Početna strana > Debate > Kosovo i Metohija > “Savez za Novo Kosovo" finansira se novcem islamskih terorista
Kosovo i Metohija

“Savez za Novo Kosovo" finansira se novcem islamskih terorista

PDF Štampa El. pošta
Slađan Nikolić   
četvrtak, 08. maj 2008.

 

O delovanju Al Kaide i drugih terorističkih organizacija sa islamskim predznakom na Kosovu i Metohiji u proteklom periodu dosta se pisalo. Uglavnom su to bile analize i tekstovi koji su otkrivali „igrače nižeg i srednjeg ranga“, međutim informacije koje dolaze iz susedne nam Hrvatske, Evrope i SAD pokazuju da na KiM deluju i mnogo moćniji „igrači“ za koje postoji ozbiljna sumnja da terorističkim novcem finansiraju lobije po SAD kojim se lobiraju senatori, kongresmeni i predsednička administracija, u ime ciljeva ekstremnog islama maskiranih ciljem „nezavisnog Kosova“. 

Za njih je „Nezavisno Kosovo“ jako bitan cilj u ostvarenju projekta sveta kao globalne islamske države i zato su snagom svog novca, a koristeći se manipulacijama i iskorušćavajući pohlepu i volju za moć pojedinih političara, uspeli da ih upregnu u realizaciji podprojekta „Nezavisno Kosovo“.

Novac se „pravi“ legalnim, ali i nelegalnim sredstvima, kakva je trgovina narkoticima, a pere se preko niza firmi koje za svoju fasadu imaju legalno poslovanje banaka i navodnih humanitarnih organizacija.

Shvatajući moć novca u terorističkoj strategiji s predzankom islama, SAD su se nakon terorističkih napada od 11. septembra 2003. godine dobrim delom usresredile na razbijanje tajne finansijske mreže Al Kaide.

Tajni dokument "Projekt"

Tako su na izričito traženje Vlade SAD-a kako bi se razbila moćna finansijska mreža Al Kaide, švajcarski istražni organi 7. novembra 2001 sproveli antiterorističku akciju, koja je bila usmerena protiv jednog od najvažnijih, tajnih finan s ijskih, logističkih centara islamističk ih terorista na zapadu: „Al Takva banka“ (Al Taqwa Bank) u Luganu, koju je vodio Jusef Nada (Youssef Nada ) za koga se otkrilo da je pripadnik terorističke organizacije Muslimanska braća. (http://www.cooperativeresearch.org/timeline.jsp?timeline=complete_911_timeline&financing_of_al-qaeda:_a_more_detailed_look=taqwa)

Prema izvoru iz švajcarskih istražnih organa Jusef Nada je bio blisko povezan sa mnogim finan s ijskim i „političkim“ operacijama koje je organizovao kosovski albanac Bedžet Pacoli , vlasnik firme „Mabeteks“ poznat po pranju novca u aferi „Mebteks“ ili „Rusijagejt“. (http://www.srpskagruda.com/forum/viewtopic.php?p=1947&sid=d4293cb06a597b6e81d3c6b3cc4cf950)

Švajcarske su vlasti kod terorističkog bankara Jusefa Nade, pronašl e strogo poverljivi dokument, svojevrsnu terorističku strategiju uspostav ljanja globalne islamističke vlade nazvan „Projekt“. Dokument je iz 1982. godine, a sastojao se od strategije u dvanaest tačaka: „kako uspostaviti globalnu islamističku vlast“.

U ovom tajnom dokumentu uobičajena teroristička retorika zam e njena je fleksibilnim, višefaznim, dugoročnim pristupom „kulturnoj invaziji“ Zapada. Kao takav, on je v iše od dv e de cenije za islamističke terorističke organizacije predstavljao jedan od glavnih programskih dokumenata . Njime su takođe bile predviđene i sve važnije terorističke akcije koje su do sad izvedene, što svakako dodatno ukazuje na njegovu stvarnu važnost, kao i važnost šv aj carskog finanisijsko-terorističkog centra kojeg je u finan s ijskom delu vodio Jusef Nada.

Pacoli na vezi sa Al Kaidom

Prema informacijama do kojih su došle švajcarske vlasti preko „Al Takva banka“ vršeno je pranje novca za terorističke organizacije, posebno za Al Kaidu, od kojih su neke operacije pranja novca vodile do vodećih hrvatskih banaka, ili njihovih banaka - kćeri u Bosni i Hercegovini, kao što je to bio slučaj sa Zagrebačkom bankom .

Na osnovu tih informacija, američki FBI je sproveo istragu o pranju terorističkog novca kroz finan s ijske operacije u Zagrebačkoj banci, odnosno nje noj banci - kćeri u BiH , i došao do saznanja da je upravo preko ove bankarske mreže u Hrvatskoj i BiH opran i prikriven teroristički novac.

Prema izvoru iz Hrvatske, Jusuf u Nad i je u tome pomagao Bedžet Pacoli preko Amira Muharemija, koji je skoro, nakon diplomatskog skandala u Njujorku postavljen za šefa kabineta predsednika Hrvatske Stjepana Mesića. (http://un.mvp.hr/?mh=145&mv=1819 )

Veza Muharemija i Pacolija datira iz vremena kad je Muharemi bio ambasador Republike Hrvatske u Turskoj. U to vreme, kaže izvor iz Zagreba, Muharemi je preko svojih veza omogućio pranje novca u Hrvatskoj, kriminalnom klanu Osmani, koji deluje u Turskoj, a njegov „boss“ poznat pod nadimkom Feliks, inače rodom sa KiM, poznati je narkotrafikant i jedan od finasijera terorističke OVK.

Po istom osnovu – pranje novca, Feliks je upoznao Muharemija i Pacolija, koji se u dosijeu nekadašnje Savezne SDB-a SFRJ, odnosno u upravi koja se bavila ekstremnom emigracijom, vodio kao čovek iza koga stoji turska obaveštajna služba. Operativno, akcijom pranja terorističkog novca rukovodio je Rikardo Stopfer, direktor Pacolijeve firme „Mabeteks“.

N akon što je Hrvatska postala nestalnom članicom Saveta bezbednosti UN-a, te zauzela predsedavajuće mesto Odbora za borbu protiv terorizma, Muharemi nije dobio s a glasnost SAD-a i UN-a za dalji ostanak u Stalnoj misiji RH pri UN-u . Ovakav stav SAD rezultat je provere diplomata u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN-u, koju je sproveo Stejt department i infomarcija FBI o umešanosti Muharemija u pranje terorističkog novca.

Deo ovog novca korišćen je za finansiranje političkih aktivnosti Stjepana Mesića, a Pacoli je nagrađen i hrvatskim dokumentima, koje mu je prema Mesićevom nalogu osigurao Ivan Vučković, bivši radnik hrvatskog SDB-a i dugogodišnji Mesićev lični telohranitelj, od skora penzioner.

Ako su Bin Ladenovi mogli zašto ne bi i Pacoli

Zanimljivo je da SAD nisu preduzele ništa protiv Pacolija, iako nalazi švajcarskih vlasti i FBI ukazuju da je u organizacijskom delu finansijskog terorističkog centra jedan od glavnih ljudi bio upravo današnji poslanik u tzv. kosovskom parlamentu i jedan od bosova albanskog kriminalnog podzemlja , čiji je centar u Turskoj – Bedžet Pacoli. (http://www.srpskapolitika.com/Tekstovi/Analize/2007/slike/116-2.jpg )

Povrh svega, dozvolile su mu da osnuje lobističku grupu „Savez za Novo Kosovo" kojom rukovode nekadašnji potpredsednik Nacionalnog saveta za obaveštajne poslove – Semjuel Hoskinson, i nekadašnji pomoćnik za trgovinu Istok - Zapad u Stejt departmentu – Kempton DŽenkins. U savetodavnom telu „Savez a za Novo Kosovo" sedi i bivši američki državni sekretar za odbranu i nekadašnji zamenik direktora CIA – Frenk Karluči, koji je bio i ministar odbrane u Reganovoj administraciji i dugogodišnji predsednik moćne vojno-industrijske korporacije "Karlajl".

U "Karlajlu" je visoki savetnik i bivši američki predsednik DŽordž Buš stariji, a sve do napada 11. septembra u njegovom nadzornom odboru sedela je i porodica Bin Laden, tako da ne treba da čudi činjenica da SAD ne preduzimaju ništa protiv Pacolija, iako postoje ozbiljne indicije da je „Savez za Novo Kosovo" finansiran novcem islamskih terorista.

„Savez za Novo Kosovo" odigrao je jednu od ključnih uloga u priznavanju od strane SAD nelegalno proglašene nezavisnosti Kosova.

Korumpiranje Ahtisarija

Prema izveštajima nemačkog BND-a, do kojih je došao list „Fokus“ Pacoli je korumpirao i Martija Ahtisarija. (http://www.fokus.ba/vidi.php?rub=2&vijest=1649)

Naime, agenti BND otkrili su jasnu i učestalu vez u i komunikaciju između vodećih ljudi albanske mafije, njihovih posrednika i Marti ja Ahtisarija. Prema nalazima agenata , nekoliko poziva s brojeva koji pripadaju Bedžetu Pacoliju upućeno je zgradi u kojoj je radio specijaln i izaslanik za Kosovo – Marti Ahtisari. Sadržaj razgovora s ovog broja, odnosio se na transakciju novca u iznosu od dva miliona evra iz jedne švajcarske banke u Bazelu s računa 239700-93457-00097, zaštićenog kao of-šor podračun prema šifri XS52-KOLER , čiji je vlasnik Edžhet Borija, desna ruka vrha albanske mafije prema direktnom računu 3459346699004533, šifra računa VOLANND Kiparske banke.

Nažalost, navodi iz ovog lista nisu istraženi od strane države Srbije, a da jesu, i da su objavljeni u Zapadnim medijima, sigurno je da bi priča oko prizanavanja tzv. „Nezavisnog Kosova“ od strane najmoćnijih zemalja sveta bila drugačija.

Koliko Pacoli voli Srbe

Pacolijeve reči da on uvažava Srbiju i da voli srpski narod – koje je izgovarao po našim medijima kao p redsednik partije „ Alijansa za novo Kosovo “ – u toku predizborne kampanje za tzv. Kosovski parlament, nikako ne treba da zavaraju. Radi se o osvedočenom srbomrscu, koji je finansirao terorističku OVK (u ovom tekstu izneti podaci ukazuju i na njegovu vezu sa Al Kaidom koja ima za cilj stvaranje globalne islamske države) ali ako i to nije dovoljno treba se podsetiti da je on 1995, godine osnovao list „ Bota Sot“ (Svet danas).

Predsednik novinarskog udruženja „Profesionalna solidarnost protiv nacionalizma i šovinizma“ sa sedištem u Cirihu, Roland Bruner, optuž io je u jednom izveštaju list „Bota Sot“ kao jedan huškački dnevnik albanskog nacionalizma. U izveštaju Rolanda Brunera, kaže se, prema pisanju Bota Sot: „svi Srbi bez razlike koji danas žive u enklavama na Kosovu uprljali su ruke krvlju albanske dece“. Srbi se u tom listu retko označavaju kao takvi, već se imenuju pogrdnom rečju „Škije“, što je pojam za „varvare“ - kaže Bruner.

Čak je i „Vašington Post“ u izdanju od 3. aprila 2000. godine iz pera DŽefrija Smita pisao: „Čitaoci „Bot Sota“-a, na stranicama tog dnevnika susreću se sa uskogrudnom i glupom filozofijiom jednog sveta punog mržnje. U Bot Sotu je svaki Srbin satana u oličenju“ .

Zbog njegove huškačke propagande i masivnog kršenja normi Ujedinjenih nacija i profesionalnih načela u novinarstavu, Bota Sot je u decembru 2000. godine osuđen globom u visini od 45.000 njemačkih maraka. A u OEBS tada odgovorni funkcioner za medije na Kosmetu, Simon Hejzlok, našao se pod stalnom paljbom anonimnih čitalaca Bot Sota, koji ga napadaju ,,za proizvodnju laži protiv nacionalnih interesa Kosovara“.

Koliko Pacoli voli Srbe, odlično zna i porodica Miljković iz Lapljeg Sela. Njima je po nalogu Pacolija, 25. juna 2007. godine, srušen motel i benzinska pumpa.

Amerika sama sebi kopa grob

Imajući sve ovo u vidu, a naročito tajni dokument „Projekt“ u kome se govori o „kulturnoj invaziji“ Zapada i njegovom višefaznom osvajanju, sasvim je izvesno da je politički angažman Pacolija u vezi s tim. Pacoli, kroz tzv. Parlament Kosova, medije i ekonomiju, a sve uz zaštitu najmoćnije države sveta, koja proizilazi iz korumpiranosti njenih političara, treba za islamske teroriste da osvoji KiM iznutra.

Stratezi Al Kaide nisu glupi ljudi. Iskustva iz BiH i sa KiM govore im da bradati mudžahedini, vehabijsko praktikovanje islama i slične stvari, ne mogu da prođu kod većine muslimana koji žive u Evropi. Potreban je drugačiji pristup.

Za realizaciju planova, potrebni su im ljudi kakav je Pacoli, koji se na prvi pogled uopšte ne rzalikuje od svojih sunarodnika. Nema bradu, voli lepe žene, vlasnik je moćne građevinske firme, elokventan je, prikazuje se kao dobrotovor... To je odlična maska, godinama stvarana, a njegovoj firmi omogućivani su visokoprofitabilni poslovi – i Bin Ladenovi su „građevinci“. Bez veza sa islamskom terorističkom bratijom, ne bi bilo ni Pacolijevog „Mabeteksa“ koji se nalazi među 70 najjačih firmi u Švajcarskoj.

Možda SAD u ovom trenutku Pacolija ne smatraju pretnjom, a njihovi političari ga vide kao nekog ko njihove džepove puni novcem, međutim, on je pretnja kako za državu Srbiju, tako i SAD. Korumpirajući njene političare Pacoli uvlači SAD u projekt „nezavisnog Kosova“, čime ova najmoćnija sila sveta na posredan način pomaže onog, protiv koga se bori - Al Kaidu. U našem narodu za ovako nešto postoji izreka „sami kopaju svoj grob“ jer su Kosovo i Metohija, s obzirom na prirodni priraštaj i socijalno-ekonomske uslove, najveći regrutni centar Al Kaide u Evropi.

Ako SAD budu nastavile ovakvu politiku tolerisanja za par godina, a sve po upustvima tajnog dokumenta „Projekt“, dobićemo „evropski Avganistan“ u liku tzv. „Nezavisnog Kosova“. Pripadnici „bele Al Kaide“ koji će odatle poticati, biće mnogo opasniji, nego oni iz BiH. Teroristički napad koji su pokušali da izvrše na kasarnu američke vojske u Nju DŽersiju, biće prepričavan tek kao dečija igra, prema onome zašta se spremaju, a uklapa se u cilj Al Kaide i može se svesti na „Ubijati Ameriku na sve moguće načine!“.

Video dokumentacija delovanja Albanaca, pripadnika Bele Al Kaide u Americi

- Four Out Of Six Terror Islamist Plotters In US Albanians (Interview with Jim Jatras)

http://www.youtube.com/watch?v=YXj9XDw-Gqk&feature=related

- Albanian Islamic Jihad Coming To America

http://www.youtube.com/watch?v=EYOmbXjc5Wg&feature=related

- Albanian Muslim Terror in America ( Ft. Dix )

http://www.youtube.com/watch?v=7KdUjZ1Reb8&feature=related

- Islamic Radicalism In America / Albanian Muslim Terror

http://www.youtube.com/watch?v=OX17Br86bDk&feature=related

- Four Albanian Jihad Terrorists Arrested In Terror Conspiracy

http://www.youtube.com/watch?v=9PbfM9V0Gn4&feature=related

- Albanian Muslim Terrorists Spread Jihad In USA

http://www.youtube.com/watch?v=T0YSgshVlig&feature=related

- Four Albanians Accused Of Planning To Assault The Army Base

http://www.youtube.com/watch?v=ynFvmBRp_gs&feature=related

- Kosovo Albanian Jihadists Plot To Kill US Servicemen

http://www.youtube.com/watch?v=QSo966bkAC8&feature=related

 

Ostali članci u rubrici

Anketa

Da li mislite da će se Srbija pridružiti sankcijma EU protiv Rusije?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner