Početna strana > Istraživanja javnog mnjenja > Predsednički izbori: Tadić, Nikolić i "ostali" (socioekonomski profil birača)
Istraživanja javnog mnjenja

Predsednički izbori: Tadić, Nikolić i "ostali" (socioekonomski profil birača)

Agencija Politikum   
četvrtak, 17. januar 2008.

Ocena sadasnjeg stanja u Srbiji

 

Ocena sadasnjeg stanja u Srbiji

 

dobro

3,11%

lose

58,77%

ni dobro ni lose

38,12%

Ocena sadasnjeg stanja u Srbiji * Za koga biste glasali na predsedničkim izborima?

 

 

 

 

Za koga biste glasali na predsedničkim izborima?
Ocena sadasnjeg stanja u Srbiji
Tomislav Nikolic
Boris Tadic
ostali
Total

dobro

36,4%

39,4%

24,2%

100,0%

lose

43,8%

29,1%

27,1%

100,0%

ni dobro ni lose

26,0%

48,5%

25,5%

100,0%

 

 

 

Ocekivanja o razvoju situacije u predstojecem periodu

Ocekivanja o razvoju situacije u predstojecem periodu

 

bice bolje

37,45%

bice gore

28,05%

ostace isto

34,50%

 

Ocekivanja o razvoju situacije u predstojecem periodu * Za koga biste glasali na predsedničkim izborima?

 

 

 

 

Za koga biste glasali na predsedničkim izborima?
Ocekivanja o razvoju situacije u predstojecem periodu Tomislav Nikolic Boris Tadic ostali Total

bice bolje

27,7%

45,8%

26,5%

100,0%

bice gore

51,4%

21,0%

27,6%

100,0%

ostace isto

35,0%

39,7%

25,4%

100,0%

 

 

Samopercepcija klasnog položaja

 

Samopercepcija klasnog položaja

visa srednja

15,75%

niza srednja

52,29%

niza

24,20%

ne moze da se odluci

7,76%

 

Samopercepcija klasnog položaja * Za koga biste glasali na predsedničkim izborima?

Za koga biste glasali na predsedničkim izborima?
Samopercepcija klasnog položaja Tomislav Nikolic Boris Tadic ostali Total

visa srednja

25,3%

53,7%

21,0%

100,0%

niza srednja

33,1%

37,4%

29,5%

100,0%

niza

50,0%

27,0%

23,0%

100,0%

ne moze da se odluci

43,9%

30,3%

25,8%

100,0%