Početna strana > Istraživanja javnog mnjenja > Kosovo, mediji i strateške spoljnopolitičke integracije (april 2008)
Istraživanja javnog mnjenja

Kosovo, mediji i strateške spoljnopolitičke integracije (april 2008)

Agencija Politikum   
utorak, 15. april 2008.

Reprezentativni uzorak

1300 ispitanika

Terensko anketno istraživanje

Teritorija Srbije bez Kosova

Period: 24. mart – 1. april 2008. godine

************************************************************************

STRATEŠKE INTEGRACIJE

Strateške integracije

 

 

Da li ste za ulazak Srbije u EU

Da li ste za ulazak Srbije u NATO

Da li ste za najtešnje veze sa Rusijom

da

63,89%

18,10%

58,81%

ne

22,44%

67,11%

24,39%

nema stav

13,67%

14,79%

16,79%

 

 

STRATEŠKA PARTNERSTVA

KOMPARACIJE SA REZULTATIMA PRETHODNIH ISTRAŽIVANJA

oktobar 2007 – decembar 2007 – februar 2008

Evropska Unija

 

Da li ste za ulazak u EU

da

ne

nema stav

Oktobar 2007

71,55%

21,26%

7,20%

Decembar 2007

66,96%

25,79%

7,25%

Februar 2008

67,23%

22,81%

9,97%

April 2008

63,89%

22,44%

13,67%

NATO

Da li ste za ulazak Srbije u NATO

da

ne

nema stav

Oktobar 2007

26,20%

60,71%

13,10%

Decembar 2007

22,56%

67,44%

9,99%

Februar 2008

19,04%

67,90%

13,06%

April 2008

18,10%

67,11%

14,79%

 

Najtešnje veze sa Rusijom

Da li ste za najtešnje veze sa Rusijom

da

ne

nema stav

Oktobar 2007

59,31%

25,38%

15,31%

Decembar 2007

57,35%

26,27%

16,39%

Februar 2008

60,30%

24,42%

15,28%

April 2008

58,81%

24,39%

16,79%

 

SARADNJA SA HAŠKIM TRIBUNALOM

Da li podržavate izručivanje građana Republike Srbije Haškom tribunalu?

 

 

Da li podržavate izručivanje građana Republike Srbije Haškom tribunalu

u potpunosti podržavam

15,10%

uglavnom podržavam

11,71%

neodlučan sam

10,48%

uglavnom sam protiv

14,87%

apsolutno sam protiv

47,84%

 

 

KOSOVO I METOHIJA

Koje bi, po vama, bilo najpravednije rešenje statusa Kosova?

 

 

Koje bi, po vama, bilo najpravednije rešenje statusa Kosova?

samostalnost Kosova

6,77%

autonomija Kosova u okviru Srbije

54,89%

podela Kosova na srpski i albanski deo

27,94%

trajni međunarodni protektorat

4,00%

nema stav/bez odgovora

6,39%

 

 

KOMPARACIJA SA REZULTATIMA PRETHODNIH ISTRAŽIVANJA

oktobar 2007 – decembar 2007 – februar 2008 – april 2008.

Koje bi, po vama, bilo najpravednije rešenje statusa Kosova i Metohije?

Koje bi, po vama, bilo najpravednije rešenje statusa Kosova i Metohije?

Oktobar 2007

Decembar 2007

Februar 2008

April 2009

samostalnost Kosova

6,05%

5,43%

5,78%

6,77%

autonomija Kosova u okviru Srbije

56,88%

57,41%

53,53%

54,89%

podela Kosova na srpski i albanski deo

27,84%

24,83%

28,48%

27,94%

trajni međunarodni protektorat

3,98%

4,11%

2,25%

4,00%

nema stav/bez odgovora

5,25%

8,22%

9,96%

6,39%

 

 

Ukoliko bi brže pristupanje EU bilo uslovljeno priznanjem nezavisnosti KiM, da li mislite da bi taj uslov trebalo prihvatiti?

 

 

Ukoliko bi brže pristupanje EU bilo uslovljeno priznanjem nezavisnosti KiM, da li mislite da bi taj uslov trebalo prihvatiti?

da

18,23%

ne

71,31%

nema stav/bez odgovora

10,46%

 

 

Ukoliko bi brze pristupanje EU bilo uslovljeno priznanjem nezavisnosti Kosova i Metohije, da li mislite da bi taj uslov trebalo prihvatiti? * Uporedni pregled

Ukoliko bi brze pristupanje EU bilo uslovljeno priznanjem nezavisnosti KiM, da li mislite da bi taj uslov trebalo prihvatiti?

Oktobar 2007

Decembar 2007

Februar 2008

April 2008

da

18,11%

14,82%

15,76%

18,23%

ne

70,21%

75,17%

73,92%

71,31%

nema stav/bez odgovora

11,68%

10,01%

10,33%

10,46%

total

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

 

Sta mislite o aktuelnoj državnoj politici prema Kosovu i Metohiji?

 

 

Sta mislite o aktuelnoj državnoj politici prema Kosovu i Metohiji

podržavam je u potpunosti

16,16%

uglavnom je podržavam

34,95%

ne podržavam je

33,95%

ne zna/nema stav/bez odgovora

14,94%

 

Kakav je vaš stav o dolasku misije EU na Kosovo?

 

 

Kakav je vaš stav o dolasku misije EU na Kosovo?

treba je bezuslovno prihvatiti

9,39%

treba je prihvatiti samo ako je na osnovu odobrenja SB UN

34,64%

ne treba je prihvatiti

42,73%

ne zna/nema stav

13,24%

 

Sta mislite o politici jačanja prisustva države Srbije na KiM u smislu jačanja paralelnih institucija u srpskim sredinama?

 

 

Sta mislite o politici jačanja prisustva države Srbije na KiM, u smislu jačanja paralelnih institucija u srpskim sredinama?

podržavam u potpunosti

48,69%

uglavnom podržavam

21,79%

ne podržavam

12,52%

nema stav/bez odgovora

17,00%

 

 

Kakav je Vaš stav o jačanju vojnog i policijskog prisustva Srbije u srpskim sredinama na KiM?

 

 

Kakav je Vaš stav o jačanju vojnog i policijskog prisustva Srbije u srpskim sredinama na KiM?

mislim da Srbija tamo treba da bude i vojno-policijski prisutna

64,18%

mislim da srpske vojne i policijske snage tamo ne treba da bude prisutne

22,19%

ne zna/nema stav

13,64%

 

 

Kakav je vaš stav o dolasku misije EU na Kosovo?

 

 

Kakav je vaš stav o dolasku misije EU na Kosovo?

treba je bezuslovno prihvatiti

9,39%

treba je prihvatiti samo ako je na osnovu odobrenja SB UN

34,64%

ne treba je prihvatiti

42,73%

ne zna/nema stav

13,24%

 

 

Sta mislite o politici jačanja prisustva države Srbije na KiM u smislu jačanja paralelnih institucija u srpskim sredinama?

 

 

Sta mislite o politici jačanja prisustva države Srbije na KiM, u smislu jačanja paralelnih institucija u srpskim sredinama?

podržavam u potpunosti

48,69%

uglavnom podržavam

21,79%

ne podržavam

12,52%

nema stav/bez odgovora

17,00%

 

 

Kakav je Vaš stav o jačanju vojnog i policijskog prisustva Srbije u srpskim sredinama na KiM?

 

 

Kakav je Vaš stav o jačanju vojnog i policijskog prisustva Srbije u srpskim sredinama na KiM?

mislim da Srbija tamo treba da bude i vojno-policijski prisutna

64,18%

mislim da srpske vojne i policijske snage tamo ne treba da bude prisutne

22,19%

ne zna/nema stav

13,64%