Početna strana > Rubrike > Wikileaks na NSPM > Kako do uspeha na severu Kosova
Wikileaks na NSPM

Kako do uspeha na severu Kosova

PDF Štampa El. pošta
Vikiliks   
subota, 22. januar 2011.

Pregled depeše: 10Pristina44, Kosovo: Succes in the north key to a succesfull

(Engleski original)

Reference ID

Created

Released

Classification

Origin

10PRISTINA44

2010-01-27 15:03

2010-12-09 21:09

CONFIDENTIAL

Embassy Pristina

VZCZCXRO9597

OO RUEHDBU RUEHFL RUEHKW RUEHLA RUEHNP RUEHROV RUEHSL RUEHSR

DE RUEHPS #0044/01 0271544 begin_of_the_skype_highlighting              

0044/01 0271544      end_of_the_skype_highlighting

ZNY CCCCC ZZH

O 271544Z JAN 10

FM AMEMBASSY PRISTINA

TO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 9652

INFO RUEHZL/EUROPEAN POLITICAL COLLECTIVE PRIORITY

RUEKJCS/CJCS WASHDC PRIORITY

RUEOBZB/12SWS THULE AB GL PRIORITY

RUEHBS/USEU BRUSSELS PRIORITY

RUEHNO/USMISSION USNATO PRIORITY 1330

RUEKJCS/JOINT STAFF WASHINGTON DC PRIORITY

RUFOADA/JAC MOLESWORTH RAF MOLESWORTH UK PRIORITY

RHMFISS/HQ USEUCOM VAIHINGEN GE PRIORITY

RUCNDT/USMISSION USUN NEW YORK PRIORITY 1868

RHEHNSC/NSC WASHDC PRIORITY

RHFMISS/AFSOUTH NAPLES IT PRIORITY

RHMFISS/CDR TF FALCON PRIORITY

RHEFDIA/DIA WASHDC PRIORITY

RUEKJCS/SECDEF WASHINGTON DC PRIORITY

RUEPGEA/CDR650THMIGP SHAPE BE PRIORITY

RUEAWJA/DEPT OF JUSTICE WASHDC PRIORITY

RUZEJAA/USNIC PRISTINA SR PRIORITY

Wednesday, 27 January 2010, 15:44

C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 04 PRISTINA 000044

SIPDIS

DEPT FOR EUR (SCE, ACE, RPM)

EO 12958 DECL: 01/27/2020

TAGS PGOV, PINR, PREL, MARR, KV

SUBJECT: KOSOVO: SUCCESS IN THE NORTH KEY TO A SUCCESSFUL

KFOR DRAWDOWN

REF: A. 09 PRISTINA 509 B. 09 USNATO 409 C. BELGRADE 0003

Classified By: AMBASSADOR CHRISTOPHER DELL FOR REASONS 1.4 (B) AND (D)

1. (C) REZIME: Mada su čarke i bezbednosni incidenti ređi iz dana u dan, preteći zamrznuti konflikt u Severnom Kosovu i dalje je najveća pretnja za bezbedno i sigurno okruženje (SASE) /safe and secure environment/ na Kosovu na kratke i duge staze. Srećom, postoji određen složaj faktora koji bi mogao da preokrene deset godina nazadovanja u Severnom Kosovu, a kojim se ne bi dopustilo da ovaj region postane zamrznuti sukob. Postoji impresivan nivo međunarodnog kosenzusa da se pozabavi pitanjima Severnog Kosova, a međunarodni činioci i Vlada Kosova su se složili oko Severne strategije sa tim istim ciljem. KFOR, sa svojom trenutnom robustnom postavkom snaga “Kapija (Gate) 1” od 10.000 vojnika, može odigrati važnu ulogu, odvraćajući ekstremiste bilo na severu ili na jugu, kako se strategija bude primenjivala. Pošto su donete odluke da se pređe na “Kapiju 2” (5.000 vojnika) i ide dalje, najbolji način da se operacionalizuje centralni uslov NAC-e (Severnoatlanskog saveta, prim. red.) za uspešno smanjenje trupa -- održavanje bezbednog i sigurnog okruženja, sa nivoom pretnje ocenjenim kao nizak -- biće uspeh sa ovom Severnom strategijom. Kriterijumi za ovakav uspeh uključuju zamenu ilegalnih paralelnih struktura legitimnim telima Kosova, uspostavljanje snažnih institucija vladavine prava, ponovno uspostavljanje carinske kontrole i ubiranja poreza, kao i ponovno uspostavljanje zakonske, normalizovane službe za električne usluge i njihovu naplatu pod kontrolom KEK-a. KRAJ REZIMEA

SEVERNO KOSOVO I DALjE NAJVEĆA PRETNjA ZA ‘SASE’

--------------------------------------------- -----

2. (C) Tvrdili smo (ref A) da je, radi postizanja smanjenja trupa KFOR-a zasnovano na uslovima, kako je dogovoreno na Severnoatlantskom savetu (ref B), od krucijalne važnosti kako izgradnja kapaciteta lokalne bezbednosti tako i bavljenje postojećim bezbednosnim pretnjama sada dok je sastav snaga KFOR-a i dalje snažan. Severno Kosovo – baza ilegalnim srpskim strukturama i oblast u kojoj buja krijumčarenje i organizovan kriminal - i dalje predstavlja možda najveću pretnju s kojom se Kosovo suočava kratkoročno i dugoročno. Institucije Kosova slabo su tamo vršile kontrolu od 1999. godine, a praktično nikakvu od nereda koji su izbili posle proglašenja kosovske nezavisnosti 2008. Rezultat je zona gde se carine prikupljaju po ‘sistemu časti’, sudovi ne funkcionišu, međunarodna policija se ne usuđuje tamo da kroči, a jedine opštinske vlasti su one koje je izabrala Republika Srbija na izborima održanim u direktnoj suprotnosti sa Rezolucijom Saveta bezbednosti 1244 (UN Security Council Resolution – p.p.). Nepostojanje aktivnosti ili čak nemogućnost pristupa kosovskih vlasti Severnom Kosovu stalna je rak-rana za kosovske lidere i većinsku albansku populaciju zemlje, a za oba predstavlja vrlo stvarnu opasnost od podele Kosova – korak unazad posle deset godina politike vlade SAD i opasna pretnja za stabilnost Kosova i regiona Zapadnog Balkana. Niz nedavnih izjava koje su dali beogradski lideri potvrdio je da je podela Kosova, na kraju krajeva, bar kao minimum, jedna od političkih opcija koje Beograd ima u vidu (ref C).

STRATEGIJA ZA SEVERNO KOSOVO – JEDNA PRILIKA

--------------------------------

3. (C) Tokom većeg dela poslednjih deset godina postizanje našeg strateškog cilja – stabilnog, demokratskog, multietničkog Kosova – bilo je u drugom planu na Severu zbog taktičkih interesa izbegavanja demonstracija i fizičkih obračuna. Srećom, postoji rastući konsenzus u međunarodnoj zajednici da je sada došlo vreme da se taj trend preokrene. Ambasade glavnih evropskih sila, SAD, Međunarodna civilna kancelarija i Misija vladavine prava Evropske Unije EULEX složili su se oko Severne strategije, kojom će se razmestiti nelegalne paralelne strukture, uvesti legitimne, legalne strukture Vlade Kosova, povećati prisustvo i poboljšati učinci institucija vladavine prava (carina, policija i sudovi) u Severnom Kosovu. Vlada Kosova je prihvatila ovu strategiju kao svoju i odredila je budžetska sredstva za njenu primenu.

4. (C) Sreća je da do međunarodnog i lokalnog saveza za akciju u Severnom Kosovu dolazi dok je KFOR i dalje snažno prisutan sa oko 10.000 vojnika. Severna strategija (septel) je osmišljena da podstakne participaciju u strukturama Vlade Kosova, ne da ih nametne silom. I pored toga, lokalne snage, uključujući Srbe i Albance koji profitiraju od trenutnog stanja skoro bezakonja, mogle bi da pokušaju da upotrebe nasilje u nameri da ometaju ubiranje carinskih dažbina ili pri ponovnom otvaranju sudova. KFOR sa svojih 10.000 vojnika će igrati važnu, mada pomoćnu ulogu u ovoj strategiji da se obezbedi dugoročna stabilnost i teritorijalni integritet Kosova. Sa 10.000 vojnika, KFOR je i dalje sposoban da odgovori na višestruke, simultane incidente. Sposobnost KFOR-a da odgovori preovlađujućom silom na višestruke provokacije samo po sebi će služiti kao vredna predohrana. Već je 26. januara srpski državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović prizvao duh nasilja, tvrdeći da je ono neizbežan ishod Severne strategije. Bilo da je smišljena kao upozorenje, ili jednostavno da uzdrma manje posvećene elemente u međunarodnoj zajednici, Ivanovićeva izjava bila je korisna kao podsećanje da neki srpski elementi razmatraju takve pretnje i taktike kao legitimne. Snažan KFOR najbolja je preventiva za ekstremiste sa obe strane reke Ibar.

POSTIGNUĆA NA SEVERU PRAKTIČNI SU STANDARDI ZA SASE

--------------------------------------------- ----------

5. (SBU) Koliko god da je snažan KFOR važan za uspeh Severne strategije, primena te strategije je i prilika za KFOR, putokaz za uspešno smanjenje trupa do preventivnog prisustva. Po našem viđenju, centralni uslov koji je Severnoatlantski savet uspostavio za postepeno smanjenje KFOR-a do preventivnog prisustva jeste „održavanje bezbednog i sigurnog okruženja (SASE), sa nivoom pretnje ocenjenim niskim“. U prošlosti smo svi olako ocenjivali trajnost nivoa pretnje na Kosovu na osnovu prisustva ili odsustva bezbednosnih incidenata na dnevnoj osnovi. U zavisnosti od definicije SASE kao odsustva rizika od bezbenosnih incidenata kojom se maskira uznemiravajuća stvarnost – Severno Kosovo može biti, u isto vreme, kako slobodno od bezbednosnih incidenata tako i zamrznuti sukob koji tinja, sa rizikom odvajanja. Jedno Severno Kosovo kao ovo, kakvo je danas, najudaljenije je od stabilnosti i zapravo je motor buduće nestabilnosti na Kosovu i u širem regionu Zapadnog Balkana.

6. (SBU) Kako Severnoatlanski savet razmatra pokret ka „Kapija 2“ (5.000 vojnika) i dalje od toga, naši argumenti su da je vreme zrelo za prelazak sa negativne operacionalizacije bezbednosti, zasnovane na odsustvu incidenata, na onu pozitivnu. Takva bi operacionalizacija ustanovila realne, opservabilne mere za uspeh, time preokrećući deceniju erozije u Severnom Kosovu i uspostavila bi vlast Kosova širom njegove teritorije. Takvi standardi treba da uključe:

-- uspešno uspostavljanje decentralizovane opštine Severna Mitrovica;

-- ponovno uvođenje ubiranja carinskih dažbina na Kapijama 1 i 31, kao deo jedinstvenog opšte-kosovskog carinskog režima;

-- zapošljavanje u Oblasnom sudu Mitrovice etničkih Srba i Albanaca sudija koje priznaje kosovski pravni sistem;

-- povišeno prisustvo policije EULEX-a u Severnom Kosovu i puna integracija kosovskih Srba pripadnika Kosovske policije (KP) u strukture Kosovske policije;

-- zamena nelegalnih paralelnih opštinskih struktura u Severnom Kosovu legalnim, legitimno konstituisanim telima Kosova;

-- hapšenje i sudsko gonjenje glavnih osoba organizovanog kriminala; i,

-- normalizacija distribucije električne energije i njene naplate širom Severnog Kosova od strane KEK-a, u skladu sa zakonima i propisima UNMIK-a.

STATUSNO NEUTRALNI, NE VREDNOSNO NEUTRALNI

---------------------------------

7. (C) Neki će protestovati da ustanovljavanje takvih standarda predstavlja raskid sa statusno neutralnim stavom KFOR-a. To je očigledno neistina. Ni u kom slučaju standardi gore nabrojani ne krše Rezoluciju Saveta bezbednosti 1244, izvor mandata KFOR-a, a u većini slučajeva – kao što su elektrika i lokalna samouprava - uspeh u ostvarivanju ovih standarda bi predstavljao ponovno uspostavljanje režima Rezolucije Saveta bezbednosti 1244, poštovanje UNMIK-ovih zakona i UNMIK-ovih propisa. Najzad, to je pravi staus neutralnosti. Ono što bi se zahtevalo, samo zauzimanje pozicija i preduzimanje akcija koje su podjednako prihvatljive Beogradu i Prištini, nije status neutralnosti nego je više vrednosna neutralnost. To niti je u interesu KFOR-a niti Kosova, a nikad nije bilo politika vlade SAD u ovom regionu.

KOMENTAR

-------

8. (C)Tokom deset godina je stabilnost u Severnom Kosovu definisana prosto kao nepostojanje sukoba. Današnji KFOR, sa nivoom “Kapija 1” od 10.000 vojnika, predstavlja nam najbolju priliku da definišemo stabilnost prikladno, kao uspeh u bavljenju najgorljivijom bezbednosnom pretnjom Kosovu: Severnim Kosovom kao rastućem zamrznutom sukobu. Uspeh sa Severnom Strategijom –- uključujući ponovno uvođenje kosovskih struktura u ovaj region, kao i eliminacija ilegalnih srpskih struktura -– predstavlja našu najbolju šansu za mirno, stabilno Kosovo koje upravlja u punom opsegu svojih priznatih granica, a za KFOR je najsigurniji putokaz prema uspešnoj redukciji snage trupa do „Kapije 2“ i dalje. DEL (DELL)

 

Anketa

Da li će, po vašem mišljenju, „Zajednica srpskih opština“ na KiM biti formirana do kraja 2023. godine?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner