Početna strana > Hronika > Đorđe Vukadinović naprednjacima: Otkud tolika fascinacija Draganom Đilasom? Da li ga se plašite, ili ga projektujete za lidera opozicije?
Hronika

Đorđe Vukadinović naprednjacima: Otkud tolika fascinacija Draganom Đilasom? Da li ga se plašite, ili ga projektujete za lidera opozicije?

PDF Štampa El. pošta
subota, 06. jul 2019.

Polemika Đorđa Vukadinovića i naprednjaka na sednici skupštine 4. jula 2019. godine:

Predsedavajući: Reč ima Đorđe Vukadinović.

Đorđe Vukadinović: Samo kratko.

Hoću da kažem da se slažem, odnosno da podržavam ovaj amandman gospodina Jojića, iz razloga koji su ovde više puta navođeni. Ne želim da trošim vreme, ili otvaram polemiku (mada i ne bežim od nje). Dakle, vrlo je bitno ovo što je rečeno, s obzirom na delikatnost i kompleksnost zaduženja i ovlašćenja ove komunalne milicije. I onda bi barem dobro bilo da barem njihova obuka bude, kako bih rekao, „na nivou“. Ovo uz sve moguće mane i manjkavosti dosadašnjeg sistema obrazovanja ovih naših policijskih kadrova, ali on nije bio loš, naprotiv, na svetskom nivou je bio svojevremeno, mada je prilično urušen u međuvremenu. Dakle, mislim da bi onda neka predohrana kakva takva, protiv zloupotreba vršenja ove dužnosti bilo upravo usvajanje ovog predloga, to jest da barem oni koji školuju, obučavaju, budu iskusni pedagoški, oni koji su to radili i sa policijom. Hvala vam.

Predsedavajući: Hvala, kolega Vukadinoviću. Reč ima narodni poslanik, Veroljub Arsić. Izvolite.

Veroljub Arsić: Dame i gospodo narodni poslanici, evo imamo jednog kolegu koji je pre mene govorio, koji je ušetao u salu, diskutovao o zakonu, a nije ga ni pročitao. Znači, to je jedan manir koji se dešava ovde i nikad se ne kaže, nikada se ne ispriča sve što piše u zakonu nego se vrti jedna priča da bi se napao predlagač, Vlada, skupštinska većina i tako dalje. Ovde je reč o stručnom osposobljavanju lica koja treba da budu komunalni milicioneri, odnosi se na član 37. zakona, a u tom istom članu 37. piše – program stručnog osposobljavanja iz stav 5. ovog člana i proveru stručne osposobljenosti kandidata za komunalnog milicionara sprovodi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Znači, isti onaj organ koji radi obuku sa policijom, vrši ispitivanje policajaca, njihove stručne osposobljenosti, to radi i sa komunalnom milicijom. I čak šta više, ista procedura je potrebna da se sprovede i za komunalnog milicionera i za policajca. Znači, mora da se uradi bezbednosna provera, psihofizički testovi i tako dalje, da ne nabrajam sve. Znači, potpuno iste odredbe ima, a ovde se stalno nešto predstavlja, kao da neko želi da imamo komunalnu miliciju koja će da izađe na ulice i odmah da tuče građane, kao da nije u pitanju održavanje javnog reda i mira u oblasti komunalnih delatnosti. Ko rukovodi i tako dalje, hajde da postavimo stvari kako jesu.

 

Ko je suštinski taj ko rukovodi radom komunalne milicije? Nije komandir, nego najčešće načelnik opštinske uprave koji mora da ispunjava određene uslove da bi bio to što jeste, a ti uslovi su da bude maltene sudija osnovnog ili višeg suda. Znači, mora da ima položen pravosudni ispit, mora prvo da bude diplomirani pravnik i da ima položeni stručni ispit i najmanje, čini mi se najmanje pet godina radnog iskustva na oblastima uprave. Znači, nisu tek tako davana javna ovlašćenja komunalnoj miliciji.

Uvek idemo sa tom pričom, ali zašto to ne radi milicija, odnosno policija. Pa, imamo jedno pitanje koje je ministar lepo pokrenuo, da li smo mi za neki nivo decentralizacije vlasti ili ne. Možemo da krenemo po priči decentralizacije policije, ali mislim da to nije pametno zato što zna se kako funkcioniše policija, zna se kako funkcionišu organi unutrašnjih poslova, pa zato imamo posebno nadležnog ministra koji odgovara Narodnoj skupštini Republike Srbije. Takva jedna decentralizacija napravila bi veliku štetu.

Međutim, i lokalna rukovodstva imaju svoje potrebe da obavljaju ono što im je zakonom povereno.

E, sada ko rukovodi policiji po unutrašnjosti Srbije ili, čak za Grad Beograd, pa načelnik policijske uprave koji ne odgovara predsedniku opštine i ne treba da mu odgovara, nego odgovara za svoj rad ministru unutrašnjih poslova, to znači da ako je u pitanju najobičniji nadzor, čak na divljim deponijama, redovna policija ne mora da izađe, dužna je samo kada se krši zakon ili je već prekršen zakon, ali ako predviđamo da će na nekom mestu da bude prekršen zakon, a to radi komunalna inspekcija, onda se dovodi u pitanje, da li će uopšte redovna policija da izađe i da spreči jedno takvo kršenje zakona. 

Sada možemo da krenemo i sa tom pričom da li treba da se poveća broj komunalnih inspektora? Možemo i o tome da diskutujemo, ali da bi neko bio inspektor mora opet zakonom da ispunjava mnogo strožije kriterijume nego komunalni milicioner. 

I, samo mi nađite inspektora komunalnog ili bilo kog drugog iz uprave neke opštine koji će noću da snima, da prati, da prikuplja informacije da ne bi došlo do kršenja zakona u vezi komunalnih delatnosti. Evo, to kada mi bude pronašao, ja kažem onda ovaj zakon ne treba usvojiti, ali, znači da se razumemo na teritoriji cele Republike Srbije, da postavimo stvari kako jesu.

Predsedavajući: Doktor Vladimir Orlić. Izvolite.

Vladimir Orlić: (...) Meni je nešto drugo bilo zanimljivo. Bilo mi je zanimljivo da se javio, kako je rekao, da podrži amandman poslanik Vukadinović.

Ja sam siguran da on uopšte nije upoznat sa sadržajem amandmana, jer da jeste, primetio bi širinu diskusije i odstupanje u odnosu na ono što smo mi imali da prokomentarišemo i što je zapisano u samom amandmanu.

Ja znam, gospodin Jojić to čini zato što daje širu diskusiju o celom zakonu danas. Radi to čovek celog dana i ja sam uveren, ja sam se neposredno uverio tokom naše rasprave da čovek odlično poznaje predlog zakona i prethodni ovaj, još uvek važeći zakon.

Ali, gospodin Vukadinović, ja sam siguran da nije ni pročitao ovaj amandman za koji kaže da ga podržava, niti predlog zakona uopšte.

Možda je bio zauzet, ja ne znam, pretpostavljam da je imao puno posla reklamirajući sebe u uspešnom nastupu u Narodnoj skupštini juče popodne. Pretpostavljam da je bio dodatno zauzet najavljujući svoje današnje gostovanje. Siguran sam da će biti briljantno kao ono juče, jer tu negde, na tom tviteru, ja verujem da gospodin Vukadinović jeste popularan toliko da je najbolji u čitavoj ovoj opoziciji koju okuplja Dragan Đilas, da tamo dobija dva zarez nešto u proseku, što je za pola ocene bolje nego sam Dragan Đilas lično.

Gospodine Vukadinoviću, nije sporno. Mi želimo da vi napredujete u tim krugovima, da postanete vođa tog ekstremnog krila opozicije, ali dajte ako pričamo o amandmanima, ako se javljate po tom osnovu, da to onda ima nekog smisla i sadržaja. Hvala.

Predsedavajući: Hvala dr Orliću. Sada ima kolega Jojić ispunjenu mogućnost ali prvo Đorđe Vukadinović, vi ste pravi na redu, pa onda Petar Jojić. Izvolite.

Đorđe Vukadinović: Zahvaljujem predsedavajući.

Ali jasno je da nije do toga mojim kolegama preko puta. Njima je stalo da nastave neku jalovu polemiku i da se na neki način razvlači priča. Mislim da se jasno pokazalo kome je stalo do stvarne rasprave, a kome je stalo do jalove politikantske debate

Naravno da znam. I amandmane i zakon koji imam ovde pred sobom i pratim. Ali zaista nemam nameru da o tome polažem račun gospodinu Orliću kada je potpuno jasno da je i njemu, pa čak i kolegi Arsiću, namera nešto drugo, a to je da na neki način vrate onu polemiku od juče, u kojoj baš nisu najbolje prošli. Ali, nije reč o tome. Ja zaista nisam hteo danas niti mnogo da se mešam, niti da ulazim u ovu raspravu. Ali generalno se slažem sa idejom i sa intencijom ovih amandmana koje su kolege podnosile, posebno se obrazloženjem gospodina Jojića, ali i niz drugih obrazloženja koje smo ovde čuli, s tim što ja, za razliku od njih, nisam za potpuno ukidanje komunalne policije. To je razlika. Ja nisam za ukidanje komunalne policije, uprkos svim manjkavostima, ali jesam za temeljnu doradu i pre svega za razgraničenje njihove nadležnosti u odnosu na redovnu policiju, za šta, uz svu dobru volju, mislim da će u praksi velikih problema biti.

Ali jasno je da nije do toga mojim kolegama preko puta. Njima je stalo da nastave neku jalovu polemiku i da se na neki način razvlači priča. Mislim da se jasno pokazalo kome je stalo do stvarne rasprave, a kome je stalo do jalove politikantske debate.

Ono sve što je rekao kolega Arsić, sve što je rekao, uostalom, poslušajte njegovu diskusiju, tih pet minuta koliko je pričao, samo to da vidite i da pustite, već ćete shvatiti koliko je to sve komplikovano, čak i ova njegova obrazloženja, a kamoli kako će to tek u praksi da deluju ta razgraničenja nadležnosti i poslovi komunalne policije.

Nemam ništa protiv da to funkcioniše, i biću srećan ako bude funkcionisalo. Nemam nikakvih ambicija tu da lovim bilo kakve političke poene,.... pa čak u suštini i zabavnoj, ali ne i konstruktivnoj polemici sa kolegama preko puta. 

Dakle, bukvalno sve ovo što ste rekli kolega Arsiću, sve zapravo ukazuje na to. Preslušajte i pročitajte u stenogramu svoju diskusiju i videćete koliko je to potvrda svih ovih rezervi ili kritika koje su ovde iznošene, delom od mene, a delom od strane nekih kolega sa moje leve strane. Hvala.

Predsedavajući: Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić, pravo na repliku.

Veroljub Arsić: Dame i gospodo narodni poslanici, nije ovo uopšte tako komplikovano kao što to želi da se predstavi.

Već smo došli do toga do nekih činjenica da će ti komunalni policajci najverovatnije da budu i stanovnici tih opština gde su komunalni milicioneri. Pa, neće valjda da rade protiv sebe i svojih porodica? Isto tako i načelnik lokalne uprave, pa i on valjda neće da radi protiv sebe.

Svi zaboravljamo, ne zaboravljamo, nego uporno se provlači jedan institut primene sile i da li će da bude taj komunalni milicioner osposobljen. Evo, došli smo do sada u svim diskusijama, kako smo čitali, član po član, slovo po slovo, da hoće i da program i obuku sve sprovodi MUP. Neće valjda i ono sebe da dovede u nepriliku da to ne radi na kvalitetan način.

Ceo sistem komunalne milicije je osmišljen i to uporno ne žele da kažu kolege koje ne podržavaju Vladu Republike Srbije, da se, pre svega poboljša i bezbednost građana Republike Srbije. Valjda je takva jedna namera potpuno ispravna, a ne da će sada neko da ima komunalne milicionere koji će iz čista mira da izađu na ulicu da tuku narod. Pa, i njih sprečava zakon koliko sprečava zakon i sadašnju policiju, ni manje, ni više. Potpuno isto. Znači, uporno se ta priča provlači ovde.

Isto tako, kao što ministar predstavlja neku političku stranku, izlazi na izbore njegova politička stranka da bi on bio ponovo ministar ili da napreduje, tako valjda i predsednik opštine. Vodiće računa šta mu radi komunalna milicija, jer za godinu, dve ili tri opet izlazi na izbore.

Predsedavajući: Hvala, kolega Arsiću. Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.

Vladimir Orlić: (...) Ono što je meni zanimljivije kad neko ovde dođe i kaže: „Da. Ja znam šta ja podržavam i šta sam kazao da se slažem.“ Ali ne ume da objasni šta je to. Meni to ipak govori da on ne zna baš ni na koju sednicu je došao, ni čime se mi danas ovde bavimo. I, kaže neće da govori o onome što je bilo juče, a on je tu nešto izgleda pobedio i mi sad nismo zadovoljni. Zanimljivo mi je da čovek neće da govori koja mu odgovara na neki način. Biće da je istina u stvari sasvim drugačija.

Kada mi podsećamo na to da neko sam sebe proglasi za najpopularnije lice među svima u opoziciji, za nekoga ko ima najveći rejting kod građana, koga građani bolje ocenjuju nego samog Dragana Đilasa, meni je potpuno jasno zašto više ne želi da govori na tu temu, jer svi dobro znamo da se to Đilasu ne dopada da čuje. Svi znamo da je Đilas osvetoljubiv čovek, dame i gospodo. To je potvrdio i Vuk Jeremić svojevremeno, kada ga je Đilas izbacio iz DS. Baš je ovako lepo opisao kakav je naopak po karakteru Dragan Đilas i kako se odnosi prema onima koji mu se politički zamere. To, uostalom danas zna i DS.

Koliko je raspušteno njihovih odbora ovih dana zbog toga što su se na čelu tih odbora nalazili ljudi koji se ne slažu sa tim da DS bude prodata, servirana na tacnu Draganu Đilasu. Šta je bilo sa dvojicom pokrajinskih poslanika koji su izbačeni iz stranke zbog toga što su lično učestvovali u sastavljanju finansijskog izveštaja i utvrdili da je Đilas potkradao DS? Kako oni prođu, tako se boje neki drugi da ne prođu i sami.

Predsedavajući: Reč ima Đorđe Vukadinović. Pravo na repliku. Izvolite, kolega Vukadinoviću.

Đorđe Vukadinović: Uprkos svojoj izraženoj ne-želji da to činim, moram ipak da odgovorim – ali zaista samo kratko – gospodinu Orliću da ja ne znam u čemu je njegov problem. Pre svega, sa gospodinom Đilasom – jer izgleda da je to glavni problem, a da  sam ja tu samo „kolateralna šteta“.

Čemu ta fascinacija i ta obuzetost, gospodine Orliću? Je li to strah, ili želja, ili ljubav prema gospodinu Đilasu? Dakle, vi uporno ovde, i kada ima i kada nema osnova, podmećete ne samo meni, nego i bukvalno u svaku temu trpate gospodina Đilasa. Da li je to opsesija, fascinacija, strah –  ili možda neki žal? 

Čemu ta fascinacija i ta obuzetost, gospodine Orliću? Je li to strah, ili želja, ili ljubav prema gospodinu Đilasu? Dakle, vi uporno ovde, i kada ima i kada nema osnova, podmećete ne samo meni, nego i bukvalno u svaku temu trpate gospodina Đilasa. Da li je to opsesija, fascinacija, strah –  ili možda neki žal? – to vi sami vidite, ili ćete videti u budućnosti. Ja nemam taj problem. Znači, u mnogim stvarima se slažem sa njim, a u nekim stvarima se ne slažem sa gospodinom Đilasom. Mislim da je bio – hajde i to da kažem, pa da se mnogo iznervirate – dakle, ja mislim da je bio dobar gradonačelnik Beograda. Mada uvažavam da ima prostora i za kritiku. Dakle, bio je dobar gradonačelnik Beograda i ja bih ga lično naterao da to opet bude. (A stavio bih, recimo, gospodina Markovića i još neke takve u nadzorni odbor da kontrolišu svaki njegov potez.)

Ali to je tema koja, zapravo, uopšte nije sada bitna. Pričamo o Komunalnoj miliciji. Pričamo o tome da se ja zaista slažem sa ovim obrazloženjem koje je ponovo gospodin Jojić izrekao, kao i da delim sve ostale dileme u vezi sa tim koje i druge kolege imaju (i o čemu sam govorio juče). Dakle, smatram da tu problema ima i da će problema tek biti. I potpuno mi svejedno ko ga je predložio i da li je taj inicijalni zakon došao od svojevremene gradske vlasti i Dragana Đilasa, ili od mog brata od tetke, ili rođenog brata – kojeg nemam.

Dakle, ima osnova za kritiku ili za sumnje, dileme i brige u vezi sa tim zakonom, kako postojećim, tako i ovim narednim, koji ovde razmatramo. I ja isto verujem da će vrlo brzo, kroz šest meseci ili kroz godinu dana, verovatno doći do izmena i potrebe za izmenama i dopunama tog zakona. I ja neću imati ništa protiv i neću ovde likovati, bez obzira koja će u tom trenutku biti vladajuća većina.

Ali ovo zaista kažem, gospodine Orliću: Razmislite i malo se zapitajte – čemu ta i tolika fascinacija gospodinom Đilasom? Možda vi želite, možda ga namerno projektujete kao lidera opozicije, ili ga se plašite kao lidera opozicije? To meni nije jasno.

(Beograd, Skupština Srbije 4. jul 2019.)

(NSPM)

 

Ostali članci u rubrici

Anketa

Da li mislite da će crnogogorski „Zakon o slobodi veroispovesti“ biti povučen?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner