Хроника

Синиша Мали: Закони о рачуноводству и ревизији које је данас усвојила Скупштина, привући ће нове инвестиције и допринети квалитетнијем финансијском извештавању у Србији

Штампа
четвртак, 10. октобар 2019.

Министар финансија Синиша Мали рекао је да Предлог закона о рачуноводству и Предлог закона о ревизији, које је данас усвојила Скупштина Србије треба да допринесу квалитетнијем финансијском извештавању и привуку нове инвестиције, саопштило је то Министарство.

"Предлог закона о рачуноводству и Предлог закона о ревизији имају за циљ да обезбеде квалитетније финансијско извештавање у Србији, што даље треба да подстакне домаћу привреду и привуче још страних инвестиција", рекао је Мали.

Додао је да ће правна лица бити у обавези да ускладе своје пословање са одредбама новог Закона о рачуноводству у року од три године од дана када Закон ступи на снагу.

Он је, како се наводи, рекао да су "нове инвестиције наш улог за неупоредиво бољу будућност, али и потврда да све што радимо, у смислу поправљања пословног амбијента, даје добре резултате".

Према речима Малог, примењивање Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) приликом састављања редовних годишњих извештаја имаће значајан утицај на смањење трошкова правних лица у вези са финансијским извештавањем, обезбедиће лакше пословање и транспарентније и поузданије извештаје.

"Изменама Закона о рачуноводству прихваћене су препоруке Манивала (Манивал је комитет Савета Европе који окупља експерте који процењују усклађеност држава чланица са свим релевантним међународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма), у смислу забране кривично осуђиваним лицима и њиховим повезаним лицима да буду оснивачи и власници правних лица и предузетници који се баве пружањем рачуноводствених услуга", рекао је Мали.

Он је рекао да се размишљало о поједностављењу пословања, те да ће новим Законом предузетници бити у обавези да рачуноводствене исправе издају искључиво у електронском облику, а е-Фактуре биће обавезне почев од 1. јануара 2022. године.

"Морамо ићи у корак са светом, Закон предвиђа једноставније процедуре издавања фактура, као и скраћивање времена које је неопходно за обављање ових послова. Биће омогућен и бржи повраћај пореза на додату вредност (ПДВ)", рекао је Мали.

Једна од најважнијих измена Предлога Закона о ревизији, према његовим речима, представља то што су јавни надзор над обављањем ревизије и контроле квалитета над радом ревизорске струке обједињени у оквиру једне институције, Комисије за хартије од вредности.

"Као земља кандидат за чланицу Европске уније настојимо да наше законе ускладимо са њеном регулативом, па ће се поступак ревизије одвијати у три институције, у Комори овлашћених ревизора, Одбору за јавни надзор над обављањем ревизије и у Министарству финансија", рекао је Мали.

Говорећи о Закону о контроли државне помоћи, који је Скупштина Србије данас усвојила, Мали је истакао да његово доношење има за циљ побољшање транспарентности приликом доделе државне помоћи, ефикаснију контролу и отклањање нејасноћа које су уочене у примени постојећег прописа.

"Новим Законом о контроли државне помоћи испунили смо преузете обавезе из Споразума о стабилизацији и придруживању, што омогућава да Комисија за контролу државне помоћи стекне статус правног лица, да располаже сопственим буџетом и да за свој рад одговара Скупштини Србије", рекао је Мали.

Комисија ће спроводити анализе додељене државне помоћи, али ће и сачињавати годишњи извештај и моћи ће да забрани доделу уколико оцени да је неусклађена, али ће моћи и да наложи повраћај већ додељених средстава.

Мали је рекао да је новим законом предвиђено успостављање електронске базе, односно регистра државне помоћи и де минимис помоћи (помоћ привредном субјекту), који треба да буду уведени најкасније у року од годину дана од почетка примене закона.

Скупштина Србије: Посланици усвојили сет од шест финансијских закона

Посланици Скупштине Србије усвојили су сет од шест финансијских закона, међу којима је и Закон о контроли државне помоћи.

Тим законом се, како је рекао министар финансија Синиша Мали, јача транспарентност доделе државне помоћи, омогућава ефикаснија контрола и отклањају нејасноће које су до сада постојале.

Одбацујући наводе да Србија предњачи у додели државне помоћи, Мали је навео да је Немачка прошле године дала 43 милијарде евра државне помоћи, Француска 17 млиијарди евра, Мађарска 3,3 милијарде евра, а Србија око 538 милиона евра.

Радикали су у расправи изразили сумњу у то да ће држава сама себе контролисати, нарочито када је реч о издвајању за јавна предузећа или за разне локалне фестивале, јер, како су рекли, ни до сада никада нисмо сазнали када су нека средства ненаменски трошена.

Посланици су усвојили и Закон о рачуноводству који ступа на снагу 1. јануара 2020. године и Закон о ревизији са којим су корисници дужни да ускладе пословање у року од шест месеци.

Законом о рачуноводству уређују се обвезници примене овог закона, разврставање правних лица, организација рачуноводства и рачуноводствене исправе, услови и начин вођења пословних књига, састављање финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању, Национална комисија за рачуноводство, као и надзор над спровођењем одредби овог закона.

Законом о ревизији уређују се услови и начин обављања ревизије финансијских извештаја, стручна оспособљеност лица и лиценце за обављање ревизије, давање и одузимање дозволе за рад друштвима за ревизију и самосталним ревизорима као и надзор над обављањем ревизије.

У Скупштини је усвојен Закон о изменама и допунама Закона о осигурању депозита, којим се уређује обавезно осигурање депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака, ради заштите у случају стечаја или ликвидације банке и очувања стабилности финансијског система.

Усвојен је и Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, као и Закон о алтернативним инвестиционим фондовима. У расправи о законима о инвестиционим фондовима раније се водила полемика о страним инвестицијама у Србији.

Посланици владајуће коалиције подржали су законе, јер верују да ће решења унапредити пословни амбијент, док су радикали изнели низ критика јер, како тврде, законе није писала наша влада, већ амерички УСАИД што нама "ништа добро не може донети".

Посланици су седмог октобра усвојили ребаланс буџета, Закон о буџетском систему и измене Закона о порезу на додату вредност.

(Бета)

 
Донирајте НСПМ
[ Почетна страна ]