Početna strana > Hronika > Grupa profesora pozvala Etičku komisiju Univerziteta u Beogradu da pokrene postupak protiv mentora i članova Komisije pred kojom je Siniša Mali branio osporenu doktorsku disertaciju
Hronika

Grupa profesora pozvala Etičku komisiju Univerziteta u Beogradu da pokrene postupak protiv mentora i članova Komisije pred kojom je Siniša Mali branio osporenu doktorsku disertaciju

PDF Štampa El. pošta
utorak, 13. februar 2018.

Grupa profesora i istraživača pozvala je Etičku komisiju Univerziteta u Beogradu da pokrene postupak protiv mentora osporene disertacije gradonačelnika Beograda Siniše Malog i članova Komisije pred kojom je Mali na Fakultetu organizacionih nauka (FON) branio rad.

Ta grupa zahteva da Etička komisija pokrene postupke protiv mentora i profesora FON-a Ondreja Jaška i Slađane Barjaktarević-Rakočević i profesora Ekonomskog fakulteta Dragana Đuričina.

"Mi, profesori i istraživači, sa višegodišnjim iskustvom i rezultatima u naučnom i pedagoškom radu, osećamo profesionalnu i moralnu obavezu da iskažemo svoje mišljenje i utvrdimo eventualne plagijate u doktorskoj disertaciji kandidata Siniše Malog. Nakon tri i po godine čekanja na odluku nadležnih smatramo da je to naša dužnost", navodi se u zahtevu objavljenom na sajtu doktori.org.

Mišljenje o doktorskoj disertaciji kandidata Siniše Malog

Povelja MAGNA KARTA koju je 18. septembra 1988. godine potpisalo 388 evropskih rektora prilikom proslave 900 godina Univerziteta u Bolonji, uključuje kao jedno od osnovnih načela i sledeće:

“Kako bi mogli da zadovolje potrebe sveta oko sebe, univerziteti moraju u svom istraživanju i poučavanju biti moralno i intelektualno nezavisni od bilo kakvih političkih autoriteta i intelektualno nezavisni od političkih i privrednih centara moći.”

Nečinjenjem, izbegavanjem profesorske odgovornosti i odugovlačenjem postupka za ocenu plagijata u doktorskoj disertaciji kandidata Siniše Malog, gradonačelnika Beograda, Univerzitet u Beogradu i Fakultet organizacionih nauka direktno krše osnovna načela MAGNA KARTE, nastavljaju da urušavaju akademski kodeks i stvaraju negativnu sliku Srbije u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Mi, profesori i istraživači, sa višegodišnjim iskustvom i rezultatima u naučnom i pedagoškom radu, osećamo profesionalnu i moralnu obavezu da iskažemo svoje mišljenje i utvrdimo eventualne plagijate u doktorskoj disertaciji kandidata Siniše Malog.

Nakon tri i po godine čekanja na odluke nadležnih organa, smatramo da je to naša dužnost.

Na osnovu uvida u podnetu dokumentaciju, koja je dostupna na sajtu, donosimo sledeći

IZVEŠTAJ

  1. U celokupnoj doktorskoj disertaciji, više od 33% rečenica teksta kandidat Siniša Mali prepisao je od reči do reči iz necitiranih izvora. Istovremeno, na gotovo svim stranama disertacije postoji značajan procenat neoriginalnog teksta. Na više od 30 stranica disertacije nalazi se tekst koji je ili poptuno ili natpolovično (više od 50% do 100%) prepisan iz tuđih naučnih radova, doktorskih  disertacija, internet prezentacija i/ili različitih istraživačkih izveštaja.

  2. Veliki deo doktorske disertacije kandidata Siniše Malog predstavlja plagijat doktorske disertacije Corporate Value Creation, Governance and Privatisation: Restructuring and Managing Enterprises in Transition – The Case of Eritrea. Autor ove disertacije je Stifanos Hailemariam, a disertacija je odbranjena na Univerzitetu u Groningenu, Holandija (Rijksuniversiteit Groningen), 2001. godine. Kandidat  Siniša Mali je prepisao i prikazao kao svoje delove teksta, ideja, naučnih rezultata i zaključaka disertacije gospodina Stifanosa Hailemariama. Kandidat Siniša Mali je, dakle, sebi pripisao brojne ideje, naučne rezultate i zaključke disertacije doktora Stifanosa Hailemariama. Kandidat Mali je prepisao čak i redosled po kome su navođene reference. Iako je direktno preveo čitave paragrafe iz ove disertacije, rad dr Hailemariama nije citirao.

  3. Siniša Mali je, sa očiglednom namerom i na sistematski način, uzimao tuđe tekstove, misli i zaključke i predstavljao ih kao svoje naučne doprinose.

Zahtevamo da Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu pokrene postupak protiv mentora disertacije dr Ondreja Jaške, profesora FON-a, dr Slađane Barjaktarević-Rakočević, profesorke FON-a i dr Dragana Đuričina, profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, članova Komisije pred kojom je na FON-u kandidat Siniša Mali branio doktorsku disertaciju.

Zahtevamo da se kandidatu Siniši Malom ne dodeli titula doktora nauka i da se ne izvrši njegova promocija u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Ukupno potpisnika: 110

Ime
Prezime
Zvanje
Institucija
Dušan
Teodorović
Akademik SANU
Univerzitet u Beogradu i SANU
Bogdan
Šolaja
Akademik SANU
Univerzitet u Beogradu i SANU
Đorđe
Šijački
Akademik SANU
Univerzitet u Beogradu i SANU
Radomir
Saičić
Dopisni član SANU
Univerzitet u Beogradu i SANU
Vladica
Cvetković
Dopisni član SANU
Univerzitet u Beogradu i SANU
Zoran
Radović
Dopisni član SANU
SANU
Raša
Karapandža
Redovni profesor
ebs.edu & nyuad.nyu.edu
Tasko
Grozdanov
Naučni savetnik
Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
Jovan
Popović
Redovni profesor
Univerzitet u Beogradu
Zoran
Radovanović
Redovni profesor
Univerzitet u Beogradu i Kuwait University
Ljiljana
Mijatović
Redovni profesor
Univerzitet u Kragujevcu
Aleksandra
Smiljanić
Redovni profesor
Univerzitet u Beogradu
Antun
Balaž
Naučni savetnik
Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
Jovan
Radunović
Redovni profesor u penziji
Univerzitet u Beogradu
Ana
Ivanović
Redovni profesor
Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Predrag
Simonović
Redovni profesor
Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Institut za biološka istraživanja ”Siniša Stanković”
Časlav
Brukner
Redovni profesor
Univerzitet u Beču
Danica
Popović
Redovni profesor
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Goran
Poznanović
Naučni savetnik
Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"
Jasminka
Hasanbegović
Redovni profesor
Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Irina
Subotić
Redovni profesor u penziji
Akademija umetnosti, Novi Sad; Univerzitet umetnosti,Beograd
Dragica
Radojković
Naučni savetnik
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
Nenad
Kostić
Redovni profesor u penziji
Univerziteti u SAD
Dragana
Vuković
Redovni profesor
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Mladen
Vujošević
Naučni savetnik
Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
Gordana
Matić
Redovni profesor
Univerzitet u Beogradu
Olivera
Gračanin
Redovni profesor
Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
Žarko
Trebješanin
Redovni profesor
Univerzitet u Beogradu
Marko
Pavlović
Redovni profesor
Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Boban
Arsenijević
Redovni profesor
Univerzitet u Gracu
Aleksandar
Golubović
Naučni savetnik
Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku
Ratko
Jankov
Redovni profesor u penziji
Univerzitet u Beogradu i Obrazovni forum
Slobodan
Simonović
Redovni profesor
Western University, London, Ontario, Canada
Jelena
Blagojević
Naučni savetnik
Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
Dragan
Popadić
Redovni profesor
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Joana
Zakševska
Naučni savetnik
Institut za opštu i fizičku hemiju
Adrijana
Marčetić
Redovni profesor
Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Aleksandar
Todorović
Redovni profesor u penziji
Univerzitet umetnosti Beograd i Univerzitet Mediteran Podgorica
Vesna
Poleksić
Redovni profesor
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vladimir
Žikić
Redovni profesor
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
Dragana
Pavlović Breneselović
Redovni profesor
Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet
Živka
Krnjaja
Redovni profesor
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Tanja
Popović
Redovni profesor
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Slobodan
Macura
Redovni profesor u penziji
Fakultet za fizičku hemiju
Miomir
Kostić
Redovni profesor
Univerzitet u Beogradu
Nebojša
Stojković
Redovni profesor
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Tijana
Prodanović
Redovni profesor
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ana
Simonović
Naučni savetnik
Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"
Rozalija
Madaras
Redovni profesor
PMF, Univerzitet u Novom Sadu
Aleksandra
Joksimović
Redovni profesor
Fakultet likovnih umetnosti - Univerzitet umetnosti, Beograd
Vasilije
Manović
Redovni profesor
Cranfield University, England
Marija
Kleut
Redovni profesor u penziji
Filozofski fakultet u Novom Sadu
Branka
Janković Knežević
Redovni profesor
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Jelena
djordjević
Redovni profesor
Fakultet političkih nauka
Biljana
Stojković
Vanredni profesor
Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Desanka
Radunović
Vanredni profesor
Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Milovan
Šuvakov
Viši naučni saradnik
Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
Edib
Dobardžić
Vanredni profesor
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Igor
Stanković
Viši naučni saradnik
Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
Petar
Milin
Vanredni profesor
The University of Sheffield, UK
Oliver
Stojković
Vanredni profesor
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Nikolina
Vlatković
Vanredni profesor
University of Liverpool
Irena
Ristić
Vanredni profesor
Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Dejan
Prelević
Vanredni profesor
Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Miljana
Momčilović
Viši naučni saradnik
Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu
Predrag
Milidrag
Viši naučni saradnik
Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
Slađana
Spasić
Viši naučni saradnik
Institut za multidisciplinarne studije Univerzitet u Beogradu
Dušan
Petričić
Vanredni profesor u penziji
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
Kristina
Šarić
Vanredni profesor
Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet
Smilja
Teodorović
Vanredni profesor
Kriminalističko-policijska akademija
Vida
Jojić
Viši naučni saradnik
Institut za biološka istraživanja ''Siniša Stanković'', Univerzitet u Beogradu
Tatjana
Starodubcev
Vanredni profesor
Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
Milica
Šelmić
Vanredni profesor
Saobraćajni fakultet
Nikola
Milašinović
Vanredni profesor
Kriminalističko-policijski univerzitet
Marko
Davinić
Vanredni profesor
Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ivana
Krstić
Vanredni profesor
Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Monika
Milosavljević
Docent
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Duško
Latas
Docent
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Božidar
Nikolić
Docent
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Oliver
Tošković
Docent
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ljiljana
Kostić Kravljanac
Naučni saradnik
Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu
Milena
Gošić Arama
Docent
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Aleksandar
Zorić
Docent
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Uroš
Savković
Naučni saradnik
Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
Ivan
Milić
Naučni saradnik
Max Planck Institute for Solar System Research
Ana
Parabucki
Naučni saradnik
Weizmann Institute of Science
Miloš
Jovanović
Docent
Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Janko
Međedović
Naučni saradnik
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Bojan
Marinković
Naučni saradnik
Matematički institut SANU
Mirko
Đorđević
Naučni saradnik
Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"
Aleksandar
Petrović
Docent
Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Veljko
Jovanović
Docent
Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Aleksandar
Stević
Docent
Qatar University
Ivan
Stijepović
Naučni saradnik
Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Slavko
Mojsilović
Naučni saradnik
Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
Dejan
Joković
Naučni saradnik
Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
Marija
Tepavac
Naučni saradnik
Alpen - Adria Univerzitet u Klagenfurtu, Austrija
Danilo
Vuković
Docent
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Milan
Đorđević
Docent
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu
Iris
Žeželj
Docent
Filozofski fakultet u Beogradu
Saša
Stanković
Docent
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
Jelena
Branković
Naučni saradnik
Univerzitet u Bilefeldu
Srđan
Atanasovski
Naučni saradnik
Muzikološki institut SANU
Srđan
Keča
Docent
Stanford University
Martina
Vukasović
Docent
Ghent University, Belgium
Nikola
Škoro
Naučni saradnik
Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
Zoran
Pavlović
Docent
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Jovan
Čudomirović
Docent
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
Nevena
Buđevac
Docent
Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Danka
Purić
Docent
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Na sajtu se navodi i da "nečinjenjem, izbegavanjem profesorske odgovornosti i odugovlačenjem postupka za ocenu plagijata u doktorskoj disertaciji kandidata Siniše Malog, UB i FON direktno krše osnovna načela MAGNA KARTE, nastavljaju da urušavaju akademski kodeks i stvaraju negativnu sliku Srbije u medjunarodnoj naučnoj zajednici".

U zahtevu se traži i da se kandidatu Siniši Malom ne dodeli titula doktora nauka i da se ne izvrši njegova promocija u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Zahtev na sajtu potpisali su akedemici Dušan Teodorović, Bogdan Šolaja, Djordje Šijački, profesor i autor teksta na sajtu Peščanik u kojem se prvi put osporava doktorat Siniše Malog, Raša Karapandža, bivša ministarka za telekomunikacije i profesorka na Elektrotehničkom fakultetu Aleksandra Smiljanić, profesorka Ekonomskog fakulteta Danica Popović, nekadašnji pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov i drugi.

Do sada je zahtev potpisalo 110 osoba.

Na sajtu se navodi i da "plagijat Siniše Malog" nije jedini takav slučaj i da je originalnost više doktorata dovedena u pitanje, kao i da ta grupa veruje da je problem još rasprostranjeniji.

"Krećemo od ovog konkretnog slučaja jer je gospodin Siniša Mali svoju doktorsku tezu odbranio na našem najvećem i najznačajnijem univerzitetu. Ovaj izveštaj nema nikakve veze sa politikom, već je napisan zbog brige za položaj i ugled Univerziteta u Beogradu, kao i zbog zalaganja za poštovanje akedemskog kodeksa i etike u naučnom radu", navodi se na sajtu.

(Beta)