehom“ prethodne manipulacije s izborima za nove članove SANU kada nije bilo nikakvih zvaničnih pritužbi na izbornu proceduru. Ovoga puta mu to neće poći za rukom, jer nameravamo da ga zbor narušavanja regularnosti izborne procedure tužimo sudu. To činimo nevoljno ali mora jednom da se stane na put protivpravnom i protivstatutarnom ponašanju akademika Čavoškog.

Predlažemo čalanovima Izborne konferencije i organima SANU da razmotre mogućnost odlaganja izborne skupštine na neko vreme – do potpunog vaspostavljanja regularnosti izborne procedure u SANU.“

Taj dopis smo (preko pisarnice) pre početka rada Izborne konferencije kolega Basta i ja uputili s molbom da „bude pročitan na Izbornoj konferenciji 7. oktobra 2021.“ Predsednik SANU, koji je predsedavao Konferencijom protumačio je ovaj dopis kao (zakasneli) predlog dopune dnevnog reda (koji uz to nije ni potpisan), usprotivio se čitanju tog dopisa. Predavši mu potpisanu varijantu zamolio sam za reč u okviru rasprave na koju je on upravo nekoliko minuta pre ovog „spora“ pozvao sve prisutne. Kao moj prilog diskusiji počeo sam da čitam predmetni dopis. Posle nekoliko minuta Predsednik me prekinuo sa sugestijom da dopis uputim Predsedništvu SANU i akademiku Antoniju Đorđeviću (predsedniku Komisije za praćenje izbora) i, naravno, Kosti Čavoškom 'sekretaru' ODN–a[6].

To sam i učinio 19. oktobra (u saglasnosti s akademikom Danilom Bastom), uz sledeće propratno pismo[7]:

„SANU

IZVRŠNOM ODBORU PREDSEDNIŠTVA SANU

PREDSEDNIŠTVU SANU

PREDSEDNIKU IZBORNE KOMISIJE

Članovima Odeljenja društvenih nauka (kao obrazloženje posebne tačke za dopunu dnevnog reda skupa ODN–a planiranog za 21. oktobar 2021)

Sredstvima javnog informisanja

 

Poštovani,

Na Izbornoj konferenciji SANU 8. oktobra o. g. u sklopu diskusije javio sam se za reč u nameri da pročitam tekst „Neregularnost izbornog procesa u Odeljenju društvenih nauka i predlog odlaganja izbora za nove članove SANU u ODN dok se te neregularnosti ne otklone“, dat u prilogu ovog dopisa.

Uspeo sam samo da pročitam prvi pasus. Predsednik SANU me zamolio da taj dopis (čiji sam autor zajedno s akademikom Danilom Bastom) uputim predsedniku Komisije za praćenje izbora akademiku Antoniju Đorđeviću i Predsedništvu SANU.

Još 21. marta 2021. akademik Basta i ja uputili smo akademiku Đorđeviću (i Izvršnom odboru SANU) sledeće pismo:

„Poštovani,

u poslednjih nekoliko meseci nerazborito, osiono i protivpravno ponašanje akademika Koste Čavoškog prevršilo je svaku meru i zahteva hitno preduzimanje kaznenih mera u okvirima SANU, kako čitav skandal ne bi eskalirao i postao predmet crnih hronika u sredstvima informisanja. A konačno i predmet sudskog postupka.

Na skupu Odeljenja društvenih nauka (ODN) 2. decembra 2020. on je odbio da stavi na dnevni red zahtev akademika Baste i Ocića za njegovu ostavku, u pisanoj formi obrazložen i pročitan na pomenutom skupu. On je odbio svaki razgovor na tu temu, jer sebe smatra uspešnim sekretarom koji će sam podneti ostavku na to mesto ako u izbornom ciklusu 2021. ODN dobije manje od tri nova člana. On odnekud zna da će ta tri člana biti izabrana tajnim glasanjem na izbornoj skupštini. Na pitanje Ocića otkud njemu takve proročke sposobnosti, on je odgovorio da je „tako dogovoreno". Šta je dogovoreno, ko i kada je to dogovorio? pitao je Ocić. Čavoški je rekao da je odlučeno da ODN kandiduje sedam (?) kandidata, od kojih će (na tajnom glasanju u ODN) proći pet, a na izbornoj skupštini tri (opet tajnim glasanjem ili možda višekratnim brojanjem glasova, kao na izborima 2018, kada je Čavoški bio član izborne komisije, napomena Č.O.). osim toga, Čavoški nas je obavestio da je „odlučeno" da ODN ne prihvati ni jednu kandidaturu „sa strane", izuzev kandidata Ogranka u Novom Sadu.

Stoga Čavoški odbija da ODN uzme u bilo kakvo razmatranje predlog kandidata koji su podneli akademici Basta i Ocić i koji mu je u pisanoj formi uručen na skupu od 2. decembra 2020. Međutim, već na tom sastanku nisu stvari krenule kako je „odlučeno". Naime, na delimično tajnom, a delimično javnom glasanju (akademik Varadi i dopisni član Lošonc su glasali javno, elektronskim putem, i to za svih 7 kandidata) nisu prošli svi planirani favoriti, tako da je Čavoški, zbunjen rezultatima glasanja, izjavio da će on lično sredinom januara 2021. saopštiti ko je „prošao" u sledeći krug (!).

Prilikom (tajnog) glasanja u drugom krugu (1. februara 2021) propala su dva „željena" kandidata (dobili su svega dva glasa). Čavoški je rekao da će on naknadno da odluči da i ove kandidate „vrati", tj. uključi u magičnu brojku od pet kandidata odeljenja. Ocić ga je upozorio da to ne čini i da će obavestiti predsednika Izborne komisije o njegovom ponašanju kojim ugrožava ne samo regularnost izbornog procesa već i sâm izborni proces. Taj proces se i inače odvija u uslovima nedovoljne transparentnosti, lobiranja i tsl., što čini opravdanim sve glasnije zahteve u SANU da se čitav izborni proces odgodi do okončanja vanrednog stanja nametnutog pandemijom.

Uzgred, na skupu ODN od 1. februara 2021. Čavoški je odbio sve dopune dnevnog reda koje su predložili akademici Basta i Ocić. Dakako, nije hteo ni da čuje bilo šta o svojoj ostavci. Zahtev za ostavku na ovom skupu je (po drugi put) pročitan i u pisanoj formi ponovo uručen članovima ODN. Za slučaj da se zahtev od 1. decembra 2020. negde zagubio.

Na osnovu svega rečenog, smatramo da su se stekli uslovi da IO P odmah pokrene postupak za smenjivanje akademika Koste Čavoškog sa mesta sekretara ODN–a.

Ukoliko IO P stane u zaštitu Čavoškog i podrži njegove zloupotrebe položaja, bićemo prinuđeni da se radi odbrane naših prava i dostojanstva obratimo nadležnom sudu.“

Iako dosad nismo dobili odgovor na ovaj dopis, prihvatamo predlog predsednika SANU da dopis upućen Izbornoj konferenciji pošaljemo i Predsedništvu SANU u nadi da će se Predsedništvo sastati pre Izborne skupštine koja je planirana za početak novembra 2021. Ako se donese odluka o skorom zasedanju Predsedništva, molili bismo da i akademicima Ociću i Basti omogućite prisustvo toj sednici.

Obavešatavam vas da je u Novostima od 18. maja 2021. izašao članak u kome se, između ostalog, govori i o problemu (ne)regularnosti izbornog procesa u SANU: „U odeljenjima SANU privodi se kraju izjašnjavanje o kandidatima: PREČICOM DO MESTA 'BESMRTNIKA“: Akademik Ocić: Trebalo bi proveriti naučni doprinos i reference predloženih osoba.“ Ovaj članak PR SANU služba dostribuirala je svim članovima Akademije, uključujući tu i članove Izvršnog odbora, Predsedništva i Komisije za praćenje izbora. Nismo mogli dosad da registrujemo bilo kakvu reakciju organa SANU na ovaj članak.

Nadamo se da će posle ovog dopisa uslediti konstruktivna i pravovremena reakcija organa SANU kojom bi trebalo da se ovaj krupni problem reši u okvirima SANU. ...

Prilog: 1 (Neregularnost izbornog procesa u Odeljenju društvenih nauka i predlog odlaganja izbora za nove članove SANU u ODN dok se te neregularnosti ne otklone)“.

Hronika (ne)reagovanja organa SANU na dopise akademika Baste i Ocića upečatljivo ilustruje krizu u koju je SANU zapala i koja se iz dana u dan produbljuje. U toj crnoj hronici identifikuju se uzroci te krize i njeni vodeći protagonisti. SANU je najviša naučna i umetnička ustanova u Republici. Ona je opšte dobro koje se na svaki način mora sačuvati. Stoga i ove naše dopise treba shvatiti kao poziv za široku javnu raspravu o budućnosti Akademije, srpske nauke i umetnosti ... S obzirom na uporno odbijanje organa SANU da se takva rasprava organizuje u okviru SANU, prirodno je da se ovaj poziv u najboljoj nameri upućuje široj javnosti. 

S poštovanjem

Danilo Basta i Časlav Ocić, red. članovi SANU

U Beogradu, 1. novembra 2021.

 


[1] Akademik Čavoški je tražio od akademika Varadija da to potvrdi. Akademik Varadi to nije demantovao. Njegovo ćutanje protumačeno je kao znak odobravanja i potvrde izjave Čavoškog o nekom tajnom DOGOVORU. Akademik Tibor Varadi i dop. član Alpar Lošonc u radu ODN učestvovali su preko ZOOM–a.

[2] I time pokušao da u samom startu isključi Ocića i Bastu iz izbornog procesa, kao što je to već uradio u prethodnom izbornom ciklusu.

[3] Na prvom skupu ODN–a (dakle, posle mesec dana) isti članovi ODN nisu dali ni jedan jedini glas profesoru Antoniću. Dva glasa koje je on dobio glasovi su Baste i Ocića. Smešno obrazloženje ovakve „revizije“ dao je akademik Čavoški, ali zbog ugleda SANU ne želimo da ga ovom prilikom navedemo.

[4] Tako smo, na primer, 17. maja 2021. uputili sledeće pismo članovima ODN–a:

 „Poštovane kolege,

Dnevnim redom sednice ODN–a zakazane za 18. maj 2021. predviđeno je glasanje o kandidatima za dopisne članove Akademije na osnovu napisanih referata o njima. Predlažemo da glasanju prethodi, kao posebna tačka, rasprava o referatima, na istoj sednici ili još bolje na onoj koja bi bila zakazana za neki od narednih majskih dana, kako bi svaki član dobio priliku da, ako ih ima, iznese svoje primedbe i zapažanja, čime bi referati mogli dobiti najbolju formu i sadržinu i kao reprezentativni bili upućeni Izbornoj skupštini SANU.

Raprava povodom referata o kandidatima bila bi pandan onome što je izborna konferencija u odnosu na izbornu skupštinu na nivou SANU.

Zašto je, između ostalog, potrebna rasprava o referatima?

Pažljivim čitanjem svih deset referata (od kojih jedan ima preko 12.000 strana) konstatovali smo brojne greške, na primer:

Pogrešna klasifikacija bibliografskih jedinica (pod samostalne naučne monografije svrstani su i zbornici radova, priručnici itsl., najčešće bez navođenja broja stranica tako da nije moguće utvrditi da li je reč o naučnoj monografiji ili o nekom separatu; reč je o delima kandidatkinja Mirjane Rašević i Snežane Smederevac, nap. Č.O. i D.B.).

U nekim slučajevima ostaje nejasno da li su predlagači bili ovlašćeni da podnose predlog. Pored toga, bizaran je slučaj da predlog potpisuje lice u rangu naučnog saradnika (direktorica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju dr Gazela PudarDraško) a da se taj predlog odnosi na redovnog profesora (prof. dr Milena Šešić Dragićević nap. Č.O. i D.B.).

Pisci referata za sve kandidate „sa strane“, Aleksandar Đ. Kostić i Pavle D. Petrović, istovremeno su i članovi Izborne komisije (Kostić je član, njegov je zamenik Petrović). Da li bi to moglo da se protumači kao sukob interesa koji bi doveo u pitanje regularnost izbornog procesa?

Smatramo da su izveštaji o predlozima sa strane (tzv. mišljenja) manjkavi utoliko što ne sadrže jasno formulisan stav o predloženim kandidatima. Umesto da su izrazili svoje mišljenje o kandidatima, oni zahtevaju od ostalih članova ODN da oni obave taj njihov zadatak: „Očekujemo da će pre konačnog izjašnjavanja članovi ODN uporediti naučne rezultate ovog kandidata sa rezultatima koje su postigli drugi predloženi kandidati.“

Raspravu o referatima, a samim tim i o kandidatima, predviđa i izborna procedura. Stoga bi izostavljanje ove faze u proceduri značilo njeno grubo kršenje. S obzirom na dosadašnja brojna protivstatutarna i protivzakonita kršenja izborne procedure u ODN–u ovo bi mogla da bude kap koja preliva čašu i dovodi u pitanje regularnost celokupnih izbora u SANU.

Danilo N. Basta, red. član SANU i

Časlav Ocić, red. član SANU“

[5] Odlukama „demokratske“ većine, inače omiljene igračke autoritarnih i totalitalnih vladara (poput Envera Hodže, Pola Pota i NikolajaČaušeskua), falsifikovani su i zapisnici ODN–a. Zbog toga smo zatražili i ostavku zapisničara dop. člana Pavla Petrovića. Taj zahtev je odbijen. Podrazumeva se: „demokratskom“ većinom!

[6] U zapisniku sa VII sednice Predsedništva SANU održane 19. oktobra 2021. (tačka VII.1. Pitanja, predlozi i informacije, pod kojom se inače ništa ne odlučuje, jer nema pisanog materijala za odlučivanje; ovde, kao što se vidi takav materijal postoji, ali je Predsedništvo odbilo da ga stavi na odlučivanje pod posebnom tačkom dnevnog reda) – stoji: „Izvršni odbor je na svojoj XXIX (elektronskoj) sednici konstatovao da je tokom Konferencije članova SANU (7.10. 2021) pristigao materijal (SANU broj 58/28 od 7.10.2021) kojim se prigovara na deo procedure za izbor u članstvo SANU, a koji je Predsednik SANU predočio prisutnim članovima (Konferencije) u načelu i tada ih obavestio da će se detaljnije sa sadržajem teksta upoznati Predsedništvo SANU.“

(Gornji tekst je u zapisniku IO od 8. oktobra 2021. deo tačke 2. Informacije Izvršnog odbora SANU – zato se kaže konstatovao – tj. IO nije doneo nikakvu odluku niti zauzeo bilo kakav stav u vezi s materijalom koji su članovi IO 'konstatovali'. Još manje je „sugerisao“ Predsedništvu neku odluku, odnosno zauzimanje preciznog, pravno utemeljenog, stava; nap. Č. O.)

„Predsedništvo SANU se upoznalo sa Dopisom 58/28 od 7.10.2021. godine, sagledalo navode iz dopisa i donelo odluku da sugeriše akademicima D. Basti i Č. Ociću da nađu načine za svoje kolegijalno uključenje u rad Odeljenja društvenih nauka SANU. (!!!!????)

[7] Iz zapisnika sa sednice VII Predsedništva SANU održane 19. oktobra 2021. vidi se da to pismo uopšte nije uzeto u razmatranje. Ono je, jednostavno, ignorisano.