Početna strana > Hronika > Ognjen Radonjić podneo ostavku u veću Univerziteta u Beogradu zbog odluke o doktoratu Siniše Malog
Hronika

Ognjen Radonjić podneo ostavku u veću Univerziteta u Beogradu zbog odluke o doktoratu Siniše Malog

PDF Štampa El. pošta
utorak, 16. jul 2019.

 Profesor Ognjen Radonjić podneo je ostavku na članstvo u Veću naučnih oblasti pravno-ekonomskih nauka Univerziteta u Beogradu sledeći, kako je naveo u pismu dekanu BU i Naučno-nastavnom veću, "svetli primer Slobodana Prvanovića", zamenika člana Odbora za profesionalnu etiku.

Radonjić je u obrazloženju ostavke naveo da je Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu juče izdao šturo saopštenje o predmetu osporene doktorske disertacije Siniše Malog u kojem je "utvrdio da je mišljenje Stručne komisije Fakulteta, na osnovu kojeg je doneta odluka fakultetskog Nastavno-naučnog veća nepotpuno, nejasno i kontradiktorno, što sprečava Odbor da donese konačnu odluku".

Ova odluka univerzitetskog organa, nažalost, jasno svedoči o nepovratnoj degradaciji sistema visokog obrazovanja u Republici Srbiji.

 "Nalaz Odbora da je mišljenje Stručne komisije FON-a nejasno, nepotpuno i kontradiktorno predstavljao je dovoljnu osnovu za donošenje konačne, drugostepene odluke Odbora o povredi Kodeksa profesionalne etike UB, kojom bi se preinačila odluka Naučno-nastavnog veća FON-a, naročito ako se uzmu u obzir i novi dokazi o plagiranju izneseni u žalbi koju je inicirao akademik Dušan Teodorović krajem maja ove godine", naveo je Radonjić.

Štaviše, dodaje on, s obzirom na navedene nejasnoće, nepotpunosti i kontradiktornosti vezane za mišljenje stručne komisije FON, Odbor je, pre donošenja konačne odluke, mogao da zatraži i dodatna objašnjenja od svih učesnika u postupku i drugih stručnih lica.

 Dodao je da se umesto toga, Odbor odlučio da ovaj predmet vrati na ponovno odlučivanje fakultetu koji je već utvrdio da je prepisivanje koje je konstatovano u disertaciji Siniše Malog - dozvoljeno.

Ova odluka univerzitetskog organa, nažalost, "jasno svedoči o nepovratnoj degradaciji sistema visokog obrazovanja u Republici Srbiji", koja je poslednjih nekoliko godina značajno dobila na ubrzanju, zahvaljujući, pre svega, nipodaštavajućem odnosu vladajuće većine prema članovima univerzitetskih zajednica, navodi u pismu Radonjić.

"Duboko zabrinut zbog sve intenzivnijeg delovanja tih razornih sila, osećam moralnu obavezu da podnesem ostavku u veću Univerziteta čiji sam član, jer naš Univerzitet očigledno nije u stanju da zaštiti dosledno sprovođenje pravnih akata koje je sam utvrdio i doneo i nije našao za shodno da stane u odbranu prava na slobodno izgovorenu reč nekolicine svojih profesora koji su zbog svojih javnih nastupa postali predmet višenedeljnog bezočnog progona od strane vršilaca vlasti ove zemlje", zaključio je on.

Prethodno je Slobodan Prvanović sa Instututa za fiziku, zamenik člana Odbora za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta, podneo danas ostavku nakon što je predmet osporene doktorske disertacije ministra finansija Siniše Malog vraćen Fakultetu organizacionih nauka na ponovno odlučivanje. Prvanović kaže za Insajder da je ostavku podneo jer od samog početka smatra da je očigledno da je u pitanju plagijat.

Videti još: 

Univerzitet u Beogradu odlučio da Fakultetu organizacionih nauka vrati da ponovo odlučuje o predmetu osporene doktorske disertacije Siniše Malog

(N1)