Хроника

Министарство одбране одустало од куповине жилет-жице за ограђивање кампова за мигранте

Штампа
недеља, 31. мај 2020.

 Министарство одбране обуставило је куповину жилет-жице за ограђивање кампова за мигранте и азиланте, објавио је Радио Слободна Европа.

Како се наводи у образложењу ове одлуке, објављеном на сајту министарства, разлог за обуставу поступка су "објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвдети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за преметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци", преноси РСЕ.

Као датум ове одлуке уписан је 26. мај, а потписао ју је потпуковник Александар Василијевић.

"Обзиром да је престала обавеза за обезбеђењем Прихватних центара и Центара за азил миграната на територији Републике Србије од стране припадника Копнене војске, а сходно Одлуци о престанку ванредног стања, престала је и потреба за предметном набавком", наводи се у Одлуци министарства.

Министарство одбране је на свом сајту 15. маја објавило да је започет поступак јавне набавке, у којој се наручују скоро 2,5 тоне жилет-жице дебљине 700 милиметара, 1.521 метар ребрастог гвожђа у шипкама дебљине 20 милиметара и 50 килограма поцинковане жице за везивање.

Тражени материјал, како се наводи у документацији јавне набавке, био је намењен за постављање ограде око прихватних центара за смештај миграната и центара за смештај азиланата.

(Радио Слободна Европа)

 
Донирајте НСПМ
[ Почетна страна ]