Kome je do morala u politici, neka ide u NSPM

Kosovo, granice, teritorije i srpsko pitanje

Komentari (43) COMMENTS_ARE_CLOSED
1 nedelja, 20 oktobar 2019 11:13
Hoće li ovo
naš idiot pročitati, shvatiti i prihvatiti ili će biti zamenjen onim ko to sve može?
Preporuke:
49
7
2 nedelja, 20 oktobar 2019 11:42
penzioner Cviko,
Potpuno se slažem da se Srbija mora vratiti u svoje prirodne granice ali put do tog cilja je mukotrpan. Pre svega u ovoj Srbiji kakva je danas, moramo uraditi dve stvari. Prvo definisati našu Istoriju, koju su nam kako to neki popularno kažu "pisali su je Nemci i Austrougari a štampaju ustaše". Šta rade naši istoričari? Ništa, kako se ne bi zamerili. Kome? Drugo,u ovom trenutku, ova vlast sada, ne radi na pitanju prirodnih granica već smanjuje Srbiju. Dakle to je neprirodan čin, van svake pameti. Svaka država nastoji da bude što je moguće veća, da ima što je moguće veće tržište samo su zemlje na Balkanu krenule obrnutim putem. Takvo razmišljanje je identično razmišljanju volova na livadi kojima je vuk potpalio pohlepu, pa ih je pojeo. Niko nije razmišljo i pitanju da li vuk pase travu? (Verujem da se sećate ove basne). Sledeće posle ovog, jeste čišćenje Srbije od okupatora i domaćih izdajnika. Opet isti zaključak. Srbija u prirodnim granicama je dug i mukotrpan posao koji traži patriote...
Preporuke:
50
6
3 nedelja, 20 oktobar 2019 12:31
Narod na određenoj teritoriji daje legitimitet državnoj vlasti
. Srđa Trifković: "Prirodnost“ granica nije uslovljena topografijom, rekama i planinskim lancima, već predstavlja odraz sposobnosti države da ih osvoji, zacrta i zadrži. Ovo je prva uvodna napomena koju treba imati na umu u razmatranju problema Kosova i Metohije".

Teritorija mora biti naseljena narodom koji prihvata državu i daje joj legitimitet. Čak da Republika Srbija ponovo vojno vrati pod svoju vlast Kosovo i Metohiju (Ustavno - pravno je u sastavu države Srbije), Kosovom i Metohijom ne bi mogla efikasno vladati samo "preko" vojnih i policijskih karaula prema Albaniji ili "preko" vojnih i policijskih kontrolnih punktova, kasarni i korpusa Vojske Srbije skoncentrisanih u većim ili manjim sredinama bez većinskih naroda koji daje i prihvata srpski državni suverenitet. U tom slučaju Srbi bi morali postati najmanje nadpolovična većina ili u najboljem 2/3 većina (na koji način?), ili da "nekim čudom" Albance da Srbija privoli na svoju stranu.
Preporuke:
11
32
4 nedelja, 20 oktobar 2019 12:45
Princip
. Srđa Trifković:"Španska krajina Srbima nažalost nije poznata, jer bi trebalo da im bude model i vodilja danas. Istorijske i geopolitičke okolnosti su naravno drukčije, ali je osnovni princip isti. Bila je srodna strateškim i vrednosnim postavkama kasnije Vojne krajine na Balkanu i u Panoniji. U oba slučaja, temelj poduhvata bio je stav da hrišćanska ekumena (koja je kod katoličkih država podrazumevana pod res publica Christiana) može i treba da se odbrani od islamskog agresora i da ga potom potisne."

To je princip genocida, jer to što se tada 1492 godine u u godinama pred osvajanje Granade desilo je klasičan primer genocida nad narodom koji je tu živeo 800 godina.
E sad koliko je uopšte pametno to i navoditi kao neki princip bilo čemu pa i u vezi sa temom teksta? Mislim da nije pametno, makar bi autor trebao biti malo suzdržaniji u iznošenju svojih unutrašnjih misli, jer ovo je ipak "javni prostor" makar bio i internet.
Preporuke:
12
39
5 nedelja, 20 oktobar 2019 13:12
Sukob civilizacija / islamske i hrišćanske
. Srđa Trifković:". Španska krajina Srbima nažalost nije poznata, jer bi trebalo da im bude model i vodilja danas. Istorijske i geopolitičke okolnosti su naravno drukčije, ali je osnovni princip isti. Bila je srodna strateškim i vrednosnim postavkama kasnije Vojne krajine na Balkanu i u Panoniji. U oba slučaja, temelj poduhvata bio je stav da hrišćanska ekumena (koja je kod katoličkih država podrazumevana pod res publica Christiana) može i treba da se odbrani od islamskog agresora i da ga potom potisne."

Okolnosti u svetu i u Evropi idu ka tome smeru "da se nastavi tamo gde se stalo 1912 godine" da se nastavi "rešenje Istočnog pitanja" u Evropi. Moguće je jako je moguće da stvari zaista krenu u tome smeru, jer međunarodni i svetski procesi su na tome pravcu ("međunarodni terorizam", ratovi na Bliskom istoku, jačanje desnog hrišćanskog ekstremizma u svetu i Evropi, jačanje islamskog ekstremizma u svetu i Evropi i dr.
Preporuke:
19
2
6 nedelja, 20 oktobar 2019 13:46
bizi
Dugačak tekst kvalifikovanog autora koji priča o svemu osim o suštini, čiji okvir spominje samo u dve tri rečenice na početku teksta. Srbija kao pravoslavna država je prema zapadnom hriščanstvu razgraničena odavno, tačnije od 4. veka nadalje. Ta granca je bitna kod shvačanja relanog statusa Republike Srbske. Kada je KiM u pitanju to je izključivo vizantisko pitanje što svo vreme poručuje i Vatikan. Ali ako je v zapadnom hriščanstvu vertikala odlučivanja jasna i poznata u Vizantiji ta vertikala odlučivanja najviše sliči divljem bazaru ili seksualnoj orgiji po sistemu " Svi goli pa ko što voli" koja se občno završava po sistemu "Je.e glup zbunjenog". Zato se u Vizantiji, i današnjim sledbenicama, nikada ne zna "ko pija a ko plača" dok je cela teritorija permanentni voz pun bureta baruta za koje se nikada ne zna koje bure če kada i u kome smeru da eksplodira.
Preporuke:
7
39
7 nedelja, 20 oktobar 2019 14:40
Plinije srednji
Ovo me podsjeca na propovijed jednog popa koji kaze:
Sad cemo mi preobratiti Ameriku na pravoslavlje,jer mi
smo so zemlji.A pred njim u crkvi stoje 4 babe.

Tako i ova visokoumna praznoslovija.Praviti srpske granice tamo gdje vise nema Srba.Kako i cime?
Vulinovom vojskom?Sizojevom retorikom!
Srpska krila su odsjecena zauvijek padom Krajine.
Nema vise priliva snage i mladosti.
Pogledajte starosnu struturu Srbije.
Skoro polovina stanovnistva je vec u Beogradu.
Bice umjetnost sacuvati i Jug i Istok Srbije.
Lako je sjediti u kabinetu i crtati granice.
Pitajte Heroje S Kosara u kakvom su psihickom stanju
i kako ih drzava "pomaze".
Srbi jos nisu svjesni uzasnog poraza od 1991 do219,
koji traje
Preporuke:
24
24
8 nedelja, 20 oktobar 2019 14:46
penzioner Cviko,
@ brzi,
Samo kad vi Slovenci, poreklom Nemci a iz Italije znate ko kod vas pije a ko plaća. Ne znate ni ko ste ni šta ste a hteli bi da Srbima solite čorbu. Malo morgen.
Preporuke:
45
7
9 nedelja, 20 oktobar 2019 15:17
Natalitet , ekonomija, vojska, politika
Sve ovo što Srđa Trifković navodi ima određene preduslove.
Prvo zaista velika "tumbanja u svetu", kao što je bilo 1912, 1914, 1918 1939, 1941, 1945 godine.
Drugo srpski resursi, kako demografski, tako i vojni, ekonomski, politički i dr.
Znači Srbi moraju da počev od danas znatno ubrzaju prirodni priraštaj na 10 puta, da od sadašnjeg gubitka u stanovništvu po osnovu mortaliteta od 40 hiljada u Srbiji i 9 hiljada u Republici Srpskoj, da se poboljša stanje sa natalitetom za 10 puta, da bi se teritorije koje Srđa Trifković navodi da ih treba odvojiti, linija Karlovac, Karlobag, Ogulin, Virovitica mogle naseliti Srbima, koji bi davali legitimitet srpskoj državi. Jedino je nepoznata šta bi Srđa Trifković sa drugim narodima koji sada tamo žive? Sve navedeno važi i za srpsku ekonomsku, vojnu i drugu moć, koja treba da se poveća za 10 puta, ne 100 odsto već 1000 odsto, zbog okruženja.
Preporuke:
17
7
10 nedelja, 20 oktobar 2019 16:33
brzi
@penzioner Cviko
Za razliku od ostatka patiJota ex SFRJ naroda kod slovenačkih patiJota nisam primetio da bi svojatali nešto što ne mogu da istoriskim dokumentima da potvrde. Takođe niko ne otvara pitanja Koruške i karnatanskog knežjeg kamena, svi prihvačaju referendum i odluku koja je donesena na tom referendumu 1920. godine. Takođe niko ne spori da je slovenačka nacija stvorena od četri etosa ( slavenskog, germanskog, latinskog i ugarskog). Religisko pitanje takođe niko ne otvara iako je trajao rat između katolika i protestanata više od dva veka i protestanti danas prihvačaju da su manjina napram katolicima i katolici prihvačaju da su protestanti u državi i društvu uticajniji od katolika.
Preporuke:
9
34
11 nedelja, 20 oktobar 2019 16:39
Natalite je "karcinom" koji "izjeda" srpsko nacionalno telo
. Srđa Trifković:". Uspešna velika strategija preduslov je dugoročnog opstanka srpske države i nacije. Da li će srpski oporavak biti moguć? Da li su uveliko načeti nacionalni resursi dovedeni do tačke sunovrata bez povratka?"

Da, resursi, posebno u pogledu demografskog biološkog resursa srpskog naroda jesu ugroženi i dovedeni do "tačke demografskog ili bilopkog sunovrata", ukoliko uzmemo činjenicu da Republika Srbija gubi 40 hiljada a Republika Srpska 9 hiljada ljudi godišnje usled negativnog prirodnog priraštaja / mortaliteta, bez da računamo iseljavanja stanovništva. Ukoliko se nastavi taj proces to je za samo 20 godina jedan milion ljudi.
Pa kojim onda resursima, pre svega ljudskim resursima Srđa Trifković misli voditi ratove za teritorije i ko bi naseljavao teritorije ukoliko Srbi demografski nestaju i sa teritorije koje su dominantno srpske?
Preporuke:
15
6
12 nedelja, 20 oktobar 2019 16:46
Ah
Tačno je da država mora da se brani i definiše svoj prostor ako misli da preživi. Za ovo međutim mora da postoji saglasnost u svesti naroda. Ta saglasnost se kod nas sistematski potkopava spolja i iznutra jer su i okupatori KiM svesni da svoje dobitke mogu da cementiraju samo urušavanjem državotvorne svesti Srba.
Procesi demografskih gubitaka su globalni i u tim uslovima je samo pitanje ko brže opada. Da imamo državotvornu vlast demografija bi bila osnovna preokupacija jer je ona preduslov da se povrati i odbrani teritorija. Pošto nje nema ostaje svest pojedinaca i vansistemska organizacija. Nama u celini treba nešto kao Srpska Narodna Odbrana u Americi koju je osnovao Pupin - vanpartijska i narodna organizacija koja promoviše održanje kulture i svesti naroda pozitivnim sredstvima, ne zatvaranjem i paranojom prema drugim narodima. Dugoročno treba slediti politiku Kine prema Tajvanu kao model. On ne isključuje saradnju ali je krajnji cilj jasan, povratak suvereniteta, makar trajalo decenijama.
Preporuke:
16
3
13 nedelja, 20 oktobar 2019 18:44
penzioner Cviko,
@ brzi,
Tačna je vaša tvradnja da slovenske patiJote ne tvrde ono što ne mogu dokazati dokumentacijom. Razlog za to je prost i jednostavan. Nema dokumentacije jer od formiranja Kraljevine Jugoslavije pa do raspada SFRJ kojeg su izveli, Slovenci praktično nikad nisu ni imali državu u pravom smislu. I sami kažete da su Slovenci nekakav miks. Sreća vaša pa vas niko od Slovenaca za ovu tvrdnju neće napasti.
Preporuke:
27
6
14 nedelja, 20 oktobar 2019 18:54
Srpska zemljaNj
Srđa Trifković: ..."što pre svega znači orijentisanost na demografski oporavak i teritorijalno širenje do prirodnih granica srpskih zemalja. «Karlobag-Karlovac-Virovitica» — nipošto prezira vredan koncept – posta predmet poruge među postmodernom srbadijom. Željena i realna zamisao zapadnih granica srpskih zemalja svejedno je tema broj dva, posle Kosova.

Preduslov za demografski ili biloški oporavak naroda je politička, ekonomska stabilnost i prosperitet "koji neće stezati kaiš" i unositi "strah šta će se sutra jesti" a time i "strah od gladnih usta", makar to bila i dečija usta.
Dalje "zapadne granice" srpskih zemalja? Zar nije prečiba da Srbi dobiju izlaz na more? Znači jug, more? Posebno ako se zna da je na jugu 28 odsto srpskog naroda, gotovo isto / u nekoliko postotaka / ko i u BiH, a u BiH se kontroliše 49 odsto u teritoriji.Dalje u slučaju rata na Kosovu i Metohiji "zapalila" bi se i BiH, jer bi i drugi pokušali da ostvare svoje ciljeve "na jednoj vatri".
Preporuke:
9
2
15 nedelja, 20 oktobar 2019 19:43
Srpske zemlje / želje i mogućnosti?
Način na koji je Srđa Trifković izložio "stvar" je u principu stari srpski nacionalni projekat sa granicama srpskih zemalja na zapadu Kralovac, Virovitica, Ogulin, Karlobag a za ptrpostaviti je da su južne, istočne i severne granice kao na fotografiji, link

https://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Serbia

Situacija je takva da bi u sadašnjim uslovima i sam pokušaj ili naznaka da bi se nešto tako pokušalo dovelo do "velike antisrpske koalicije" sastavljene od Hrvata, Bošnjaka, Albanaca, Crnogoraca i Makedonaca, plus NATO pakt.

E sad jedino ukoliko se dese "veliki tektonski poremećaji u svetu", kao "Veliki Evropski" ili Svetski rat, pa ko preživi i na tome pokušati nešto tako kao što navodi Srđa Trifković?

Ovako "uzmi i zaokruži ono što eventualno možeš" (npr izlaz na more, Republika Srpska u revidiranim granicama u cilju otcepljenja bez rata, sporazumom, jer svaki rat bi ponovo "zapalio regiju" a uzrokovao bi totalnu demografsku katastrofu i zemlja / teritorija ne bi trebala nikome.
Preporuke:
5
12
16 nedelja, 20 oktobar 2019 19:44
brzi
@penzioner Cviko
Niste tačno shvatili, pročitajte još jednom moj komentar. Slovenačke patiJote stoje samo iza onoga što mogu istoriskim dokumtima dokazivati.
To oko države nije baš tačno. U AU monarhiji živeli su u 4 pokrajine, u dve su bili večina u jednoj od tih absolutna, i svo vreme su imali vlast u svojim rukama jer je u AU je bila pod saveznom ingerencijom samo odbrana, vanjska, delomično fiskalna, monetarna politika i visoko školstvo, sve ostalo je bilo u ingerenciji pokrajina. Slično uređenje kakvog imaju danas u Švajcarskoj kde su kantoni u suštini države. A slovenačke patriJote ponajviše bunu se oko događaja posle 1.,2. rata oko granica sa kojima je praktički likvidirana nekadašnja AU pokrajina Primorska koja je najprije pripojena Italiji, posle 2. rata podeljena među Italiju i Jugosalviju dok je danas u tri države ( SLO,ITA, CRO). Posebice su problematične granice posle 2. rata i raspada SFRJ koje su pravljene birokratski arbitrarno.
Preporuke:
7
17
17 nedelja, 20 oktobar 2019 20:19
Slobodan Milošević je kidnapovan u američku bazu u Tuzli
Da, evo snimak

https://youtu.be/_PNVcDDVHkE
Preporuke:
5
1
18 nedelja, 20 oktobar 2019 21:28
hejter
Pod zastavom"prirodne Albanije"nemački ambasador divani sa"pobednikom"šiptarskih izbora,Kurtom.
Pod dejstvom Stokholmskog sindroma,čitaocima ovog sajta se tresu gaće od"prirodne Srbije".
Šta je to sa ovim"ratničkim"i slobodoljubivim narodom?
Kao da i jednima ni drugima još uvek pred očima stoji"berlinski zid",ili je strah od"memorandumske"histerije još uvek prisutan,ne samo u novoj,defetističkoj postavci rukovodstva SANU.
Pozdrav Desetoj.
Preporuke:
20
3
19 nedelja, 20 oktobar 2019 21:35
penzioner Cviko,
@ brzi,
Šta to treba da ponovo pročitam? I sami ste napisali da ste živeli u pokrajini, dakle niste imali državu. Šta vam nije jasno? Da ste do Jugoslavije bili sputani, vezani, ogranničeni. Tek razbijanjem Jugoslavije u kojem ste sramno učesvovali, dobili ste naizgled pravu državu...
Preporuke:
19
5
20 nedelja, 20 oktobar 2019 23:13
Zvonimir Bgd
«Karlobag-Karlovac-Virovitica» — nipošto prezira vredan koncept – posta predmet poruge među postmodernom srbadijom.

A te poruge idu ovako: "Kavlobag, Kavlovac, Vivovitica…". Opšti smeh... Poruge pljušte, ne zna se da li više nacionalnom cilju ujedinjenja Srba ili govornoj mani onog koji nas povremeno podseti na te granice.
Možda je "srbadija" postmoderna, ali je svakako post-petooktobarska! Dakle skuvana, pa su i posledice takve. Većina je operisana od političke pismenosti i elementarnog osećaja za interese sopstvenog naroda. Otud i pogubna selekcija nacionalnih elita koje nas bezmalo 20 godina vode u ambis, uterujući nas u družinu u kojoj su svi srpski neprijatelji.
Preporuke:
15
4
21 ponedeljak, 21 oktobar 2019 08:21
hejter
Preporučujem da se pročita:
http://www.pecat.co.rs/2019/10/mali-sengen-za-veliku-albaniju/
Preporuke:
3
1
22 ponedeljak, 21 oktobar 2019 10:21
Osnovna postavka je narod koji naseljava teritorije
Osnovna pogrešna postavka na kojoj se bazira mišljenje Srđe Trifunovića je nedostatak naroda koji treba da daje legitimitet srpskoj državi na određenoj teritoriji. Čak i na teritoriji gde se u ratu od 1992 do 1995 godine i postigao neki uspeh u tom pogledu, područje uz Drinu (nekih 9 opština u kojima Srbi do 1992 godine nisu bili većina) danas imaš "pustoš", ekstremno nisku naseljenost i plus ljute neprijatelje "na granici" koji čekaju prvu priliku novog rata da se vojno vrate na ta područja.
Da su makar danas Srbi naselili ta područja, već je upravo na tim područjima najveća demografska pustoš, nenaseljenost, mirnodopsko nestajanje stanovništva, što zbog mortaliteta, što iseljavanja usled nedostatka svake perspektive za egzistenciju. Treba naći narod da naseli teritorije, nije dovoljno samo imati kasarne, vojne karaule i dr, već i narod a što se pokazalo i na Kosovu i Metohiji.
Preporuke:
11
8
23 ponedeljak, 21 oktobar 2019 11:48
siniša @ brzi br.
Mislim da ste barem trideset puta napisali kako su se u 4. veku razgraničili Vatikan i Vizantija na Drini.

Tio je takva glupost i takva laž da jednostavno normalan čovek ne može da zamisli kako neko i zašto tako izmišlja.

Kao prvo Rim je pao u ruke Varvara u 5. veku. Tako da Vatikan i rimokatolička crkva tada u 4 i 5 veku nisu ni postojali.
Drugo do raskola ili velike šizme je došlo u 11. veku.

Tada je uspostavljen špontifikat u Rimu. Nije uvek bio tu. Bio je jedno vreme i u Francuskoj, u Avieonu, ali ostavimo te detalje.

Među Slovenima na području bivše Jugoslavije dominirala je vizantija. I oni su diktirali i religiju i krunisavali svetovne vladare. ne uvek ali uglavnom.

Od italijanskih država i ddržavica tim prostorima je dominirala Venecija. Ne samo čitavom Jugoslavijom tj. tadašnjom teritorijom nego i delovima Grčke. Krf itd.

Do 14 Venecija je priznavala vrhovni autoritet Vizantije. I bila je pravoslavna posle Šizme.
Preporuke:
9
19
24 ponedeljak, 21 oktobar 2019 11:55
siniša @ brzi br. 2.
Dakle do kraja 14 veka znači do 1399 Venecija priznaje liderstvo Vizantije. Ne priznaje liderstcvo Rimske crkve.
Međutim, kako Vizantija slabi, vojno, ekonomski politički, kako krstaši vode rat protiv Vizanttije čak osvajaju i spljuju Konstantinopolj, Carigrad, današnji Istambul, pritisak Rimske crkve na Vebneciju, dakle Mletačku republiku jača i oni početkom 15 veka priznaju vođstvo Rimske crkve i Vnecija prihvata definitivno katoličanstvo krajem 14 veka.

U naše krajeve katoličanstvo se širi uticajem Venecija. Dakle Venecija vrši katolizaciju pre svega Dalmacije, ali i drugih krajeva Dubrovnika nakon što se i sama katolicirala.

Među Hrvatima odnosno slovenskim stanovništvom dolazi do širenja katoličanstva u 15. veku. U početku se opiru, prvo samoj katolizaciji, a onda insistiraju kad su već katolici da obavljaju obrede na snjvom jeziku, a ne italijanskom. Na čelu tog pokreta je Grgur Ninski, biskup Hrvat.

Alči na kraju Venecija ipak pobeđuje.

I gde vi tu vidite 4. vek.
Preporuke:
9
20
25 ponedeljak, 21 oktobar 2019 12:10
siniša @ brzi br. 3.
Kaop datum pada Rima uzima se 4. septembar 467 kada je varvarski vođa Odoakar svrgnuo Romula Augustula i kad je Rim pao pod vlast varvara.
Postoji još jedan datun iz 4 veka, a to je 395.To je bio datum smrti rimskog cara Teodosija. Do tog časa čitava Vizantija je bila deo rimskog carstva. I tada se Vizantija izdvaja i dolazi do podele na Istočno i zapadno rimsko carstvo.

Rekoh Zapadno je palo 467.m a Istočno sa Konstantinopoljem 29. maja 1453. godine. Kada su ga osvojili Turci.

Ne kažem, bilo je kasnije u istoriji pokušaja da se "restaurira Zapadno rimsko carstvo".

Evo nekoliko pokušaja.
Prvo, Habzburzi su u 18 veku sebe proglasili naslednicima zapadnog rimskog carsta. Zattim Hitler je Nemačku proglasio Trećim rajhom nastavljačem rimskog zapadnog carstva. Zatim Musolini.

Na tom fonu su Hrvati proglasili da je prirodna granica između katoličanstva i pravoslavlja na Drini. obrkali su granice između Država Zapadnog Rimskog carstva i religija.
Preporuke:
11
19
26 ponedeljak, 21 oktobar 2019 12:16
siniša @ brzi br. 4.
Car Konstantin, Rimski car, rođen u Nišu, je osnovao grad Konstantinopolj i tu preneo prestonicu Rimskog carstva. Uzgred je dozvolio da se ispoveda hrišćanstvo i sam je pred kraj života postao hrišćanin. Za to vreme u samom Rimu hrišćani su i dalje bili progonjeni. Hrišđćanstvo u Rimu nije bilo zvanična religija u Konstantinopolju jeste. Ali Rim ne priznaje više Konstantina za svopg cara. nastaje bezvlašće koje se okončava padom Rima.

Dakle, i Budak i Pavelić koji su govorili o prirodnoj granici Hrvatske na Drini su ozbiljno brkali pojmove između granica država i religijskih granica, odnosno granica gde se ispoveda po zapadnom a gde po pravoslavnom obredu.

Ne možete da proturate neke bezvezne laži nekih polupismenih franjevačkih duma po kojima postoji izraz u BiH DUMINE. DUMINE SU DUMINE PRIČE. A DUMO JE DON, ODNOSNO FRATAR.

Kad kažete dumine to u startu znači laž.

DAKLE BRZI, MANI ME SE TIH PRIMITIVNIH DUMINA.
Preporuke:
12
19
27 ponedeljak, 21 oktobar 2019 12:17
100 godina mira
Srpskom narodu baš i kao drugim narodima u regionu je najpotrebnija politička, ekonomska i uopšte bezbednosna stabilnost, bez rata, radi biloške obnove naroda.

Sve drugo, mogućnost novih ratova, vodi u demografsku katastrofu.

I danas se osećaju posledice na demografskom planu zbog ratova 1991-1995, 1998-1999 godine.
Preporuke:
6
4
28 ponedeljak, 21 oktobar 2019 13:21
brzi
@penzioner Cviko,
Prva slovenačka samostalna država je Karantanija u 7. veku a druga samostalna država je od 91. nadalje današnja Slovenija. Sve ostalu između toga bili su pokrajina ili pokrajine unitar večih republikanskih ili monarhičnih država.
Pogrešno ste čitali prvi komentar oko slovenačkih patriJota.
Preporuke:
16
5
29 ponedeljak, 21 oktobar 2019 13:28
brzi
@siniša
Podela Rimske imperije u 4. veku na zapadnu i istočnu je podela na zapadno i istočno hrišanstvo, Vatikan i Vizantiju skračeno kazano.
Da ste na fakultetu umesto samoupravljanja imali rimsko pravo, koje je osnovica svih ostalih prava, razumeli bi značaj te podele i takođe bi razumeli sve kasnije događaje, ko je u kojem ratu napadač a ko branioc i šta su čija prava i šta čije obaveze, na tlu nekadašnje Rimske imperije.
Preporuke:
16
10
30 ponedeljak, 21 oktobar 2019 15:34
siniša@ brzi
Ja jesam slučajno učio rimsko pravo, iako nisam studirao pravo. Evo kako. Jedna moja rođaka je imala teškoća da naućči i položi rimsko pravo na fakultetu prava u Sarajevu. Mislim da se profesorica zvala Čučković.

MOja majka je bila istoričar i one su se znale.
Upravo na pitanju šizme ta profesorica Vera je predložila mojoj rođaki da sa mnom uči rimsko pravo iako sam ja bio treći gimnazije i učio sam sa njom rimsko pravo i položila ga je zahvaljujući meni.

Ja sam se bavio matematikom brojevima i vama bih predložio da umesto šupljih fratarskih dumina jednostavno saberete.

395. godine Teodosije koji nije bio hrišćain nego je verovao u Jupitera nije ništa delio, niko ga nije pitao. Nije kontrolisao situaciju, a Vizantija jeste.

Oko 360 car Konstantin u Konstantinopolju je ODOBRIO PRAKTIKOVANjE HRIŠĆANSTVA .
Do velike šizme je došlo 1054 godine u JEDANAESTOM VEKU.
Venecijansi , Mleci su počeli širiti katoličanstvo nakon 1400 godine jer sui do tada bili pravoslavni.

Proverite!
Preporuke:
10
10
31 ponedeljak, 21 oktobar 2019 15:42
siniša @ brzi 2.
Ako ste imalo učili rimsko pravo onda znate da te 395 godine Rim 1. nije bio katolički, 2, nije bio ni rimski bio je u rasulu,3 Huni, Goti i ko je stigao su vršljali po rasturenom carstvu.

Svete hrišćanske knjige su psane na grčkom jeziku, a ne na latinskom jer je u Rimu hrišćanstvo bilo progonjeno i hrišćani su živeli, odnosno ispovedali svoju veru u katakombama po Rimu i kad bi ih uhvatili u tome bacali su ih klavovima da ih lavovi pojedu.

Hrišćanske bogomolje su bile u glavnom u Maloj Aziji, bilo je i drugih mesta gde su hrišćani bili slobodniji, ali su većinom do Konstantina bili progonjeni.

O tom datumu podele na Zapadno i Istočno carstvo se nikako ne može govoriti sa aspekta vere i to SIGURNO NIJE PODELA NA PRAVOSLAVNU I KATOLIČKU CRKVU.

BIla je jedinstvena hrišćanska crkva sa sedam pomesnih crkava koje su trebale da imaju sabor ali je došlo do raskola u istoriji poznatog kao velika šizma 1054. To je bilo nakon šest stotina godina od odumiranja Zapadnog rimskog carstva.
Preporuke:
12
11
32 ponedeljak, 21 oktobar 2019 15:51
@ sinke, yersinia pestis i stručnjak za psihogenocid govorom
Mleci do 1400. godine bili pravoslavni?!??? HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Preporuke:
15
8
33 ponedeljak, 21 oktobar 2019 18:43
siniša @ onaj neki nepismeni
Dakle postojalo je sedam patrijarha. Do 1054, odnosno veluike šizme svi su bili ravnopravni poglavari pomesnih crkava i sve su crkve bile hrišćanske.

Nakon 1054 Rimska crkva se izdvaja i proglašava svog poglavara za Božijeg namesnika na zemlji. Ostalih šest patrijarha to proglase za jeres i rimsku crkvu za papinsku sektu i prokunu ih. Sa druge strane Rimska crkva prokune njih i počne da silom nameće svoje prvenstvo.

Venecija odnosno Mletačka republika priznaje Rimskog papu za svpga poglavara mislim 1357 ne sećam se tačno, znam da mi je majka to detaljno objasnila, ali datume nisam pamtio sami kraj 14 veka.

Tada je Venecija preuzela vlast nad nekim gradovima u samoj Italiji, grad bergamo, poznat po tome što su u njemu živeli isključivo jevreji. Ako niste znali imali su obavezu da nose crvene kape. I Rimski papa sklopi sa mlčetačkim duždom ugovor po kome Venecija prihvata rimsku crkvu, do tada do recimo 135o i neke je bila hrišćanska crkva koja ne priznaje rimsku, DAKLE PRAVOSLAVNA.
Preporuke:
8
11
34 ponedeljak, 21 oktobar 2019 19:14
brzi
@siniša@ brzi
Ako ste imali u studiskom kurikulumu i rimsko pravo onda bi vam morala biti jasna suština podele u 4. veku i sva vlastničko obligaciona prava koje slede iz te podele. I danas se zna tačno ko su pravni sledbenici jer to znači i pravo vlastništva nad teritorijom. U zapadnom hriščanstvu nema problema oko toga jer je vertikalno organizovano dok se u istočnom hriščanstvu ne zna najtačnije ni danas šta stvarno znači autokefalnost pojedinačnih nacionalnih crkava, ili je u pitanju samo teološka ili takođe materialna autokefalnost. Da granica stvarno postoji ukazuju pape i Vatikan koji se u države istočnog hriščanstva ne petljaju i surađuju samo po pitanju nudenja mogučnosti izpovedanja vere svojih sledbenika u tim državama koji su religijska manjina u tim državama.
Dok je kod pojedinih autokefalnih istočnohriščanskih crkava baš suprotno.
Preporuke:
10
9
35 ponedeljak, 21 oktobar 2019 22:48
@ sinke, yersinia pestis i stručnjak za psihogenocid govorom
Bog ti pomogao sinko! I tvojoj majci s tobom, HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Preporuke:
10
3
36 ponedeljak, 21 oktobar 2019 23:07
@ sinke, yersinia pestis i stručnjak za psihogenocid govorom
A kakvu ti kapu nosiš?! Žutu, a?! Da, da, u žutoj boji tajna je tvoje pameti i uzaludnog truda tvoje majke jer misliš da je 1350. ili 1357. sami kraj 14. veka (kad ti je već majka istorijski izvor), HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Preporuke:
6
3
37 ponedeljak, 21 oktobar 2019 23:08
Aleksandar
Nije sasvim los tekst, ali autor dvaput koristi--i tako daje neku vrstu vaznosti--ismisljenom kvazi-pravnom konceptu "udruzenog zlocinackog poduhvata". U oba slucaja je svoju misao mogao bolje da formulise, ovako te recenize znace nesto sto je upravo suprotno onome sto je on hteo da te recenice znace ubacivanjem termina "udruzeni zlocinacki poduhvat".

Da objasnim na autorovom prvom primeru gde pripisuje NATO alijanci nekakav udruzeni zlocinacki poduhvat. Treba znati, da ovaj pojam postoji samo na ICTY (Medjunarodnom krivicnom sudu za bivsu Jugoslaviju) i prikacenom mu ICTR (ista vrsta ad hoc tela za Ruandu). Ovaj pojam je kasnije odbace of svih tkz. "mejunarodnih tribunala". Postoji fantastican dokument kojim hibridni UN sud za Kambodzu odbacuje samu ideju "udruzenog zlocinackog poduhvata" kao potrebnu samo onda kada uopste ne nikakvi postoje dokazi, a da bi se nevini ljudi mogli osuditi. Ovako koriscen autorov pojam bi znacio da je NAYO nevin. Dakle, cista glupost!
Preporuke:
6
3
38 utorak, 22 oktobar 2019 09:56
siniša @ onaj neki nepismeni
Vidiš, kod nas srpskih vojnih specijalaca još od starih vremena postoji specifična obuka koja nije vezana ni za jedno mesto ni za jednog instruktora.

Prvo postoji selekcija prema psiho-fizićčkim osobinama. A onda kreću instruktori,. Instruktor za istoriju. Meni je to bila majka. Zatim ekonomiju, meni je to bio otac, za vojna pitanja meni je to bio deda, ali imao sam ja instruktora i za gađanje iz pištolja, imao sam instruktora za borilačke veštine, imao sam instruktora za profesiju, za veranje, za ronjenje.

Sedimo ja i deda pored reke i pecamo, a on mi objašnjava Borodinsku bitku. Raspored snaga pravce kretanja naoružanje, a onda mi objašnjava kontekst te bitke. Šta se htelo postići u sklopu celog rata. Ili mi priča kako su Albanci cinkari ko prenosi oružje iz Albanije kad je on bio na granici između 1918 i 1924.

Karakteristika mojih instruktora je bila da me obuče da izvršim zadatak i da preteknem, imao sam isključivo instruiktore koji su 1. znali gradivo, i 2. brinuli za mene.
Preporuke:
4
0
39 utorak, 22 oktobar 2019 15:24
@ sinke, yersinia pestis i stručnjak za psihogenocid govorom
Eh, kakvi specijalci - takva i država, HAHAHAHAHAHAHA
Preporuke:
0
3
40 utorak, 22 oktobar 2019 17:51
siniša @ onaj neki nešpismeni
Srbija je država od davnina.

Imali smo i uspone i padove. Bili smo i carstvo. Bili smo pobednici u dva svetska rata. Imali smo srca da stanemo na crtu devetnaest najvećih zemalja na svetu i da nas ne pobede. Imali smo i padova. Čak i malo ludosti. Davali svoje pare najvećoj fukari na svetu koji to ničim nisu zasluživali. Izdržavali Albance, opismenjavali Bosance, davali fabrike i svojim mišićima štitili teritoriju Hrvatske i Slovenije od Italijana i Austrije.

A gde ste vi bili. Nigde. I šta ste i kad bili? Nikad niko i ništa. Ni državu nikad niste imali,. Da ste mogli i trebali da je imate imali bi je.

Jeste srpska država preživljava teške dane, ali vi je nemate nikako nije vam priznata i neće biti.

A vidim kako kmečite. Priznajte nas, priznajte nas. E nećemo vas priznati, a bez priznanja te i takve Srbije ne postojite. Kakvi ste vi kad vam od srpskog priznanja sve zaviosi.
Preporuke:
6
0
41 sreda, 23 oktobar 2019 15:58
itd ili ...
Siniša ko god je bio u Veneciji na ostrvu Torčelo, zna o čemu vam je majka pričala!

Na žalost vaš sagovornik i onaj iz pozadine što se smeje, nisu bili, da su bili, ne bi se usudili da pričaju to što pričaju.

Pozdrav
Preporuke:
5
0
42 sreda, 23 oktobar 2019 22:07
Zvonimir Bgd
itd ili …

Pridružujem se Vašem komentaru, jer je na poziciji znanja i istorijske istine. Konkretno, Torčelo u venecijanskoj laguni prva je naseobina plemena Veneta koji su se sklonili od hunskog divljanja Atile, "Biča Božijeg". Iz te naseobine proširuje se naseljena laguna i niče Venecija. Prve bogomolje u venecijanskoj laguni su na Torčelu. To su spomenici vizantijske kulture (Santa Maria Asunta, Santa Foska…) i danas ih obilazi ceo svet diveći se vizantijskim mozaicima, freskama i arhitekturi.
Preporuke:
4
0
43 subota, 26 oktobar 2019 22:30
Biće rata
https://youtu.be/huPfn6Av6M4


Srđa Trifković je u nečemu u pravu, biće rata.
Preporuke:
0
1

Anketa

Da li mislite da će u narednih godinu dana u Srbiji biti održani novi parlamentarni izbori?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner