Документи

Споразум између Владе Републике Србије и НАТО о безбедности информација

Штампа
Скупштина Србије   
среда, 29. јун 2011.

Споразум између Владе Републике Србије и организације северноатлантског пакта о безбедности информација

Влада Републике Србије, коју представља Њ.Е. господин Драган Шутановац, министар одбране, и Организација северноатланског пакта (НАТО), коју представља Њ.Е. г-дин Јап де Хоп Схефер генерални секретар НАТО,

У даљем тексту: Стране,

Узимајући у обзир да је Република Србија Кооперативна партнерска држава;

На основу постигнуте сагласности да се врше консултације о политичким и безбедносним питањима, као и да се прошири и интензивира политичка и војна сарадња широм Европе;

Схватајући да успешна сарадња у овим областима подразумева размену осетљивих и/или поверљивих информација између Страна;

Сагласиле су се о следећем:

Члан 1.

Стране ће:

штитити и чувати информације и материјал који припадају другој Страни;

учинити све што је потребно да обезбеде да такве информације и материјал, уколико су поверљиви, задрже онај степен поверљивости који је одредила она Страна од које те информације и материјал потичу, као и да ће чувати такве информације и материјал у складу са договореним заједничким стадардима;

неће размењене информације и материјал користити у друге сврхе осим оних наведених у оквирима појединачних програма, као и одлука и резолуција који се на те програме односе,

неће такве информације и материјал откривати трећој страни без сагласности Стране од које исти потичу.

Члан 2.

(i) Влада Републике Србије прихвата обавезу да сви њени држављани, који у току обављања службених дужности захтевају или могу имати приступ информацијама или материјалу размењеним у оквиру активности сарадње одобрених од стране Северноатлантског савета, буду подвргнути одговарајућој безбедносној провери пре него што им се одобри приступ таквим информацијама и материјалу.

(ii) Поступци безбедносне провере биће осмишљени тако да се утврди да ли појединац, узимајући у обзир његову лојалност и поузданост, може имати приступ поверљивој информацији без опасности по њену безбедност.

Члан 3.

Канцеларија за безбедност НАТО (NOS), под управом и у име генералног секретара и председавајућег Војног комитета НАТО, поступајући у име и по овлашћењу Северноатлантског савета и Војног комитета НАТО, одговорна је за безбедносне споразуме о заштити поверљивих информација размењених у оквиру активности сарадње које одобри Северноатлантски савет.

Члан 4.

Влада Републике Србије ће обавестити Канцеларију за безбедност НАТО (NOS) о томе која безбедносна инстанца у земљи има слична овлашћења. Посебни административни аранжмани ће бити израђени између Владе Републике Србије и НАТО који ће обухватати, између осталог, стандарде реципрочне безбедносне заштите информација које ће се размењивати , као и начине остваривања везе између тела за безбедност у Републици Србији и NOS.

Члан 5.

Пре размене било каквих поверљивих информација између Владе Републике Србије и НАТО, надлежна тела за безбедност ће међусобно утврдити, на обострано задовољство, да је Страна прималац спремна да информације које добија заштити у складу са захтевима Стране од које потичу.

Потврђујући наведено, горе поменути представници су потписали овај споразум.

Споразум је сачињен у Бриселу , дана 01. октобра 2008. године, у по два истоветна примерка на енглеском и француском језику, при чему су оба текста подједнако меродавна.

За Владу Републике Србије Драган Шутановац

За Организацију северноатлантског пакта Јап де Хоп Схефер

 
Донирајте НСПМ
[ Почетна страна ]