Sudbina dejtonske BiH i Republika Srpska

Ganić naredio i vodio napad

PDF Štampa El. pošta
Đorđe Trifunović   
subota, 06. mart 2010.

(Glas Srpske, 5.3.2010)

Na snimku radio-veze koji je Vojni sud u Beogradu predao Tužilaštvu Srbije za ratne zločine Ejup Ganić, koji je bio rukovodilac masakra u Dobrovoljačkoj ulici, izdaje sljedeću komandu: "Naređenje za sve jedinice, sva pokretna vozila neprijatelja uništiti. Pripremiti zapaljive smjese i sve paliti. Blokirati jedinicu i odmah po njima".

Rekao je to u intervjuu Glasu Srpske posljednji predsjednik Vojnog suda u Beogradu Đorđe Trifunović, koji je prije 13 godina završio istragu u predmetu "Dobrovoljačka ulica".

Ističe da je istraga protiv Ganića završena i da je potjernica raspisana još 1996. godine, ali da je njegovo hapšenje prilikom posjete Beogradu te godine spriječeno sa najvišeg političkog nivoa.

GLAS: Tonski zapisi koji su bili u posjedu Vojnog suda u Beogradu jasno dokazuju da je napad na kolonu JNA u povlačenju iz Sarajeva naredio Ejup Ganić?

TRIFUNOVIĆ: Da, to je jedan od glavnih dokaza Ganićevog protivpravnog delovanja s obzirom na to da to nije bila borbena kolona. Protivno svakom pravu on je naredio napad na jednu mirnu kolonu vojske koja izlazi iz centra grada. Sama činjenica da se napada kolona koja je međunarodno pravno zaštićena je protivpravna i ima obeležja krivičnog dela.

GLAS: Da li je tačno da postoji i snimak koji svjedoči da je general Jovan Divjak pokušao da spriječi taj napad?

TRIFUNOVIĆ: Da, tačno je to. Taj snimak svedoči da je Divjak bio protiv toga da se napadne kolona JNA. On je govorio svim jedinicama da to ne rade, da je napad suprotan međunarodnom pravu i da bi mogao da se napravi međunarodni problem. Govorio je da ne prave Vukovar od Sarajeva, jer su oko grada raspoređene jedinice JNA koje mogu da unište grad. Zatim se u radio-vezu ubacio Juka Prazina i rekao mu da "dolazi da ga zakolje ako mu je žao četnika". Očigledno je da je u ovom slučaju prevagnula Ganićeva komanda.

GLAS: Ganić je lično naredio napad na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj?

TRIFUNOVIĆ: Tačno. Snimak radio-veze koji je Vojni sud u Beogradu predao Tužilaštvu za ratne zločine Srbije dokaz je da je Ganić rukovodio masakrom u Dobrovoljačkoj. On izdaje ovu komandu: "Naređenje za sve jedinice, sva pokretna vozila neprijatelja uništiti. Pripremiti zapaljive smjese i sve paliti. Blokirati jedinicu i odmah po njima. Obarajte stabla da se ne mogu ni milimetra maknuti. Nema prilaza UNPROFOR-ovim vozilima dok predsjednik Alija Izetbegović ne bude u Predsjedništvu. Odmah zarobiti sve. Neka sve jedinice koje su blizu Dobrovoljačke dejstvuju po ovoj vojsci". Posle ubijanja, zarobljeni vojnici JNA su ponižavani. Primorali su ih da se svuku, pa su ih gole sproveli kroz grad.

GLAS: Za Ganićem je zbog Dobrovoljačke bila raspisana potjernica još 1996. godine?

TRIFUNOVIĆ: Vojni sud je vodio tu istragu i ona je praktično okončana saslušanjem aktera do kojih se moglo doći. To su bili najviši pripadnici vojske, svedoci i novinari koji su bili akreditovani u tamošnjoj vojnoj komandi. Za Ganićem i još nekima bila je raspisana poternica na unutrašnjem planu. Zbog odnosa međunarodne zajednice to nije moglo da se verifikuje onako kako je trebalo.

GLAS: Ganić je te godine s privrednom delegacijom BiH zvanično posjetio Beograd, ali nije uhapšen?

TRIFUNOVIĆ: Mi smo do tada završili svoj deo posla i poternica je već bila raspisana. Zašto Ganić nije uhapšen, to bi trebalo da odgovori neko drugi. Vrlo je moguće da je odluka da se Ganić ne uhapsi tada donesena na najvišem političkom nivou.

GLAS: Ko je još bio na toj optužnici?

TRIFUNOVIĆ: Bilo je desetak političara, ministara, oficira Armije RBiH, osnivača Zelenih beretki i Patriotske lige, komandanata specijalnih jedinica. Tu se nisu našla imena direktnih izvršilaca zločina jer tada još nismo bili došli do njih. Moguće je da je optužnica Tužilaštva za ratne zločine u tom predmetu proširena još nekim licima.

GLAS: Sjećate li se svjedočenja tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova RBiH Alije Delimustafića koje je dao vojnom istražnom sudiji u januaru 2002. godine i u kome je rekao da su masakrom rukovodili Ganić i Hasan Efendić?

TRIFUNOVIĆ: Sećam se tog svedočenja, ali pošto nemam spis pred sobom ne mogu da iznesem sva imena koja je rekao da ne bih nešto pogrešio. Ali mogu da potvrdim da je tačno da je dao takvu izjavu istražnom sudiji Vojnog suda, a ne direktno meni. Koliko znam i koliko se sećam, Delimustafić nije direktno učestvovao u napadu u Dobrovoljačkoj, iako bi po svojoj tadašnjoj nadležnosti trebalo da jeste. Stekao sam utisak da on nije imao neku borbenost u tom smislu i da je više bio ekonomista, političar. Mislim da je krajem juna izašao i iz vlasti.

GLAS: Vođena je istraga i protiv generala Milutina Kukanjca?

TRIFUNOVIĆ: Istraživano je da li je Kukanjac preduzeo sve potrebno da bi jedna takva vojna kolona bila zaštićena, odnosno koliko je odgovoran za dovođenje ljudi u opasnost. Ta istraga koju je vodilo Vojno tužilaštvo nikad nije dovedena do kraja jer je general u međuvremenu preminuo. U Tužilaštvu je razgovarano o tome da on mora biti optužen za nepreduzimanje mera za zaštitu vojnih jedinica. To je vojno krivično delo vezano za komandnu odgovornost. Još pre događaja u Dobrovoljačkoj bilo je govora da on treba da se iseli iz grada, ali on je smatrao da je to sve prolazno pa ništa nije preduzimao.

GLAS: I BiH i Srbija su od Velike Britanije tražile Ganićevo izručenje. Vaša prognoza?

TRIFUNOVIĆ: S obzirom na to da je Vojska Srbije sledbenik JNA i VJ, i da se radi o stradanju tih vojnika, bilo bi logično da Ganić bude izručen Srbiji.

GLAS: General Kukanjac nije ispoštovao prijave obavještajaca i organa bezbjednosti da će kolona biti napadnuta?

TRIFUNOVIĆ: On je jednostavno odbio ta saznanja zbog uveravanja predstavnika mirovnih snaga UN da će kolona biti obezbeđena i da neće biti iznenađenja. Među njima je bio i šef misije kanadski general Luis Mekenzi. Kukanjac je u toku razgovora pokazao Mekenziju obaveštenje obaveštajnih izvora da će kolona biti napadnuta, ali je rekao i to da veruje Mekenziju. To je bilo obaveštenje o tome da je svim jedinicama MUP-a i TO BiH izdata naredba da opkole komandu Druge armijske oblasti, da ih ima hiljade spremnih da napadnu kolonu JNA. Naredbu TO i MUP-u BiH da se napadne kolona JNA snimila je vojna bezbednost. Naši oficiri su predlagali da do izlaska kolone predsednik Predsedništva Alija Izetbegović bude zadržan u Lukavici, pa da se tek tada izvrši razmena. Ali Kukanjac je naredio da ga dovedu kao garanta kolone pa je izdao naređenje da kolona krene. Kukanjac je imao pogrešnu procenu.