Početna strana > Hronika > Uprava za javni dug prodala obveznice u vrednosti od 6.545.000.000 dinara
Hronika

Uprava za javni dug prodala obveznice u vrednosti od 6.545.000.000 dinara

PDF Štampa El. pošta
sreda, 22. jun 2022.

 Dana 21. juna 2022. godine izvršena je prodaja desetogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije u skladu sa Odlukom o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti 05 Broj: 424-4482/2022-1 od 09. juna 2022. godine, („Službeni glasnik RS“, br. 66/22).

Obim aukcije iznosio je 25.000.000.000 dinara, dok je ukupna tražnja iznosila 6.545.000.000 dinara. Realizovano je 654.500 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 6.545.000.000 dinara.

Državne obveznice prodate su po stopi prinosa od 6,70 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 08. februara 2028. godine. Isplata kupona vršiće se godišnje i to svakog 08. februara do datuma dospeća.

Ove državne obveznice, prodate u iznosu od 6.545.000.000 dinara, konsoliduju se i predstavljaju jedinstvenu emisiju sa obveznicama inicijalno emitovanim 06. februara 2018. godine (ISIN: RSMFRSD55940; tiker: RSOB18174), odnosno izvršila se dodatna prodaja obveznica sa istim karakteristikama koje se odnose na valutu, kuponsku stopu i datum dospeća.

Ukupan obim emisije ove obveznice, nakon konsolidacije, iznosi 136.556.440.000,00 dinara.

(Uprava za javni dug)